ประเด็นร้อน

เปิดพอร์ต 15 บิ๊กบจ. ถือครองหุ้นรวมกว่า 3.5 แสนลบ.

เปิดพอร์ต 15 บิ๊กบจ. ถือครองหุ้นรวมกว่า 3.5 แสนลบ.

    "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจพอร์ตการลงทุนของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ผ่านเครื่องมือ Stock Focus จากโปรแกรม eFin Stock PickUp ซึ่งจะสรุปการถือครองหุ้นของผู้บริหารที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป โดยตัดผู้บริหารที่ถือหุ้นเพียง 1 บริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการออก และนับเฉพาะการถือครองหุ้นที่เปิดเผยล่าสุดภายในปีนี้เท่านั้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอัพเดทล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลังประกาศงบการเงินประจำปี 2561 ขณะที่ข้อมูลมูลค่าหุ้นคำนวณจากราคาหุ้น ณ วันที่ 19 เม.ย.62 โดยผู้บริหาร 15 รายแรกที่มีมูลค่าพอร์ตรวมสูงสุดกว่า 3.5 แสนล้านบาท ได้แก่

*** อันดับ 1."ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ"
    "ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยบาลเอกชนที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศ ยังคงมีมูลค่าการถือครองหุ้นเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผู้บริหารที่ถือหุ้นหลายบริษัท โดยเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) รวมถึง รองประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ก่อนถูกให้พ้นจากการเป็นผู้บริหารบจ. หลังถูกกล่าวโทษกรณีปั่นหุ้น BA เมื่อต้นปีที่ผ่านมา 
    ทั้งนี้ มูลค่าพอร์ตปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเหลือ 7.48 หมื่นล้านบาท จาก 8.19 หมื่นล้านบาท หรือลบ 8.7% จากราคาหุ้นในพอร์ตที่ปรับตัวลงทั้งหมด ขณะที่ได้มีการขาย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) มูลค่ารวม 266 ล้านบาทออกจากพอร์ตไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่ 3 บริษัท ประกอบด้วย

พอร์ตหุ้น “ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

BDMS

17.86

72,047

BA

10.61

2,673

NTV

1.37

120

รวม

74,840

*** อันดับ 2."สมโภชน์ อาหุนัย"
    "สมโภชน์ อาหุนัย" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนรายใหญ่ของไทย ยังคงรั้งอันดับ 2 อย่างเหนียวแน่น แต่ปีนี้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4.67 หมื่นล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 3.3 หมื่นล้านบาท หรือกระโดดไปกว่า 41% เป็นผลจากราคาหุ้น EA ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมที่ 23.44% ทั้งนี้ถือหุ้นรวม 2 บริษัท ดังนี้

พอร์ตหุ้น “สมโภชน์ อาหุนัย”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

EA

23.5

46,670

EE

0.92

14

รวม

46,684

***อันดับ 3."ชูชาติ เพ็ชรอำไพ"
    "ชูชาติ เพ็ชรอำไพ" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC) แม้จำนวนหุ้นจะลดลงเหลือ 6 บริษัท จากเดิม 8 บริษัท แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 3.66 หมื่นล้านบาท หรือบวกมา 34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งน้ำหนักส่วนใหญ่มาจากราคาหุ้น MTC ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนหุ้นที่ขายออกคือ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล(PRINC) เคยถือมูลค่าประมาณ 234 ล้านบาท และ บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล(SGF) เคยถือมูลค่าราว 11 ล้านบาท โดยปัจจุบันถือหุ้น 6 บริษัท ได้แก่

พอร์ตหุ้น “ชูชาติ เพ็ชรอำไพ”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

MTC

33.49

36,213

ITEL

4.38

146

CGD

1.28

118

SOLAR

5.52

59

FN

1.26

26

TACC

0.53

14

รวม

36,576

***อันดับ 4."คีรี กาญจนพาสน์"
    "คีรี กาญจนพาสน์" ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BTS) ถือหุ้น 3 บริษัท มูลค่ารวม 3.48 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.7% จากราคาหุ้น BTS และ VGI ที่เพิ่มขึ้น

พอร์ตหุ้น “คีรี กาญจนพาสน์”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

BTS

24.41

33,248

BTSGIF

1.59

1,133

VGI

0.55

435

รวม

34,816

***อันดับ 5."พิชญ์ โพธารามิก"
    "พิชญ์ โพธารามิก" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) มีมูลค่าหุ้นรวม 2.98 หมื่นล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.3% เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลดลง โดยยังถือหุ้น 2 บริษัทเท่าเดิม

พอร์ตหุ้น “พิชญ์ โพธารามิก”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

JAS

56.18

25,835

MONO

64.29

3,927

รวม

29,762

***อันดับ 6."ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์"
    "ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์" ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ยังคงถือหุ้นอยู่ 2 บริษัทเช่นเดิม แต่มูลค่าหุ้นลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14% เหลือ 2.48 หมื่นล้านบาท จากราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงทั้ง 2 บริษัท

พอร์ตหุ้น “ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

PSH

60.04

24,703

ITD

1.03

130

รวม

24,833

***อันดับ 7."ฮาราลด์ ลิงค์"
    "ฮาราลด์ ลิงค์" ประธานคณะกรรมการ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ถือหุ้น 2 บริษัทสัดส่วนเท่าเดิม แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.1 หมื่นล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1.53 หมื่นล้านบาท จากราคาหุ้น BGRIM ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

พอร์ตหุ้น “ฮาราลด์ ลิงค์”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

BGRIM

32.75

20,744

AMATAV

5.3

41

รวม

20,785

***อันดับ 8."ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ"
    "ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ" อดีตกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ BDMS ซึ่งถูกให้พ้นจากการเป็นผู้บริหารบจ. หลังถูกกล่าวโทษกรณีปั่นหุ้น BA เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในกลุ่ม TOP10 เศรษฐีหุ้นไทย 

พอร์ตหุ้น “ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

BDMS

25.75

14,558

BA

12

1,635

รวม

16,193

***อันดับ 9."เฉลิม หาญพาณิชย์"
    "เฉลิม หาญพาณิชย์" ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล(BCH) ถือหุ้นเพิ่มเป็น 2 บริษัท มูลค่ารวม 1.46 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11% จากราคาหุ้น BCH ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมี บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) เพิ่มเข้ามาในพอร์ต 

พอร์ตหุ้น “เฉลิม หาญพาณิชย์”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

BCH

32.63

14,403

JKN

4.81

212

รวม

14,615

***อันดับ 10."ประทีป ตั้งมติธรรม"
    "ประทีป ตั้งมติธรรม" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย(SPALI) หนึ่งในกลุ่มผู้บริหารที่มีลงทุนในหุ้นหลาย บจ. โดยล่าสุดถือหุ้นถึง 12 บริษัท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ถือ 9 บริษัท มูลค่ารวม 1.42 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% โดยมีหุ้นที่เพิ่มเข้ามาในพอร์ตคือ บมจ.บ้านปู (BANPU), บมจ.บางกอกแร้นช์ (BR) และ บมจ.ดีคอนโปรดักส์ (DCON)

พอร์ตหุ้น “ประทีป ตั้งมติธรรม”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

SPALI

24.13

11,014

STPI

7.22

839

TPIPL

1.29

527

BANPU

0.54

461

MK

10.55

392

TTA

3.54

345

VNG

3.37

301

SITHAI

4.1

130

PDJ

9.67

87

BR

2.19

79

SSI

2.39

38

DCON

0.52

13

รวม

14,226

***อันดับ 11."ธิดา แก้วบุตตา"
    "ธิดา แก้วบุตตา" ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เหลือถือหุ้น 2 บริษัท จากช่วงเดียวกันปีก่อนถือ 4 บริษัท โดยขาย บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) และ บมจ.ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น(THMUI) อย่างไรก็ตามมูลค่ารวมกลับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 64% อยู่ที่ 1.36 หมื่นล้านบาท เนื่องจากราคาหุ้น SAWAD ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

พอร์ตหุ้น “ธิดา แก้วบุตตา”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

SAWAD

20.1

13,560

SCN

1

45

รวม

13,605

*** อันดับ 12."ฤทธิ์ ธีระโกเมน"
    "ฤทธิ์ ธีระโกเมน" ผู้ก่อตั้ง "เอ็มเคสุกี้"ประธารกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) ยังคงถือหุ้น 2 บริษัทเช่นเดิม แต่มูลค่าลดลง 10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เหลือ 8,940.94 ล้านบาท เนื่องจากราคาหุ้น M ปรับตัวลดลง

พอร์ตหุ้น “ฤทธิ์ ธีระโกเมน”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

M

13.36

8,891

SE-ED

4.79

50

รวม

8,941

***อันดับ 13."ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์"
    "ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ถือหุ้น 3 บริษัทเช่นเดิม แต่มูลค่ารวมลดลง 22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เหลือเพียง 8,638.50 ล้านบาท เนื่องจากราคาหุ้น AAV ปรับตัวลดลง

พอร์ตหุ้น “ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

AAV

41.32

8,618

MORE

1.27

20

TSF

0.74

1

รวม

8,638

*** อันดับ 14."สุระ คณิตทวีกุล"
    “สุระ คณิตทวีกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าของ บมจ.คอมเซเว่น (COM7) ถือหุ้น 3 บริษัทเท่าเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนหุ้น 2 บริษัท โดยขาย บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) และ บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) ออก เปลี่ยนเป็น บมจ.ไอที ซิตี้ (IT) และ บมจ.เอ็ม วิชั่น (MVP) แทน ขณะที่มูลค่าพอร์ตรวมอยู่ที่ 6,521.59ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่ 6,274.14 ล้านบาท

พอร์ตหุ้น “สุระ คณิตทวีกุล”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

COM7

29.39

6,489

MVP

6.7

26

IT

0.87

7

รวม

6,522

*** อันดับ 15."ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล"
    "ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล" ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) อีกหนึ่งผู้บริหารที่ถือหุ้นในหลาย บจ. โดยล่าสุดยังคงถือหุ้น 6 บริษัทเช่นเดิม มูลค่ารวมลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 6,139.83 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 6,335.99 ล้านบาท จากราคาหุ้น VIBHA ที่ปรับตัวลดลง

พอร์ตหุ้น “ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล”

ชื่อย่อหุ้น

%ถือครอง

มูลค่า (ลบ.)

VIBHA

14.84

3,840

DCC

5.07

1,575

TVO

1.89

417

RICHY

9.35

161

SMIT

3.65

112

LALIN

0.79

35

รวม

6,140ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด