ข่าวหุ้นล่าสุด

VGI ศึกษาร่วมทุนกลุ่มสหพัฒน์ทำร้านสะดวกซื้อในเขตพื้นที่ขนส่งมวลชนในไทย

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 มิ.ย. 62 8:38: น.

  บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างศึกษาการเข้าร่วมทุนกับบริษัท สห ลอว์สัน จำกัด (SL) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อในเขตพื้นที่ขนส่งมวลชนในประเทศไทย โดยคาดว่าบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะมีโครงสร้างทุนดังนี้
  ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โครงสร้างการถือหุ้น
  บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30, SL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ SPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10
  อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเข้าร่วมทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป

ลักษณะธุรกิจของ VGI
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด