ข่าวหุ้นล่าสุด

B52 เพิ่มทุน 699 ล้านหุ้น ขาย RO-PP หวังระดมเงิน 125 ลบ.ขยายธุรกิจ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ก.ค. 62 9:16: น.

  B52 ระดมทุน 125.24 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน 699,073,970 หุ้น ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 351.2 ล้านหุ้น อัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท และจัดสรรจำนวน 275 ล้านหุ้น เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด ในราคาเดียวกัน นำเงินขยายธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และธุรกิจโลจิสติกส์

  บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน) หรือ B52 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 11,194,498.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,170,593,339.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 22,388,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เกินกว่าจำนวนที่ใช้ในการรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1)

  และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 699,073,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นจัดสรร จำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70.24 ล้านบาท และจัดสรรจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55 ล้านบาท

  นอกจากนี้ได้อนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ "บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด" เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

  บริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจร โดยมีแผนใช้เงินประมาณ 30 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในช่วงไตรมาส 4/62 เพื่อใช้ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) และธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (ECommerce) รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic-Platform) ของแบรนด์ ทันใจ และนำเงินลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชว์ห่วย) จานวนกว่า 120,000 ร้านค้าตั้งอยู่ในประเทศ

  นอกจากนี้ยังมีแผนใช้เงินอีกประมาณ 30 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์ทันใจโลจิสติกส์ และใช้เงินส่วนที่เหลือประมาณ 65.24 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

  อนึ่ง บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ DIGI เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ B52 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.62

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ B52

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด