ข่าวหุ้นล่าสุด

`สาธิต วิทยากร` ขายหุ้น BH เกลี้ยงพอร์ต จำนวน 8.39% ผ่านการทำบิ๊กล็อต

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ส.ค. 65 8:41: น.

 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ว่า นาย สาธิต วิทยากร จำหน่าย หุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH จำนวน 8.3935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  อนึ่งก่อนหน้านี้ นายสาธิต วิทยากร เป็นผู้ถือหุ้น BH อันดับ 1 จำนวน 140,196,006 หุ้น หรือ 17.64% (ข้อมูล ณ 14 มี.ค.65) ขณะที่ก่อนหน้านี้ เมื่อ ช่วงเดือนพ.ค. นายสาธิตได้ ขายหุ้น BH จำนวน 9.0412% ให้บล.เกียรตินาคิน และธนาคารเกียรตินาคินภัทร  

 

ลักษณะธุรกิจของ BH
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh