ประเด็นร้อน

ผู้บริหารแห่รินขายไอพีโอ ฟันกำไรรวมกว่า 3.6 พันลบ.

ผู้บริหารแห่รินขายไอพีโอ ฟันกำไรรวมกว่า 3.6 พันลบ.

    การขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ที่ไม่ได้เป็นการขายให้กับพันธมิตรทางธุรกิจหรือนักลงทุนสถาบัน มักสร้างความอ่อนไหวเชิงลบต่อราคาหุ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะหากเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (หุ้นไอพีโอ) 
    "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) พบว่า ตั้งแต่ต้นปี 60 ถึงปัจจุบันมีผู้บริหารกลุ่มหุ้นไอพีโอ ถึง 65 ราย จาก 20 บริษัทขายหุ้นออกมา คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งของบริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(SET) และในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) รวม 44 บริษัท ดังนี้

ไอพีโอที่ผู้บริหารขายหุ้นออก

ชื่อย่อหุ้น

ผู้บริหารที่ขาย

(ราย)

สัดส่วนรวมที่ขาย

(%)

มูลค่ารวม

(ล้านบาท)

ราคาขายต่ำสุด-สูงสุด

(บาท)

BGRIM

1

3.84

2,500

25

GPI

1

14.56

293.77

2.8-3.5

D

8

10.99

225.40

7.8-11.50

HUMAN

10

2.17

123.30

7.41-12.60

CPT

6

4.64

96.10

2.1-2.8

ASAP

7

0.88

35.24

4.06-9.84

DDD

3

0.08

22.39

89-111

PRM

2

0.06

14.98

9.80-10.35

ICN

6

0.51

9.85

2.54-5.00

RSP

4

0.11

6.96

7.05-8.03

DOD

1

1.22

6.58

12.5-15.8

VCOM

4

0.53

6.26

3.44-4.32

JKN

1

0.32

4.25

2.39-2.49

SE

3

0.36

3.19

3.26-4

CHAYO

2

0.10

2.18

3.22-4.23

INGRS

1

0.10

1.90

0.84-1.53

RPH

1

0.05

1.21

4.82-4.94

MVP

1

0.13

0.77

3.00-3.20

WPH

1

0.04

0.65

3.02-3.12

CRD

1

0.04

0.36

1.78

*** บิ๊ก BGRIM-GPI-D โกยเงินเข้ากระเป๋าสูงสุด
    ทั้งนี้ การขายหุ้นของ 65 ผู้บริหาร จาก 20 บจ.คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 3,600 ล้านบาท โดยบริษัทที่ผู้บริหารขายออกมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 1.บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ขายโดย "ฮาราลด์ ลิงค์" ประธานคณะกรรมการ จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.84% ราคา 25 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 2,500 ล้านบาท ขายเมื่อ 27 พ.ย.60 หลังการขายหุ้นไอพีโอเพียง 4 เดือน โดยผู้บริหารระบุว่าเพื่อนำเงินไปลงทุนธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคม พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการขายหุ้นออกมาเพิ่มเติมอีก 
    2.บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (GPI) ขายโดย "ปราจิน เอี่ยมลำเนา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนรวม 87.37 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 14.56% ช่วงราคาขาย 2.8-3.5 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 293.77 ล้านบาท  
    3.บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น(D)ขายโดยผู้บริหาร 8 ราย ประกอบด้วย "พรศักดิ์ ตันตาปกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, "ลูซินดา เฉิน" กรรมการ, "ประทีป วาณิชย์ก่อกุล" กรรมการ, "ไพโรจน์ เจตนชัย" ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, "ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล" กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, "วิบูลย์ พจนาลัย" กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, "ศรีรัตน์ อภิรักษ์ภูสิทธิ์" ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และ "อดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิช" จำนวนรวม 219.75 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.99% ช่วงราคาขาย 7.8-11.5 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 225.40 ล้านบาท

*** ผู้บริหาร HUMAN ขายหุ้นออกถึง 10 ราย
    ขณะที่ บมจ.ฮิวแมนิก้า (HUMAN) เป็นบริษัทที่มีจำนวนผู้บริหารขายออกสูงสุดถึง 10 ราย รวม 14.73 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวม 2.17% ช่วงราคาขาย 7.41-12.60 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 123.30 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้บริหารที่ขายหุ้นดังนี้

ผู้บริหาร HUMAN ที่ขายหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

มูลค่าที่ขาย (ลบ.)

ศศิธร หิรัญศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- Financial Solutions

25.05

ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- HR Solutions

20.72

สุนทร เด่นธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

20.33

หทัยชนก สุวรรณจาง

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

18.73

อโณทัย อดุลพันธุ์

กรรมการ

13.32

อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ

10.37

ภัทร ยงวณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10.20

ธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

2.78

ปัญจพร เตียวสกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

0.98

วลีภรณ์ ใจรื่น

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน

0.83

*** ตะลึง 8 ไอพีโอ ราคาหลุดจอง สะเทือนรายย่อย 1.9 หมื่นราย    
    ขณะที่พบว่า 20 บจ.ข้างต้น มีถึง 8 บริษัทที่ราคาล่าสุดต่ำกว่าราคาจองซื้อไอพีโอ  ประกอบด้วย

ไอพีโอที่ราคาหลุดจอง

ชื่อย่อหุ้น

ราคาไอพีโอ

(.)

ราคาล่าสุด

(.)

ลดลง

(%)

ผถห.รายย่อย

(ราย)

INGRS

1.33

0.75

43.61

3,302

WPH

3.9

2.7

30.77

3,185

RSP

5.8

4.06

30

1,633

CRD

1.44

1.1

23.61

1,998

GPI

3.5

2.74

21.71

1,656

SE

2.45

1.99

18.78

1,568

DDD

53

44

16.98

2,497

CPT

2.3

2.06

10.43

3,485

    โดย GPI เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการขายของผู้บริหารสูงสุดกลุ่มนี้ ราคาล่าสุดเหลือ 2.74 บาท จากราคาไอพีโอ 3.50 บาท ลดลง 21.71%
    ส่วน บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ (CPT) ที่มีผู้บริหารขายถึง 6 ราย ราคาล่าสุดลดลง 10.43% จากราคาไอพีโอ โดยผู้บริหารที่ขายหุ้น ประกอบด้วย "สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, "ฐณัชญ์พร ทองสุข" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและผู้จัดการทั่วไป, "นพดล วิเชียรเกื้อ" กรรมการ, "สุวิทย์ สิงหจันทร์" ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ, "ประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์" กรรมการอิสระ และ "ประภาษ ไพรสุวรรณา" กรรมการอิสระ รวม 41.73 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.64% ช่วงราคาขาย 2.1-2.8 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 96.10 ล้านบาท
    ด้าน บมจ.อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) (INGRS) เป็นบริษัทที่ราคาล่าสุดลดลงจากราคาไอพีโอสูงสุดถึง 43.61% ซึ่งผู้บริหารที่ขายหุ้นออกคือ "อภิชาติ สุทธิศิลธรรม" กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 1.45 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.10% ช่วงราคาขาย 0.84-1.53 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 1.90 ล้านบาท
    ทั้งนี้ 8 บจ.ดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมถึง 19,324 ราย

*** วงการแจง ผู้บริหารขายหุ้นเป็นเรื่องปกติ แนะดูพื้นฐานเป็นหลัก
    "สมภพ กีระสุนทรพงษ์" กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า การขายหุ้นของผู้บริหารกลุ่มหุ้นไอพีโอ เป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้ เพราะผู้บริหารบางรายจะมีหุ้นส่วนที่ไม่ติดช่วงเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) 
    "ไม่มีกฎข้อไหนที่บอกว่าผู้บริหารไม่มีสิทธิขายหุ้น หากไม่ติด Silent period ก็ขายได้ บางรายก็ต้องการขายออกบางส่วนเพื่อนำเงินไปใช้อย่างอื่น เพียงแค่ประเด็นนี้มักจะสร้างความอ่อนไหวทางจิตวิทยาได้ ยิ่งผู้บริหารที่เป็นคนเดียวหรือกลุ่มเดียวกับผู้ก่อตั้ง จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้คิดไปทางที่ว่าหมดไฟหรือไม่อยากทำต่อแล้ว แต่อยากให้ดูที่พื้นฐานเป็นสำคัญ หากธุรกิจยังมีกำไรเติบโตต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรให้น่ากังวล" สมภพ กล่าว
    "มงคล พ่วงเภตรา" ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน บล.เคทีบี (ประเทศไทย) มองว่า ประเด็นที่ผู้บริหารกลุ่มหุ้นไอพีโอขายหุ้นในระยะหลังแยกออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ 1.ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่น่าสนใจขายทำกำไรบางส่วน และ 2.ผู้บริหารถูกเร่งเร้าและขอซื้อจากกลุ่มผู้ลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ให้ปล่อยหุ้นออกมาบ้าง เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 
    "เรื่องราคาถือว่าสำคัญสุด บางบริษัทหลังจากเข้าตลาดราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารหรือเจ้าของอาจจะอยากขายทำกำไรออกมาบ้างก็ไม่แปลก เพราะทำธุรกิจมาตั้งนาน การเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นการถือหุ้นเป็นเงินสดก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี สำหรับต่อยอดการลงทุนอื่นๆ 
    หรือบางบริษัทอาจจะมีสภาพคล่องในตลาดน้อยเกินไป ผู้บริหารจึงตัดขายหุ้นตัวเองออกมาบางส่วน ให้นักลงทุนหรือพาร์ทเนอร์ได้มีโอกาสเข้าลงทุนบ้าง ถ้าจะผิดสังเกตหรือเป็นประเด็นให้ต้องจับตาคือ กรณีที่ผู้บริหารที่ถือหุ้นมากๆ เช่น 40-50% แล้วขายหุ้นออกเหลือ 20-30% แบบนี้ถึงจะมีนัยสำคัญ
    นักลงทุนควรใส่ใจกับพื้นฐานธุรกิจมากกว่า อย่าตื่นตระหนก หากการขายหุ้นของผู้บริหารไม่ได้มีนัยทำให้พื้นฐานเปลี่ยนแปลง" มงคล กล่าว
    อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาการเงิน เสริมว่า "แม้การขายหุ้นของผู้บริหารจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ แต่ให้จับตาแนวโน้มของธุรกิจให้ดี เพราะบางบริษัทธุรกิจอาจจะผ่านจุดสูงสุด(Peak)ไปแล้ว ซึ่งผู้บริหารรู้ดีที่สุด การที่บริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯส่วนหนึ่งก็เพื่อจะเอาของมาขาย" แหล่งข่าว กล่าว
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด