ข่าวหุ้นล่าสุด

JAS เผย Q3/62 กำไร 342 ลบ.ลดลง 11.85% ส่วน 9 เดือน กำไร 3.12 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -8 พ.ย. 62 13:03 น.

  บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 342.28 ล้านบาท ลดลง 11.85% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 388.12 ล้านบาท งวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 3,122.98 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4,789.49 ล้านบาท

  ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 404 ล้านบาท เมื่อรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 36 ล้านบาท และเมื่อหักรายการ สำรองหนี้สงสัยจะสูญของ 3BB จำนวน 60 ล้านบาท สำรองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ จำนวน 5 ล้านบาท บันทึก Deferred Tax ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 33 ล้านบาท

  ดังนั้น กำไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะอยู่ที่ 342 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ่งกำไรสุทธิอยู่ที่ 388 ล้านบาท EBITDA ในไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ 1,941 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA Margin ร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง EBITDA อยู่ที่ 1,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มีผลประกอบการ ดังนี้ รายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 1,481 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ่งรายได้รวมอยู่ที่ 1,462 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 59,974.46 ล้านบาท คิดเป็น 10.9044 บาทต่อหน่วย

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 4,664 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ่งรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 4,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 รายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (“TTTBB”)

  ในไตรมาส 3 ปี 2562 ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (3BB) มีจานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ (Net Additional Subscriber) 91,343 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกค้า FTTx ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ดาเนินการ upgrade ลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB เดิมจากเทคโนโลยี xDSL มาเป็น FTTx รวมทั้งมีการออกแพคเก็จ 3BB Fiber ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า

  ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 ลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB มีจานวนทั้งสิ้น 3.19 ล้านราย ในจานวนนี้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx ประมาณ 1.71 ล้านราย ทั้งนี้ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 62 สัดส่วนของลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx ของ 3BB อยู่ที่ร้อยละ 54 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 35

ลักษณะธุรกิจของ JAS
แบ่งเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Business) 2. ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business) 3. ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration Business) 4. ธุรกิจอื่นๆ (Other Businesses)

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด