สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 15 พฤษภาคม 2561 | 13:41

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PYLON เคาะวันเทรด “พาร์” ใหม่ 0.50 บ. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

www.irplus.in.th Investor Relations Info : PYLON
Public Relations
 
 


  จากเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทพร้อมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PYLON
   และเมื่อวันที่  11  พ.ค. 61 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท เป็น 0.50 บาทนั้น จะมีผลในวันที่ 17 พ.ค. 61 นี้เป็นต้นไป


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด