ข่าวนี้ที่ 1

เทียบฟอร์ม 7 กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองไหนแจ่มสุด?

เทียบฟอร์ม 7 กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองไหนแจ่มสุด?

 

     เปิด 7 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของไทย เทียบผลตอบแทน-ปันผล-มูลค่าสินทรัพย์  พบ ABPIF ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงสุด 8.42% ส่วน DIF ปันผลสะสมมากสุด 5.86 บ. และปันผลรอบล่าสุดมากสุด 0.26 บาท 
 
      ในช่วงที่ตลาดหุ้นอยู่ในภาวะผันผวนหาผลตอบแทนได้ยากเช่นนี้ การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อลดความเสี่ยงมักเป็นทางเลือกของนักลงทุนเสมอ ซึ่งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(IFF)ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
 
      ผู้สื่อข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย"รวบรวมข้อมูลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 7 กองทุน ชั้นนำของไทย ทั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ หรือ ABPIF  , กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRRGIF , กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ 
JASIF , กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF

      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGATIF , กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF มาเปรียบเทียบกันว่า ผลตอบแทนของแต่ละกองน่าสนใจมากน้อยเพียงใด   

    * ABPIF ให้ผลตอบแทนเงินปันผลมากสุด 8.42%
 
     กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ หรือ ABPIF ให้ผลตอบแทนเงินปันผล 8.42% ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

      ทั้งนี้  ABPIF มีรายได้จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ซึ่งผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยไม่กำหนดอายุโครงการ

      แต่หากกองทุนไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าที่กองทุนลงทุนในครั้งแรกจะสิ้นสุดวันที่ 27 ก.ย.65 โดยปี 62 ABPIF มีรายได้จากการลงทุน 199 ล้านบาท ลดลง 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทีมีรายได้ 343 ล้านบาท

     อย่างไรก็ตาม ABPIF เริ่มเข้าลงทุนในวันที่ 27 ก.ย.56 โดยมีราคาเปิด 10.60 บาท/หน่วย ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.48 บาท ลดลง 7.12 บาท หรือ 67.16%  มีประวัติจ่ายเงินปันผลแล้ว 7 ครั้ง รวม 4.39 บาท/หน่วย ณ วันที่ 27 ม.ค.63 ABPIF มีสินทรัพย์สุทธิ 2.9 พันล้านบาท ลดลง 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีสินทรัพย์สุทธิ 4.4 พันล้านบาท

    * DIF ปันผลครั้งล่าสุด มากกว่ากองอื่น 

      ขณะที่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF เป็นกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลสะสมตั้งแต่เปิดกองทุนมากที่สุด รวม 5.86 บาท/หน่วย จากการจ่ายเงินปันผลรวม 24 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.56 นอกจากนี้ DIF ยังมีการจ่ายเงินปันผลรอบล่าสุดในวันที่ 11 มิ.ย.63 สูงที่สุดในอัตรา 0.26 บาทต่อหน่วย

      โดย DIF ให้ผลตอบแทนเงินปันผล 6.47% และมีรายได้จากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจานวน 6,332 เสา โดยสิทธิในการรับรายได้สิ้นสุดในปี 76

     นอกจากนี้ DIF ยังมีรายได้จากการลงทุนในปี 62 อยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 8.4 พันล้านบาท โดย DIF มีราคาเปิด 10.60 บาท/หน่วย  ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 15.10 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือ 29.80% ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 มีสินทรัพย์สุทธิ 2.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีสินทรัพย์สุทธิ 1.7 แสนล้านบาท 
 

กองทุน
โครงสร้างพื้นฐาน
ลักษณะ
กองทุน
ผลตอบแทน
เงินปันผล
เงินปันผลสะสม
ตั้งแต่ตั้งกองทุน
(บ./หน่วย)
ปันผลครั้งล่าสุด
(บ./หน่วย)
มูลค่า
สินทรัพย์
(ลบ.)
ABPIF ลงทุนในโรงไฟฟ้า
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
8.42% 4.39 0.13 2,900
BRRGIF ลงทุนในโรงไฟฟ้า
กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
7.75% 1.47 0.11 3,300
JASIF ลงทุนในบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จัสมิน
6.92% 4.35 0.24 87,000
DIF ลงทุนใน
โทรคมนาคม ดิจิทัล
6.47% 5.86 0.26 210,000
EGATIF ลงทุนในโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ 1
6.39% 3.10 0.20 21,100
BTSGIF ลงทุนในระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท
4.06% 4.34 0.18 53,000
TFFIF จัดเก็บรายได้ทางพิเศษ
ฉลองรัช, บูรพาวิถี
3.70% 0.39 0.10 54,000

 

* ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ / รายงานประจำปีของแต่ละกองทุน  

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด