ประเด็นร้อน

4 เดือนบิ๊กบจ.ถล่มขายหุ้น หอบเงินเข้ากระเป๋า 2.25 หมื่นลบ.

4 เดือนบิ๊กบจ.ถล่มขายหุ้น หอบเงินเข้ากระเป๋า 2.25 หมื่นลบ.

     "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจการขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทั้งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้สามัญ(วอร์แรนต์) ตั้งแต่ดัชนีหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด เมื่อ 10 ต.ค.60 พบว่ามีจำนวน 718 รายการ มีบจ.ที่เกี่ยวข้อง 64 บริษัท มูลค่ารวม 2.25 หมื่นล้านบาท โดย 20 อันดับแรกที่มีมูลค่าการขายสูงสุดดังนี้

 

บริษัท

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น

(หุ้น)

ราคาเฉลี่ย (.)

มูลค่า

(ลบ.)

มูลค่ารวม (ลบ.)

M

ฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

17,000,000

83.00

1,411,000,000

4,250,200,750

 

ยุพิน ธีระโกเมน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

17,000,000

83.00

1,411,000,000

 

สมชาย หาญจิตต์เกษม

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

17,000,000

83.00

1,411,000,000

 

สุดารัตน์  พัทธ์วิวัฒน์ศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

161,800

84.11

13,833,250

 

เกียรติก้อง  กังวานวงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

และวิศวกรรม

40,000

85.30

3,367,500

GULF

สารัชถ์  รัตนาวะดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

64,000,000

45.00

2,880,000,000

2,880,000,000

BGRIM

ฮาราลด์  ลิงค์

ประธานกรรมการ

106,250,000

25.00

2,656,250,000

2,880,000,000

JAS

พิชญ์ โพธารามิก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

650,000,000

3.40

2,210,000,000

2,210,000,000

TF

พิพัฒ  พะเนียงเวทย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1,869,358

228.00

426,213,624

664,581,012

 

กำธร  ตติยกวี

กรรมการ

600,000

228.00

136,800,000

 

สุชัย  รัตนเจียเจริญ

รองประธานกรรมการ

314,829

228.00

71,781,012

 

เพชร  พะเนียงเวทย์

ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ

130,642

228.00

29,786,376

SYMC

กรัณย์พล  อัศวสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร

18,802,000

12.20

229,384,400

636,127,520

 

ธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร

กรรมการผู้จัดการ

17,965,100

12.20

219,174,220

 

พงษ์เทพ  ธนกิจสุนทร

รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและสารสนเทศ

9,376,300

12.20

114,390,860

 

วันชัย  สมบูรณ์ผล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานรัฐกิจสัมพันธ์

4,908,300

12.20

59,881,260

 

บุษกร  จารุวชิราธนากุล

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานการเงิน

1,063,100

12.20

12,969,820

 

สุพรชัย  โชติพุทธิกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานวิศวกรรม

26,800

12.20

326,960

TKN

อิทธิพัทธ์  พีระเดชาพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

17,500,000

24.25

424,375,000

606,250,000

 

ณัชชัชพงศ์  พีระเดชาพันธ์

กรรมการ

3,750,000

24.25

90,937,500

 

อรพัทธ์  พีระเดชาพันธ์

กรรมการ

3,750,000

24.25

90,937,500

GPI

ปราจิน  เอี่ยมลำเนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

70,000,000

3.50

245,000,000

490,000,000

 

รุจิโรจ  เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

70,000,000

3.50

245,000,000

WORK

ประภาส  ชลศรานนท์

รองประธานกรรมการบริษัท

4,582,000

97.75

447,890,500

454,167,900

 

คณิต  วัฒนประดิษฐ์

กรรมการ

60,000

86.82

5,431,100

 

สุรการ  ศิริโมทย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินการลงทุน

10,000

84.63

846,300

SPALI

ประทีป  ตั้งมติธรรม

ประธานกรรมการ

8,624,200

24.24

209,244,594

418,489,188

 

อัจฉรา  ตั้งมติธรรม

กรรมการ

8,624,200

24.24

209,244,594

SIS

สมบัติ  ปังศรีนนท์

กรรมการผู้จัดการ

8,845,990

7

185,765,797

361,201,827

 

พลอย  สิทธิชัยศรีชาติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

18,003,796

7

126,026,572

 

วรีพร  สิทธิชัยศรีชาติ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

7,058,494

7

49,409,458

THANI

เจริญสุข  กิจอิทธิ

กรรมการ

30,000,000

8.68

260,400,000

278,650,000

 

พลพีร์  ศักยภาพวิชานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2,000,000

9.14

18,250,000

SEAFCO

ณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ์

กรรมการ

25,000,000

8.50

212,500,000

212,500,000

KKP

บรรยง  พงษ์พานิช

ประธานกรรมการบริหาร

1,000,000

78.10

78,100,000

181,738,168

 

วีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

1,300,000

76.23

99,105,768

 

ศราวุธ  จารุจินดา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

30,000

75.00

2,250,000

BLAND

อนันต์  กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

101,498,100

1.77

179,435,218

179,435,218

ASAP

สิรวุฒิ  สุคันธนาค

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

457,800

9.19

4,213,852

174,249,852

 

ปริญดา  วงศ์วิทวัส

กรรมการ

20,000,000

8.50

170,000,000

 

จารุวรรณ  ปะวะศรี

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี

และการเงิน

4,000

9.00

36,000

ITD

เปรมชัย  กรรณสูต

กรรมการผู้จัดการ

28,078,700

4.00

112,147,998

112,147,998

TMB

บุญทักษ์  หวังเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

35,000,000

3.01

105,300,000

109,115,800

 

อาวีวรรณ  ตั้งตรงจิตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

1,000,000

2.90

2,900,000

 

เมธ  กนกพิบูล

เจ้าหน้าที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี

290,000

2.98

864,200

 

แวววลัย  วัฒนา

หัวหน้าควบคุมทางบัญชี

20,000

2.58

51,600

SUTHA

เกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

16,000,000

6.50

104,000,000

104,000,000

D

พรศักดิ์  ตันตาปกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10,000,000

9.03

90,300,000

90,300,000

*** บิ๊ก M ฟันเงินสูงสุดรวม 4,250 ล้านบาท
    กลุ่มผู้บริหารของ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) มียอดขายหุ้นสูงสุด มูลค่ารวม 4,250,200,750 ล้านบาท ได้แก่
    1."ฤทธิ์ ธีระโกเมน" ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขายไป 17 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 83 บาท มูลค่ารวม 1,411 ล้านบาท
    2."ยุพิน ธีระโกเมน" รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขายไป 17 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 83 บาท มูลค่ารวม 1,411 ล้านบาท
    3."สมชาย หาญจิตต์เกษม" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ขายไป 17 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 83 บาท มูลค่ารวม 1,411 ล้านบาท
    โดยทั้ง 3 รายชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักของการขายเพื่อเพิ่มฐานนักลงทุนสถาบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความสนใจและต้องการจะลงทุนในหุ้น M จำนวนมาก นอกจากนี้ การขายหุ้นครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย
    ส่วนรายอื่นๆ ประกอบด้วย สุดารัตน์  พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขายไป 161,800 หุ้น ราคาเฉลี่ย  84.11 บาท มูลค่ารวม 13,833,250 ล้านบาท และเกียรติก้อง  กังวานวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม ขายไป 40,000 ราคาเฉลี่ย 85.30 บาท มูลค่ารวม 3,367,500 ล้านบาท

*** "พิชญ์" ลุยขาย JAS-W3 กวาดเงิน 2,210 ล้านบาท 
    ด้านผู้บริหารที่ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ Warrant คิดเป็นมูลค่าสูงสุดได้แก่ "พิชญ์ โพธารามิก" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) โดยขาย JAS-W3 รวมทั้งสิ้น 6.5 แสนล้านหน่วย ราคาเฉลี่ย 3.50 บาท มูลค่ารวม 2,210 ล้านบาท ซึ่งขายเมื่อ 19 ธ.ค.60 ก่อนกำหนดวันแปลงสิทธิเพียง 10 วัน โดยขายต่ำกว่าราคาแปลงสิทธิที่ 3.904 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 : 1.101 (หน่วย : หุ้น) 

*** บิ๊กหุ้นไอพีโอ 12 บริษัท แห่ปล่อยของ            
    ขณะที่กลุ่มผู้บริหารหุ้นที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 60 หรือหุ้นไอพีโอ มีการขายหุ้นออกมาถึง 12 บริษัท จากทั้งหมด 38 บริษัท ประกอบด้วย
    1. บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ผู้ที่ขายคือ "สารัชถ์  รัตนาวะดี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 64 ล้านหุ้น ราคา 45 บาท คิดเป็นมูลค่า 2,880 ล้านบาท โดยเป็นการขายบิ๊กล็อตให้ ธนาคารกรุงเทพ  (BBL)
    2.บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ขายโดย "ฮาราลด์  ลิงค์" จำนวน 106.25 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 25 บาท มูลค่า 2,656.25 ล้านบาท
    3.บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (GPI) ผู้ขายคือ "ปราจิน  เอี่ยมลำเนา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รุจิโรจ  เอี่ยมลำเนา กรรมการ จำนวน 70 ล้านหุ้นเท่ากัน ราคา 3.50 คิดเป็นมูลค่ารวม 490 ล้านบาท ซึ่งเป็นการโยนบิ๊กล็อตในวันแรกที่หุ้นเข้าเทรด 
    4.บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ (ASAP) ขายโดย "ปริญดา  วงศ์วิทวัส" กรรมการ จำนวน 20 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 8.50 บาท มูลค่า 170 ล้านบาท ขายให้กับกองทุน AIA และ "สิรวุฒิ  สุคันธนาค" กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 457.80 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 9.19 บาท มูลค่า 4,213.85 ล้านบาท รวมถึง "จารุวรรณ  ปะวะศรี" ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน ขายไป 4,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 9 บาท  36,000 บาท
    5.บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D) ผู้ขายคือ "พรศักดิ์  ตันตาปกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 10 ล้านหุ้น ราคา 9.03 บาท  มูลค่ารวม 90.30 ล้านบาท โดยเป็นการขายให้นักลงทุนสถาบัน
    6.บมจ.ฮิวแมนิก้า (HUMAN) โดยมีผู้บริหารขายหุ้นทั้งสิ้น 8 ราย ประกอบด้วย "สุนทร  เด่นธรรม" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขาย 1.5 ล้านหุ้น ราคา 8.55 บาท     มูลค่า 12.83 ล้านบาท
    "ศศิธร  หิรัญศักดิ์"ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- Financial Solutions ขาย 3.2 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 8.10 บาท มูลค่า 25.05 ล้านบาท "ชื่นชม  เตชรุ่งเกียรติ" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- HR Solutions ขาย 2.7 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 8.12 บาท มูลค่า 20.72 ล้านบาท "หทัยชนก  สุวรรณจาง" ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี ขายไป 2.44 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 8.33 บาท  มูลค่า 18.73 ล้านบาท
    "อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ" กรรมการ ขาย 1.05 ล้านหุ้น ราคา 7.99 บาท มูลค่า 8.39 ล้านบาท "ภัทร  ยงวณิชย์" กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ขาย 3 แสนหุ้น ราคา 8.10 บาท มูลค่า 2.42 ล้านบาท "ปัญจพร  เตียวสกุล" นางสาวปัญจพร เตียวสกุลผู้จัดการฝ่ายบัญชี ขาย 1.25 แสนหุ้น ราคาเฉลี่ย 7.8 บาท มูลค่า 975,000 บาท "วลีภรณ์  ใจรื่น" ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ขาย 100,000 หุ้น ราคา 8.3 บาท มูลค่า 830,000 บาท
    7.บมจ.เชียงใหม่ริมดอย (CRD) ผู้ขายคือ "นฤมล  กิมภากรณ์"กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขายไป 2 แสนหุ้น ราคา 1.78 บาท มูลค่า 356,000 บาท
    8.บมจ.แอ็พพลาย ดีบี (ADB) "เจษฎาวัฒน์  เพรียบจริยวัฒน์" กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ ขาย 2.5 แสนหุ้น ราคา 1.98 บาท มูลค่า    495,000 บาท
    9.บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (FTE) "ประพันธ์  จิตรเจริญชัย" ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง ขาย 50,000 หุ้น ราคา 3.2 บาท มูลค่า 160,000 บาท
    10.บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ (CPT) มีผู้บริหารขายหุ้น 5 รายได้แก่ "จรุง  สุพรรณพงษ์" ประธานกรรมการ ขาย 8 แสนหุ้น ราคา 2.38 บาท มูลค่า 1.904.000 บาท "สุวิทย์  สิงหจันทร์" กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ ขาย 2.25 ล้านหุ้น ราคา 2.26 บาท มูลค่า 5,085,000 บาท "ประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์" กรรมการอิสระ ขาย6.5 แสนหุ้น ราคา 2.38 มูลค่า 1,547,000 บาท
    "ประภาษ  ไพรสุวรรณา" กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขาย 7.5 แสนหุ้น ราคาเฉลี่ย 2.26 บาท มูลค่า 1,695,000 บาท "วัลชลีย์  กาญจนจงกล" กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 แสนหุ้น ราคา 2.38 บาท มูลค่า 238,000 บาท
    11.บมจ.ริช สปอร์ต (RSP)  "พีพิธ  เพชรเรือนทอง" ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ขาย 1.1 แสนหุ้น ราคา 7.69 บาท มูลค่า 845,900 บาท และ"ไพรัช  โพธิ์อุบล" ประธานกรรมการ ขาย 1 แสนหุ้น ราคา 7.15 บาท มูลค่า715,000 บาท รวมทั้ง "ลภัสรดา  ชยพลธนกุล" ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ขาย 95,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 7.08 บาท 672,600 บาท 
    12.บมจ.ดู เดย์ ดรีม (DDD) ผู้ขายคือ "กฤช  ฟอลเล็ต" กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ ขาย 1 แสนหุ้น ราคา  100 บาท มูลค่า 10 ล้านบาท และ "ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์" กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ขาย 80,500 ราคาเฉลี่ย 97.80 บาท มูลค่า 7,712,830 บาทข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด