ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 04 ก.ย. 61

 

 

   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) ประจำวันที่ 04 ก.ย. 61

 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 23 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN) นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 31/08/2561 70,400 2.35 ขาย  
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/08/2561 3,000 0.34 ซื้อ  
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2561 865,900 0.34 ซื้อ  
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นางสาว เจติยา กิติโยดม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2561 40,800 8.15 ขาย  
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นางสาว เจติยา กิติโยดม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2561 9,200 8.10 ขาย  
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2561 50,000 8.10 ขาย  
ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WACOAL) นางสาว ณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/09/2561 6,560 44.50 ซื้อ  
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE) นางสาว วาสนา เธียรศิริศักดิ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (nCrowne Pte. Ltd.) หุ้นสามัญ 30/08/2561 9,461,323 12.25 ซื้อ  
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE) นาย กิตติ ธนากิจอำนวย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/08/2561 43,312,869 12.25 ซื้อ  
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/09/2561 300,650 0.58 ขาย  
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/09/2561 550,000 0.50 ขาย  
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/09/2561 200,000 0.47 ขาย  
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นางสาว สุวรรณา โชคดีอนันต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2561 200,000 6.40 ซื้อ  
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2561 200,000 6.40 ขาย  
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย สุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2561 30,000 42.00 ขาย  
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/09/2561 365,000 2.24 ขาย  
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/09/2561 300,000 0.47 ซื้อ  
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/09/2561 50,000 1.38 ซื้อ  
อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ ) หุ้นสามัญ 31/08/2561 800,000 7.28 ซื้อ  
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นาย วัญเทนันท์ เตชะมรกต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/08/2561 100,000 1.59 ขาย  
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) นาย วัญเทนันท์ เตชะมรกต ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 31/08/2561 14,200 0.51 ขาย  
เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEP) นาย วีร์ วรศักดิ์โยธิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2561 50,000 0.37 ซื้อ  
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/09/2561 44,300 3.31 ซื้อ  

เรียบเรียง  อรนุช ภัทรกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด