ข่าวหุ้นล่าสุด

AIRA เผยบอร์ดตั้ง`ประเสริฐ บุญสัมพันธ์`นั่งประธานกรรมการ มีผล 3 ก.ค.63

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 ก.ค. 63 15:04 น.

  บอร์ด AIRA ตั้ง 'ประเสริฐ บุญสัมพันธ์' นั่งประธานกรรมการ มีผล ก.ค.63

  บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA เปิดเผยในเอกสารเผยแพร่ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2563

  นายประเสริฐ มีความเชื่อมั่นและเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทไอร่าแคปปิตอลซึ่งดำเนินธุรกิจการลงทนุ ในบริษัทอื่นๆ หรือ Holding Company ว่าเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่แข็งแรง มีการบริหารแบบมืออาชีพ อีกทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงรับตำแหน่งประธานกรรมการ ของไอร่า แคปปิตอล อีกตำแหน่งหนึ่ง จากปัจจุบันที่นั่งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของ AIRA ซึ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจของ AIRA
ประกอบกิจการประเภทโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75 ของเงินลงทุน และนอกเหนือจากธุรกิจการเงิน บริษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนของบริษัทฯ จะเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 9 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด