ข่าวเด็ด บจ.

ILINK คว้าคะแนนดีเลิศ 5 ดาว จาก CGR 2562 เป็นปีแรก

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ต.ค. 62 10:37 น.


  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีแรก ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

  จากการที่ ILINK ได้รับคะแนนการประเมินสูงกว่า 90% ถือเป็นปีแรก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (Good Corporate Governance) และมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ

  โดยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2562 ของบจ.ไทย 677 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 82 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ทั้งนี้โครงการ CGR ประจำปี 2562 เป็นการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินโดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ (1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3.) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด