ข่าวหุ้นล่าสุด

TTW ตอกย้ำความเป็นผู้ให้ด้วยการตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยเรียนดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 ก.ค. 61 17:52 น.


  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง งานนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเข้าร่วมงาน
  คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว “TTW มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การมอบทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ TTW ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนไทย ที่เป็นรากฐานแห่งพลังชัยชนะของสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการ” มอบแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ปี 2549 เป็นโครงการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ สร้างความภาคภูมิใจ และแรงจูงใจที่ดีแก่เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง ในปีการศึกษา 2561 นี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จำนวน 23 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ (สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต) จำนวน 230 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 690,000 บาท และมอบทุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั้ง 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการประหยัดน้ำแก่เด็กที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเหล่านี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และปลูกฝังการอนุรักษ์น้ำแก่เยาวชนต่อไป”
  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยมิได้หวังผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด