ข่าวหุ้นล่าสุด

DTC ร่วมลงทุน MPIC ลุยโรงแรม-คอนโดมิเนียมเพื่อที่พักอาศัยในฟิลิปปินส์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ก.พ. 63 9:04: น.

  DTC เข้าร่วมลงทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation เพื่อร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพื่อที่พักอาศัยในประเทศฟิลิปปินส์

  บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) เพื่อร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพื่อที่พักอาศัยในประเทศฟิ ลิปปินส์ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

  MPIC เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน The Philippine Stock Exchange และเป็นผู้พัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศฟิ ลิปปินส์ เช่น โรงไฟฟ้า ทางหลวง (Toll Roads) การประปา และรถไฟรางเบา (Light Rail) เป็นต้น ทั้งนี้ MPIC ประสงค์ที่จะลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย และหาผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์ นการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย บริษัทจึงเห็นว่าการร่วมลงทุนกับ MPIC ในครั้งนี้จะทา ให้เกิดประโยชน์เกื้อหนุนร่วมกัน (Synergy) และเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการดา เนินธุรกิจของบริษัทเนื่องจากเป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญของทั้งบริษัทและ MPIC ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวและก่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทที่ต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ DTC
โรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด