ข่าวหุ้นล่าสุด

ปตท. จัดงาน Gas Day 2019 Energy fuel for today and tomorrow

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 ก.ย. 62 17:05 น.


  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงาน Gas Day 2019 Energy fuel for today and tomorrow โดยได้รับเกียรติจากนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานร่วมกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. และ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. ในพิธีเปิด ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในห่วงโซ่ธุรกิจก๊าซ และยังเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีของธุรกิจก๊าซฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
  ในงาน Gas Day 2019 Energy fuel for today and tomorrow จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายในงานประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ โซนการจัดเสวนาวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทคู่ค้าชั้นนำที่มาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว การจัดการพลังงานแบบ Smart Factory รวมถึงการมองไปสู่อนาคตอย่างการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ และ AI Solutions เพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โซนนิทรรศการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จัดแสดงการดำเนินงานและผลงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการให้บริการในรูปแบบ Solutions Provider ซึ่งเป็นบริการที่กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และโซนจัดแสดงสินค้า ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อ
  นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคน ทำให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นธุรกิจต้นน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญยิ่งขององค์กร เป็นรากฐานสำคัญของกลุ่ม ปตท. และอยู่คู่กับ ปตท. มาตลอด 40 ปี  นับตั้งแต่ประเทศไทยค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย มีกิจการโรงแยกก๊าซฯ จากนั้นธุรกิจก๊าซธรรรมชาติ ปตท. ก็เติบโตเรื่อยมา จนปัจจุบันได้ขยายการจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซฯ ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้า LNG จากต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมด ก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย และปัจจุบันได้มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาค ตามนโยบายจากภาครัฐ
  การจัดงาน Gas Day 2019 ครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตรหมายอันดีของธุรกิจก๊าซฯ ที่จะประมวลภาพความสำเร็จตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็น Digital สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนการเป็น Solutions Provider ที่ธุรกิจก๊าซฯ มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถขยายผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่คู่ค้า ลูกค้า เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด