สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 12 เมษายน 2561 | 15:33

CPF เติมรอยยิ้มและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ เดินหน้าโครงการ“กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”เข้าปีที่ 8

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 เม.ย. 61 15:33 น.


    บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นปลูกฝังพนักงานกตัญญูรู้คุณ เกื้อกูล มีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได้รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท เดินหน้าโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เข้าสู่ปีที่ 8     

  นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส   ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เปิดเผยว่า  “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เป็น โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบฟาร์มและโรงงานของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได้ ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการฯมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2560 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วรวม 795  ราย เป็นวงเงินที่ช่วยเหลือเกือบ 80 ล้านบาท   สำหรับปี 2561 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 8 ของการดำเนินโครงการ  ทางคณะทำงานกองทุนฯ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้สูงวัยในโครงการรวมทั้งสิ้น  472 ราย  
  “บริษัท ฯ ตระหนักถึงแนวโน้มสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย จึงได้สานต่อโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เพื่อดูแลผู้สูงอายุรอบโรงงานและฟาร์มของบริษัทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการปลูกฝังพนักงานซีพีเอฟในเรื่องการแบ่งปัน การรู้จักกตัญญูรู้คุณ  ซึ่งบุคลากรซีพีเอฟทุกคนยึดหลักปรัชญา  3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท” นายวุฒิชัยกล่าว
  ทั้งนี้ การพิจารณาผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือใหม่ตั้งแต่ปี 2561  คือ 1. ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  2 . เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีห่างจากโรงงาน/ฟาร์ม หรือสาขาของบริษัท ไม่เกิน 5 กิโลเมตรและอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 3. ไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติดและการพนัน  4.ฐานะยากจนและถูกทอดทิ้ ง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ปรากฎว่ามีรายได้    
   สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในโครงการ”กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” มีทั้งการมอบเงินสด 2,000 บาท /เดือน/คน โดยดูแลต่อเนื่องจนผู้สูงอายุถึงแก่กรรม การออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน ช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมของที่พัก มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  และจัดกิจกรรมด้านสังคมเพื่อสร้างคุณค่าทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในโครงการและผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนรอบๆโรงงานและฟาร์มของบริษัท อาทิ  จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย
  


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด