ข่าวหุ้นล่าสุด

CPF ใช้เงิน 515 ลบ.ซื้อธุรกิจผลิตพิซซ่าแช่แข็ง ในทวีปอเมริกาเหนือ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 พ.ย. 61 14:04 น.

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เข้าซื้อธุรกิจผลิตพิซซ่าแช่แข็งแบบทานเล่น ในทวีปอเมริกาเหนือ มูลค่า 515 ล้านบาท
  ในวันที่ 6 พ.ย.61 Bellisio Foods, Inc. (Bellisio) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามในสัญญาควบรวมกิจการ (Agreement and Plan of Merger หรือ สัญญา) ระหว่าง (1) Bellisio (2) Firebird Acquisition Corp. (FAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Bellisio ถือหุ้นทั้งหมด และ (3) SPC Partners II LP ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นหุ้นเดิมของ FSI Parent Corp. (FSI Parent) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดใน Frozen Specialties, Inc. (FSI) โดยตามสัญญาดังกล่าว Bellisio ได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นสามัญของ FSI (การเข้าทำรายการ) โดยวิธีการควบรวมกิจการระหว่าง FAC และ FSI Parent
  Bellisio จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ FSI Parent ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพได้จำนวน 27,132.1769 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 515 ล้านบาท
  ภายหลังการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ Bellisio จะเป็นผู้ถือหุ้นของ FSI Parent และบริษัทย่อยของ FSI Parent (รวมเรียกว่า กลุ่ม FSI) สัดส่วน 100%
  กลุ่ม FSI ประกอบธุรกิจผลิตพิซซ่าแช่แข็ง และพิซซ่าแบบทานเล่น จำหน่ายผ่ายช่องทางค้าส่งและผู้ค้าปลีกในทวีปอเมริกาเหนือ

   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ CPF
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหารรายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด