ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.ขึ้น `SP` หุ้น DOD บ่ายนี้ หลังยังไม่ส่งงบ Q3/62

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 พ.ย. 62 13:58 น.

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย "SP" บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ตั้งแต่การซื้อขายรอบบ่ายวันนี้ (11 ตค.62) หลังยังไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 3/62 ด้าน DOD แจ้งเตรียมส่งงบภายในวันนี้ หลังการประชุมบอร์ดในช่วงบ่าย

  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD สำหรับการซื้อขายในรอบเช้าของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถเผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงหยุดพักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ DOD ตั้งแต่รอบบ่ายของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้

  ด้าน DOD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่บริษัได้แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (DOD W1) โดยได้แนบเอกสารชี้แจงผลการดำเนินงาน (MD&A) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยที่ยังไม่นาส่งงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่สอบทานโดย ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยต์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องขึ้นเครื่องหมาย “H” ซึ่งบริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันนี้ เวลา 13.15 น. และจะส่งข่าวเรื่องงบการเงินภายในวันนี้

ลักษณะธุรกิจของ DOD
บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และตราสินค้าของบริษัท Dai a to (ได เอโตะ)

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด