ข่าวนี้ที่ 1

"แบงก์"กัดฟันปันผล 4 หมื่นลบ. TCAP-TISCO ยีลด์สูงสุด

          กลุ่มแบงก์กัดฟันจ่ายปันผลปี 63 รวม 40,372 ล้านบาท ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ฉุดกำไรทรุด พบ TCAP ให้อัตราตอบแทนเงินปันผลสูงสุด 8.57% รองลงมาคือ TISCO อยู่ที่ 6.49% ส่วนปี 64 โบรกฯ คาดแบงก์กำไรโต 14% ขณะที่อัตราปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37% 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศไฟเขียวให้ ธนาคารพาณิชย์ จ่ายปันผลงวดผลประกอบการปี 63 ได้ ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง ประกาศจ่ายปันผลรวม 40,372 ล้านบาท โดย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เป็นสถาบันการเงินที่ให้อัตราปันผลตอบแทน (Dividend yield)สูงสุด 8.57% รองลงมาคือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO ที่ให้ Dividend yield จำนวน 6.49%

          ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนบริหารจัดการเงินกองทุนและผลประเมิน stress test ของธนาคารพาณิชย์ ในช่วงปี 63-65 ซึ่งพบว่ามีเงินกองทุนและเงินสำรองเพียงพอรองรับสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตามการอนุญาตให้จ่ายปันผลยังอยู่ภายใต้มาตรการเชิงป้องกัน โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 63 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายในปี 62 และต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิ 

          โดยธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งประกาศจ่ายปันผลดังนี้
 

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปั  63-62 

ชื่อหุ้น ปี63 (บาท/หุ้น) อัตราปันผล (%)

ขึ้น XD

ปี 62 (บาท/หุ้น)
TISCO 6.30 6.49 28 เม.ย.64 7.75
TCAP 3.00 8.57 5 พ.ค.64 5.20*
KBANK 2.50  1.67 20 เม.ย.64 4.50
BBL 2.50 1.97 21 เม.ย.64  6.50
SCB 2.30 2.06 20 เม.ย.64 6.26*
KKP 2.25 3.68 29 เม.ย.64 5.00
BAY 0.35 0.97 10 พ.ค.64 0.85
KTB 0.275 2.25 21 เม.ย.64 0.753
TMB 0.045 3.84 29 เม.ย.64 0.10
LHFG 0.04 3.57 6 พ.ค.64 0.045
CIMBT 0.005 0.81 21 เม.ย.64 0.005

หมายเหตุ *มีปันผลพิเศษ ทั้งน้ี อัตราปันผล คิดจากราคาปิดตลาดวันที่ 5 มี.ค. 64 

          *** โบรกฯ คาดปันผลปี 64 เฉลี่ย 4.37%  

          บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)ไทยพาณิชย์ ประเมินแนวโน้มการจ่ายปันผลกลุ่มแบงก์ ว่าจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล เฉลี่ย 4.37% โดยมอง KKP จะมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุด 7.12% 
 
          บล. เอเซีย พลัส มองว่า แนวโน้มการจ่ายปันผลงวดปี 64 หากพิจารณาจากหนังสือเวียนของ ธปท. ลงวันที่ 12 พ.ย. 63 ตีความได้ว่า ข้อจำกัดเรื่องการจ่ายเงินปันผล มีผลเฉพาะงวดปี 63 ดังนั้น ในกรณีที่ไม่มีคำสั่งเพิ่มเติมจาก ธปท. ประเมินว่าแบงก์จะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของแต่ละแบงก์ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 64 และสถานะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง จึงมีโอกาสที่จะเห็นการกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราปกติก่อนช่วงโควิด-19 อย่างไรก็ดี แนะนำนักลงทุนติดตามดุลพินิจและประกาศจาก ธปท.อีกครั้ง

 

          *** คาดปี 64 กลุ่มแบงก์กำไรโต 14% 

          บล.โนมูระ พัฒนสิน คาดว่าในปี 64 กำไรรวมของกลุ่มจะขยายตัว 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการฟื้นตัวจากปี 63 จากค่าใช้จ่ายสำรองลดลง โดยคาดว่า KBANK จะขยายตัว 20% และ BBL จะขยายตัว 18% เนื่องจากที่ผ่านมาแบงก์ได้ตั้งสำรองล่วงหน้าไปมากแล้ว 

          บล.เคทีบี (ประเทศไทย) มองแนวโน้มกำไรสุทธิในปีนี้ จะกลับมาเติบโต โดยเบื้องต้นคาดกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ในปี 64-65 ที่ 8-10% เพราะแนวโน้มสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะลดลงจากการที่ตั้งสำรองฯ มาเยอะแล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จะยังคงปรับเพิ่มขึ้นจากผลกระทบโควิด-19 แต่ยังเชื่อว่าจะทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะยังมีมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่อีก 6 เดือน รวมถึงแต่ละธนาคารยังคงให้ตวามช่วยเหลือโดยการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ ยังคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มธนาคารเป็นมากกว่าตลาด โดยเลือก KBANK เป็น Top pick โดยราคาเป้าหมายที่ 160.00 บาท และชอบ KKP จากแนวโน้มกำไรปีนี้กลับมาเติบโตโดดเด่นโดยคาดว่าจะขยายตัว 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี Dividend yield สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารที่ 5%

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด