ข่าวหุ้นล่าสุด

MAKRO เคาะราคาหุ้นเพิ่มทุน 43.50 บ. ขายรายย่อย 4-9 ธ.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 ธ.ค. 64 17:16 น.

      MAKRO ประกาศเคาะราคาหุ้นเพิ่มทุน 43.50 บ./s6ho ขายปชช. 4-9 ธ.ค.นี้ พร้อมเปิด 14 สถาบัน ที่ซื้อ 423.01 ล้านหุ้น บลจ.กสิกร - บลจ.ไทยพาณิชย์ - บลจ.ทิสโก้ จองมากสุด    
 
   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) หรือ MAKRO เปิดเผยในแบบไฟลิ่งล่าสุด ว่าได้กำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุน ที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป(PO) ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยจะเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยและผู้มีอุปการคุณของบริษัท ในวันที่ 4-9 ธ.ค.64  ส่วนบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในวันที่ 7-9 ธ.ค.  ส่วนผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Comerstone Investors นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อและผู้ลงทุนในต่างประเทศ ในวันที่ 15-17 ธ.ค.นี้

   โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.บัวหลวงเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.ไทยพาณิชย์และบล.บัวหลวงเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้การกำหนดราคาที่ 43.50 บาทต่อหุ้น ทาง MAKRO ชี้แจงว่า เป็นราคาที่พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่ผ่านการเจรจาตกลงกับผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่ตกลงจะซื้อหุ้นของบริษัทที่ราคาเสนอขายดังกล่าว ตามที่บริษัทได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้นกับผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ร่วมกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น และอัตราส่วน EV/EBITDA รวมถึงพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นศักยภาพในการเติบโต และกลยุทธ์และแผนการขยายธุรกิจของบริษัท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันเป็นต้น 

   ทั้งนี้ MAKRO เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 910 ล้านหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หรือ CPALL นำหุ้นสามัญออกเสนอขายไม่เกิน 156 ล้านหุ้น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด นำหุ้นสามัญเดิมออกขายไม่เกิน 156 ล้านหุ้น และบริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 78 ล้านหุ้น

   สำหรับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จะซื้อหุ้นมีทั้งหมด 14 ราย จำนวนหุ้นที่ซื้อรวม 423.01 ล้านหุ้น  ดังนี้ บลจ.กสิกรไทย (90 ล้านหุ้น) บลจ.ไทยพาณิชย์ (67.90 ล้านหุ้น) บลจ.ทิสโก้ (42.80 ล้านหุ้น) บลจ.บัวหลวง (41.37 ล้านหุ้น) บลจ.กรุงไทย (38 ล้านหุ้น) บลจ.กรุงศรี (35 ล้านหุ้น) บลจ.ยูโอบี (24.36 ล้านหุ้น) บลจ.เอ็มเอฟซี (20.68 ล้านหุ้น) บลจ.ธนชาต (14.02 ล้านหุ้น) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (13.80 ล้านหุ้น) บลจ.คิงไว (12 ล้านหุ้น) บลจ.ทาลิส (9.19 ล้านหุ้น) บลจ.เกียรตินาคิน (7 ล้านหุ้น) บลจ.วรรณ (6.89 ล้านหุ้น)
 
   ทั้งนี้ MAKRO เตรียมโรดโชว์ออนไลน์ ในวันพรุ่งนี้ (3 ธ.ค.64) 

 

ลักษณะธุรกิจของ MAKRO
ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด และบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ แม็คโคร ในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด