ข่าวเด็ด บจ.

ซีพี แจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีอย่างต่อเนื่องเคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 ม.ค. 64 13:42 น.


  เสียงขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและเครือซีพี จากหน่วยงานภาครัฐ-ภาคสังคม สุดตื้นตันยืนหยัดเคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด แจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีต่อเนื่อง เดินหน้าส่งความห่วงใยแก่บุคลากรทางแพทย์ทั่วไทย รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบาง-แรงงานต่างชาติ-ประชาชน-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างเร่งด่วน

  นับตั้งแต่เกิดวิกฤตขาดแคลนหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท ซีพี โซเชียล อิมแพคท์ จำกัด ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยซีพี ได้เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ไปแล้วกว่า 11 ล้านชิ้น

   และปัจจุบันยังผลิตหน้ากากอนามัยมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเป็นประจำทุกเดือนๆ ละกว่า 300,000 ชิ้น นอกจากนี้เครือฯและบริษัทในเครือยังร่วมสนับสนุนการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยซีพีแก่กลุ่มผู้เปราะบางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการให้บริษัทนี้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมหลังผ่านวิกฤตขาดแคลนหน้ากากอนามัย เพื่อนำผลกำไรที่เกิดขึ้นมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยต่อไป

  ทั้งนี้ ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ ยังคงผลิตหน้ากากอนามัยฟรีมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเป็นประจำทุกเดือนๆละกว่า 300,000 ชิ้น และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีผ่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ครอบคลุมโรงพยาบาล มูลนิธิ และองค์กรการกุศลกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคสังคมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และสามารถนำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

   รวมถึงการส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีให้กับสถานทูตลาว กัมพูชาและเวียดนาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มแรงงานที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และในช่วงที่ผ่านมา ได้ขยายการส่งต่อความห่วงใยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยมอบหน้ากากอนามัยซีพีจำนวน 1 ล้านชิ้นให้แก่รัฐบาลเมียนมาเพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนชาวเมียนมาในช่วงที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตโควิดระบาด

  ในการนี้ ศาสตราจารย์ นพ. ซอ ตัน ตุน อธิบดีกรมวิจัยทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวว่า ขอชื่นชมพร้อมขอบคุณที่เครือซีพี ได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่เมียนมา เพื่อใช้ในการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อดังกล่าว โดยทางกระทรวงฯจะดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยที่ได้รับจากซีพีไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนในกลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลาการทางการแพทย์ และประชาชนเมียนมา เพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 ต่อไป

  นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ได้รับจากเครือซีพี ถือเป็นขวัญกำลังใจและให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำไปมอบให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งหน่วยงานทีมประเทศไทย ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะด่านหน้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

  ด้านพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบจากเครือซีพี ได้เร่งนำไปแจกจ่ายกับกลุ่มผู้เปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย รวมไปถึงอาสาสมัครในพื้นที่ เพราะเมื่อเกิดการแพร่รซึ่งะบาดขึ้นหน้ากากอนามัยถือเป็นสิ่งจำเป็นในเวลานี้ที่จะช่วยป้องกันไวรัส

  นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ชิ้น ซึ่งเครือซีพีเป็นองค์กรเอกชนที่ตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องนี้ และมีบทบาทสำคัญในการเร่งสร้างโรงงานหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  ขณะที่บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียน ประเทศไทย กล่าวว่า หน้ากากอนามัยซีพีที่ได้รับมานี้ ได้นำไปแจกจ่ายฟรีแก่โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียนจำนวน 30 แห่งทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส พร้อมขอบคุณเครือซีพีที่เล็งเห็นความสำคัญโดยเฉพาะกับกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

  น.ส.ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวว่า ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนที่ไม่สามารถจัดหาหรือเปลี่ยนหน้ากากอนามัยได้บ่อยๆ รวมถึงกลุ่มคนเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย ซึ่งการได้รับมอบหน้ากากอนามัยถือว่ามีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19

  สำหรับหน้ากากอนามัยที่ผลิตโดย บริษัท ซีพี โซเชียล อิมแพคท์ เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่เรียกว่า Surgical Mask จัดอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์จึงมั่นใจได้เต็มที่ในการใช้ป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้รับการรับรองจาก Nelson Labs องค์กรมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสหรัฐอเมริกาถึงคุณภาพมาตรฐานหน้ากากอนามัยซีพี ตอกย้ำความมั่นใจในการใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด