ข่าวหุ้นล่าสุด

NOK ปลื้ม! Q3/62 ขาดทุนลดลงเหลือ 633 ลบ.ส่วน 9 เดือน ขาดทุน 1.9 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 พ.ย. 62 9:01: น.

  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/62 มีผลขาดทุนสุทธิ 633.95 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 42.68 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,106 ล้านบาท โดยรายได้รวมลดลงตามการลดลงของจำนวนอากาศยาน ส่งผลงวด 9 เดือน มีผลขาดทุน 1,615.31 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุน 1,962.6 ล้านบาท

  ไตรมาสนี้ บริษัทมีรายได้รวม 2,783.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.79 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากค่าโดยสาร 2,437.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.57 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ 293.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.54 ของรายได้รวม และรายได้อื่น 52.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.89 ของรายได้รวม สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้การให้บริการ ซึ่งสะท้อนการลดลงของจานวนอากาศยาน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงระดับรายได้จากค่าโดยสารเทียบเท่ากับปีก่อนหน้า

  ทั้งนี้บริษัทมีจานวนอากาศยานที่ลดลงเหลือ 22 ลำจากการนำอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมากออกจากฝูงบิน หรือลดลงร้อยละ 15.38 อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้เครื่องบินต่อลาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 13.14 ในขณะที่รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.57 แต่ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) ลดลงถึงร้อยละ 15.64 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 3,273.53 ล้านบาท ลดลงจาก 3,837.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามจานวนอากาศยานที่ลดลง ประกอบกับการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในไตรมาส 3 ปี 2562 ต้นทุนต่อปริมาณผู้โดยสารลดลงจาก 2.43 เป็น 2.05 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือลดลงร้อยละ 15.64 และต้นทุนต่อปริมาณการผลิตผู้โดยสารที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลงจาก 1.70 เป็น 1.44 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือลดลงร้อยละ 15.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ NOK
ธุรกิจสายการบิน

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด