ข่าวหุ้นล่าสุด

RS ให้พนักงานลา`ผ่าตัดแปลงเพศ-แต่งงาน LGBT` สร้างความเท่าเทียมทางเพศ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 มิ.ย. 65 14:32 น.

 

  RS ชูนโยบาย RS Diversity ชื่นชมทุกความหลากหลาย เป็นไปได้ทุกความแตกต่าง เพิ่มสวัสดิการให้พนักงานลาผ่าตัดแปลงเพศ-แต่งงาน LGBT สร้างความเท่าเทียมทางเพศ

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS กล่าวว่า อาร์เอส กรุ๊ป ได้พัฒนา ‘นโยบายการบริหารความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างของผู้คน’ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ อาร์เอส กรุ๊ป เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด และทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยนโยบายนี้เน้นการขยายสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพิ่มเติม เพื่อสะท้อนความหลากหลายและความเท่าเทียมใน อาร์เอส กรุ๊ป อันได้แก่

  1.การลาเพื่อจัดพิธีมงคลสมรสและจดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียม พนักงานสามารถใช้สิทธิ์การลางานได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด กับการสมรสระหว่างชาย-หญิง และคู่สมรสเพศเดียวกัน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ

  2. เงินสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการแต่งงานเท่าเทียม พนักงานจะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อร่วมแสดงความยินดีทั้งการสมรสระหว่างชาย-หญิง และคู่สมรสเพศเดียวกันด้วย

  3.การลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่างผ่าตัดแปลงเพศได้ 45 วัน เท่ากับสวัสดิการลาคลอด

  อาร์เอส กรุ๊ป ร่วมกับทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ ทั้งธุรกิจคอมเมิร์ซและธุรกิจสื่อ-บันเทิง ได้มีการเดินรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียมและยอมรับความแตกต่างภายในองค์กรที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของพนักงานอาร์เอส อาสาจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งพร้อมใจกันประกาศจุดยืนในการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม ภายใต้แคมเปญ “RS Diversity” ชื่นชมทุกความหลากหลาย เป็นไปได้ทุกความแตกต่าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสะท้อนตัวตนของ อาร์เอส กรุ๊ป ในฐานะองค์กรแห่งความหลากหลายและเป็นองค์กรแห่งโอกาสที่ไม่แบ่งแยกและเปิดกว้างสำหรับทุกคน

  RS เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในแง่การทำธุรกิจผ่านโมเดล Entertainmerce ที่เป็นการนำศักยภาพที่มีของสื่อ-บันเทิง ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของเรามาสนับสนุนการทำธุรกิจคอมเมิร์ซ ผสมผสานให้เกิดความแตกต่างหลากหลายทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์และบริการ

  อาร์เอส ยังเปิดรับและเปิดโอกาสให้กับความหลากหลายของพนักงาน ทั้งเทเลเซลล์จาก RS Mall ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 คูลเจจาก COOLfahrenheit ศิลปินจาก RS Music และนักแสดงทั้งในและนอกสังกัด ในแง่อายุ วัย เพศ ประสบการณ์ ถิ่นกำเนิด ภูมิหลัง และความสามารถ ซึ่งการเปิดกว้างนี้เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้ อาร์เอส ประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างรวดเร็ว จนเป็นกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

  มั่นใจว่า ที่ อาร์เอส กรุ๊ป ความหลากหลายไม่ใช่ปัญหาในการบริหารงาน แต่ความแตกต่างหลากหลายในแง่ของทักษะและความสามารถกลับเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า การยอมรับและให้โอกาสซึ่งกันและกัน ยิ่งส่งเสริมให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกมิติ

  ดังนั้น จึงสานต่อนโยบายให้เป็นรูปธรรมผ่านสวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงานให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจของอาร์เอส จะมีการบริหารงานโดยคำนึงถึงความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของผู้คนตามหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น เราจึงกำลังศึกษาและหาแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งในแง่การผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความเสมอภาคให้แก่พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

  ปัจจุบัน อาร์เอส กรุ๊ป มีพนักงานรวมกว่า 1,400 คน ซึ่งในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง มีผู้บริหารที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ถึง 30% และแบ่งเป็นพนักงานกลุ่ม Baby Boomer 1% ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี 3 คน, Gen X 33%, Gen Y 64% และ Gen Z 2% ดังนั้น การบริหารจัดการความหลากหลายของพนักงานจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

ลักษณะธุรกิจของ RS
บริษัทประกอบธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ และความบันเทิงที่ทรงพลัง จำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh