สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 13 มีนาคม 2561 | 15:29

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชวนผู้ประกอบการส่งออก ร่วมโครงการ PM Award 2018 ชูแนวคิด “Leading The Way”

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 มี.ค. 61 15:29 น.

 

   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์   โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจส่งออกเพื่อรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2018)  ซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล ในปีนี้ได้ใช้แนวคิด ‘Leading The Way’ สะท้อนถึงเส้นทางเดินแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจไทย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 เมษายน 2561
   เกือบ 3 ทศวรรษที่ PM Award ทำหน้าที่เป็นรางวัลรับรองตราสินค้าและบริการส่งออกของไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการคัดเลือกสินค้าและบริการไทยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม    ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล PM Award จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การตรวจใบสมัคร การพิจารณาเอกสาร รวมถึงการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจ   ส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง
   หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กล่าวว่า “การเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพเป็นภารกิจสำคัญของกรม    โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจ SMEs ,Startup รวมถึงกลุ่มสินค้า OTOP  อีกด้วย กล่าวคือรางวัล PM Award คือมาตรวัดความสำเร็จสูงสุดของผู้ส่งออกเพราะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและสามารถมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม”
   ข่าวดีอีกเรื่องนึงในปีนี้คือ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มสินค้าและบริการไทยยังคงเนื้อหอมในตลาดโลกโดยปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 9.9%   ถือเป็นอานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของนักธุรกิจส่งออกไทยที่หันมาใช้เทคโนโลยียุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนผ่านของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation) รวมถึงการขับเคลื่อนของนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความยั่งยืนของระบบและทำให้ศักยภาพการดำเนินธุรกิจไทยก้าวต่อไปอย่างมีพัฒนาการ
   หม่อมหลวงคฑาทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมฯ รางวัล PM Award จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยก้าวไปสู่ตลาดโลก ได้รับความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพ และผู้ได้รับรางวัลแต่ละปียังได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมฯ  ทั้งการได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่ทางกรมฯจัดขึ้น  ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 โดยรางวัลทั้ง 7 ประเภทที่มีการมอบภายในงานมี ดังนี้
1. รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
2. รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation)
3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
4. รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)
5. รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)
6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)
7. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)
   ภายในงานยังมีการเสวนา “ไขรหัสธุรกิจเด่น สู่การเป็นผู้นำการค้าระหว่างประเทศ” จาก 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award ปีที่แล้วมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ทำธุรกิจส่งออกให้ประสบความสำเร็จ พร้อม
  แนะแนวทางกลยุทธ์การเข้าเป็นหนึ่งในทำเนียบ PM Award โดยทั้ง 5 บริษัทที่เข้าร่วมมีดังนี้

  1. “ถึงจะล้มก็ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ จากบุคคลล้มละลายกลายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านด้วยธุรกิจที่สร้าง   จากสิ่งใกล้ตัว” นายนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ จากบริษัท สวนผึ้งหวาน เจ้าของแบรนด์บ้านมะขาม ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปที่ส่งออกไปขายทั้งในเอเชียและยุโรป
  2. “สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและความเชื่อมั่นในสินค้าให้กับคู่ค้าของเรา”
โดย นายวัชรลักขณ์ ตัณฑ์สกุล บริษัท กรไทย ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทดแทนหลายแบรนด์ เช่น ชาวไทย,คูซ่า,โค-คอฟ,โคจิน 
  3. "Thai Software - from localize to globalize” โดย นายภิรมย์ เมธาวีระพงศ์ บริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ผู้คิดค้นและผลิตนวัตกรรม ซอฟต์แวร์อันดับ1 ใน 3 ให้กับโรงแรม อพาร์ตเมนต์ ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  4. "Attention to every single detail is the foundation of all great success and achievement.” ความสนใจในทุกรายละเอียดเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โดย
พญ.ปวีณา ศรีมโนทิพย์ ผู้อำนวยการแพทย์ จากโรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ
  5. “เข้าใจตลาด รู้จักเครือข่าย คุณภาพโดนใจ”เทคนิคสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า
ขยายตลาดให้โตตามความต้องการของอุตสาหกรรม  โดย คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล PM Award 2018 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.pm-award.com หรือสอบถามเรื่องการรับสมัครได้ที่โทร. 098-341-4539, 02-636-1050 ต่อ 301, 351, 354 หรือโทรสายด่วน 1169 หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2561 นี้


เรียบเรียง  กานต์ธิดา หวานฉ่ำ 
                อีเมล์. karntida@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด