ข่าวหุ้นล่าสุด

ผู้ถือหุ้น TASCO ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปี 61 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น

Public Relations
 
 


  คุณลักษณา ทรัพย์สาคร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคุณพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  (ขวา )ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  คุณสมจิตต์  เศรษฐิน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 นี้


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด