ข่าวนี้ที่ 1

BANPU-BPP ทุ่ม 1.4 หมื่นลบ. คว้าโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐฯ 768MW

BANPU-BPP ทุ่ม 1.4 หมื่นลบ. คว้าโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐฯ 768MW

    "บ้านปู(BANPU)" และ "บ้านปู เพาเวอร์(BPP)" เข้าซื้อหุ้น 100% ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐฯ กำลังผลิต 768 MW  มูลค่ารวม 14,147 ลบ. คาดแล้วเสร็จ Q4/64 รับรู้รายได้ทันที ด้านโบรกฯ มองช่วยเปิดโอกาสลงทุนในสหรัฐฯ คาดช่วยดันอัพไซด์ได้ทันที 

*** BANPU-BPP จับมือซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซฯสหรัฐ 768 MW  มูลค่า 1.41 หมื่นลบ. 

    บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในอัตรา 96.3% และ Banpu Power US Corporation (BPPUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ (BPP) ที่ถือหุ้นในอัตรา 100% ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) โดย BKV และ BPPUS ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 50%

    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 บริษัท BKV-BPP Power LLC ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC ซึ่งถือหุ้น 100% ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการลงทุนรวม 430 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ เทียบเท่า 14,147 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนของ BPP ตามสัดส่วนการลงทุน 215 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ เทียบเท่า 7,074 ล้านบาท

    ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย โดยเงินลงทุนสาหรับโครงการนี้มาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โดยการลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างปฎิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2564

*** โรงไฟฟ้าก๊าซฯ Temple I  เริ่ม COD ตั้งแต่ปี 57 หนุนรับรู้รายได้ทันที 

    สำหรับโรงไฟฟ้า Temple I เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิต 768 เมกะวัตต์(MW) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รวมเศรษฐกิจและประชากรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกา

    โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbines หรือ CCGT ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการติดตั้งระบบการจัดการมลภาวะให้อยู่ในระดับตํ่า มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้า ให้สอดรับกับรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้า อยู่ในลำดับการเรียกจ่ายไฟฟ้า (merit order) ที่ดี ซึ่งเหมาะกับสภาพและการแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีของ Electric Reliability Council of Texas หรือ ERCOT อีกทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตอยู่แล้ว จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันที

*** ปูทางลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในสหรัฐฯ - ซื้อขายไฟฟ้าเปิดเสรี

    การลงทุนครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างรากฐานการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นการก้าวสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้าและเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่เปิดเสรีอีกด้วย และเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ รวมทั้งเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านขององค์กร (Banpu Transformation) ให้ก้าวลํ้านำหน้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานแห่งอนาคต เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)

    อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนวกกำลัง (synergy) ระหว่าง BKV และ BPP ซึ่งทั้งสองบริษัทฯ เป็น Flagship ที่สำคัญภายใต้กลุ่ม BANPU โดยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน ซึ่ง BKV 1 ใน 20 ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งการบริหารจัดการ(Operational management) แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ การติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงการดูแลชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมีความเข้าใจในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีของตลาด ERCOT

    ในขณะที่ BPP มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (technical know-how) และมุ่งเน้นการพัฒนาลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ High Efficiency, Low Emission (HELE) ซึ่งมีเป้าหมายการเติบโตอย่างชัดเจน การร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ตามโครงสร้างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยคำนึงถึงความสามารถในการเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น
 
*** โบรกฯ มองส่งผลดีกำลังผลิตเพิ่ม - ดันอัพไซด์ได้ทันที  

    ด้านนักวิเคราะห์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อกิจการของ BANPU-BPPโดยรวมมีผลในแง่ดี เป็นการเพิ่มกำลังการผลิต เปิดตลาดการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ  แม้การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง แต่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าก๊าซฯเข้ามาในระบบ โรงไฟฟ้า Temple I น่าจะได้ประโยชน์ จึงอยู่ระหว่างปรับ Valuation การรับรู้รายได้คาดจะรับรู้ภายในไตรมาส 4/64 อาจจะยังไม่เต็มไตรมาส แต่จะรับรู้เต็มไตรมาสในไตรมาส 1/65 อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าหุ้น จากปัจจุบัน  underperform ตลาด

    ส่วนนายปรินทร์ นิกรกิตติโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า  BPP ได้มีการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯขนาด 384MWe ใช้เงินลงทุนราว 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มองว่าการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งเป็น Operating Asset จะเป็นอัพไซด์ให้กับประมาณการได้ทันที หลังการโอนหุ้นเสร็จสิ้น คาดบริษัทจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่ 17 ส.ค.นี้ เบื้องต้นคงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 64 ที่ 22.30 บาท
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด