ข่าวหุ้นล่าสุด

TNDT ศึกษาตั้งบ.ย่อยใหม่ในอินโดนีเซีย ทำธุรกิจทดสอบ-ตรวจสอบด้วยเทคนิค

www.irplus.in.th Investor Relations Info : TNDT
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 เม.ย. 62 12:49 น.

  บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้วยเทคนิค NDT และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวโยง ซึ่งคาดว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนภายในปี 62

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ TNDT
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (Non-destructive Testing-NDT and Inspection) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ไม่ทำให้ชิ้นงานทดสอบเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากเดิม ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะหรือภายหลังทำการทดสอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารายละเอียดโครงสร้างภายในของชิ้นงาน ที่ไม่สามารถสัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความสมบูรณ์ และความเสี่ยงต่อการใช้งานในเชิงวิศวกรรมต่อไป

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด