ข่าวหุ้นล่าสุด

STOWER เผย `วุฒิชัย ลีนะบรรจง`พ้นจากประธานบอร์ด หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -3 ส.ค. 64 9:12: น.

  STOWER เผย "วุฒิชัย ลีนะบรรจง" พ้นจากประธานกรรมการ-กรรมการ หลังถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษ กรณีทุจริตจากการขายเงินลงทุนในออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ ยันไม่กระทบการดำเนินงาน

  บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ได้พ้นจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.64 ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการ ของ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWE ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น STOWER กรณีทุจริตจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำให้บริษัทฯ เสียหายจากเงินลงทุน

  อย่างไรก็ตามการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

  อย่างไรก็ตาม การพ้นจากตาแหน่งของประธานกรรมการข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเร่งสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตาแหน่งแทนโดยเร็วต่อไป

ลักษณะธุรกิจของ STOWER

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด