ข่าวเด็ด บจ.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็พระราชดำเนินเปิดอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -22 พ.ย. 64 12:18 น.


  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTTEP Technology and Innovation Center หรือ PTIC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ. ระยอง

  ในโอกาสนี้ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วย นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ และถวายรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTIC) ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่รองรับการขยายผลงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบ การทดสอบการใช้งาน และต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

  ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่กว่า 44 ไร่ ณ วังจันทร์วัลเลย์ ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) อ. วังจันทร์ จ. ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ ทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมอื่น ๆ การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานในระบบนิเวศนวัตกรรม EECi อาทิ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.สผ. ปตท. สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในยุค 4.0

  ภายในศูนย์วิจัยฯ ยังประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้นักวิจัยสามารถประเมินประสิทธิภาพ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน ก่อนนำไปใช้งานจริง อาทิ อาคารทดสอบต้นแบบ (Pilot Area Building) สนามทดสอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV Test Field) ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Exploration and Production Research Facility) ศูนย์ฝึกอบรม ตลอดจนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอุปกรณ์และเมืองอัจฉริยะ (Smart Facility/ City Technology Research Facility) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology Research Facility) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (Future Energy Technology Research Center) และศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (Joint Industry Collaboration Center) ที่พร้อมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ และส่งเสริมให้พันธมิตรสามารถใช้ประโยชน์จาก PTIC เพื่อร่วมผลักดันนวัตกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกัน

  ในพิธีเปิดอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. ครั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ ปตท.สผ. และเออาร์วี ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น รวมทั้ง โครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับพันธมิตร เช่น เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม โครงการวิจัยในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ โครงการวิจัยพัฒนาของเสียเพื่อใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีด้านพลังงานแห่งอนาคต เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เทคโนโลยีด้านการแพทย์และการเกษตร


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด