ข่าวนี้ที่ 1

48 บิ๊กทหาร-ตำรวจ-อดีตนักการเมือง ตบเท้ายึดบอร์ดบจ.

48 บิ๊กทหาร-ตำรวจ-อดีตนักการเมือง ตบเท้ายึดบอร์ดบจ.

    สำรวจ"คอนเน็คชั่น" บจ.SET50 พบมีอดีตนักการเมือง-นายทหารระดับสูง และนายตำรวจระดับสูง  รวมทั้งหมด 48 คน นั่งอยู่ในบอร์ดถึง 32 บริษัท เผย GULF มีอดีตรมต.นั่งบอร์ดมากสุด 3 ราย ส่วน TOP มีนายทหาร-ตำรวจระดับสูง นั่งบอร์ดสูงสุด 3 นาย ด้าน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นั่งควบบอร์ดสูงสุด 3 บริษัท ทั้ง CPALL-CPF- EA

*** 48 บิ๊กตำรวจ-ขุนทหาร-อดีตนักการเมือง ยึดบอร์ด 32 บจ.

     สำนักข่าว"อีไฟแนนซ์ไทย"สำรวจข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ในดัชนี SET50 พบว่า มี อดีตนักการเมือง, นายทหารระดับสูง และนายตำรวจระดับสูง นั่งเป็นกรรมการบริษัท(บอร์ด) จำนวน 32 บริษัท รวมทั้งหมด 48 คน ประกอบด้วย อดีตนักการเมือง 20 ราย ซึ่งอดีตนักการเมืองที่อยู่ในบอร์ด SET50 ส่วนใหญ่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ถึง 15 ราย, ส่วนนายทหารระดับสูง และนายตำรวจระดับสูง มีด้วยกัน  21 และ 7 นาย ตามลำดับ

*** GULF หุ้นร้อน คนแรง
 
    สำหรับ บริษัทใน SET50 ที่มีอดีตรัฐมนตรีอยู่ในบอร์ดมากที่สุด คือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกอบด้วย นายวิเศษ จูภิบาล ประธานกรรมการ ที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในปี 45 ยุค พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

    นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 49 ยุค พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และนายสมหมาย ภาษี กรรมการอิสระ ที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี 57 ยุค พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

*** TOP นายทหาร-ตำรวจระดับสูง นั่งบอร์ดสูงสุด 3 นาย

    ขณะที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP มีนายทหารระดับสูง และนายตำรวจระดับสูงอยู่ในบอร์ดมากสุด จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, พล.อ.ท. สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และพลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

*** อดีต ผบ.ตร. นั่งบอร์ด 3 บจ.CPALL-CPF-EA

    ด้าน พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(อดีต ผบ.ตร.) เป็นนายตำรวจระดับสูงที่อยู่ในบอร์ดของบริษัท 3 แห่ง ที่อยู่ในดัชนี SET50 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL, ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

    ส่วน พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นนายทหารระดับสูงที่อยู่ในบอร์ดบริษัท SET50 มากสุด 2 แห่ง โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC และควบตำแหน่ง กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ด้วย
    
    ทั้งนี้ บริษัทในดัชนี SET50 ที่มีอดีตนักการเมือง, นายทหารระดับสูง และนายตำรวจระดับสูงอยู่ในบอร์ด ครบทั้ง 3 ขั้ว มีด้วยกัน 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC

**อ้างอิงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

หุ้น นายทหาร – ตำรวจ อดีตนักการเมือง รวม
AOT พล.อ.อ. ภานุพงศ์ เสยยงคะ, พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก    - 2
AWC พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
BBL พล.ร.อ. ประเจตน์ ศิริเดช นายศิริ จิระพงษ์พันธ์นาย, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 3
BDMS  - นายอาสา สารสิน 1
BEM พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร  - 1
BGRIM  - นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 1
BJC พลเอกธนดล สุรารักษ์, พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 3
BTS พลโทพิศาล เทพสิทธา นายอาณัติ อาภาภิรม, นายการุญ จันทรางศุ 2
CBG พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี  - 1
CRC  - นางอรรชกา สีบุญเรือง 1
CPALL พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  - 1
CPF พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  - 1
EA พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต, พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  - 2
GLOBAL พล.ต.อ. กวี สุภานันท์  - 1
GPSC พลตรี เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 2
GULF  - นายวิเศษ จูภิบาล, นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 
นายสมหมาย ภาษี
3
HMPRO  - นายพรวุฒิ สารสิน 1
IRPC พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์  - 1
KBANK  - นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 1
KTB พลโท เทียนชัย รับพร  - 1
KTC พลตรีอภิชาติ ไชยะดา นายปริญญา พัฒนภักดี, นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ 3
MTC พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง  - 1
PTT พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ , พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม  - 2
PTTEP พล.ร.อ.ธนะรัตน์ อุบล, พ.อ. นิมิตต์ สุวรรณรัฐ  - 2
PTTGC พลตรีนิธิ จึงเจริญ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์, นายกฤษฎา บุญราช 3
SAWAD พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล  - 1
SCB พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล, พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม    - 2
SCC พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล, พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม   นายเกษม วัฒนชัย 3
TMB พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์  - 1
TOP พล.อ.ท.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์, พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา,
  พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์
 - 3
TTW  - นายทนง พิทยะ 1
WHA พลโทปรัชญา เฉลิมวัฒน์  - 1


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด