ข่าวนี้ที่ 1

SCGP เคาะราคาไอพีโอ 35 บ./หุ้น เข้าเทรด 22 ต.ค.นี้

SCGP เคาะราคาไอพีโอ 35 บ./หุ้น เข้าเทรด 22 ต.ค.นี้

    'เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)' สรุปราคาเสนอขาย IPO ที่ 35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดจากช่วง 33.50-35 บาท ปลื้มนักลงทุนรายย่อย-สถาบัน แห่จองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ คาดเข้าเทรด 22 ต.ค.นี้ โบรกฯให้ราคาเหมาะสมปี 64 ที่ 41 บาท ด้าน`เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ (NRF)`ได้ฤกษ์เข้าเทรดวันแรก 9 ต.ค.นี้ บล.บัวหลวงให้ราคาเหมาะสม 8 บาท

*** SCGP เคาะราคาไอพีโอ 35 บาท/หุ้น เข้าเทรด SET 22 ต.ค.นี้

    นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 35 บาทต่อหุ้น หลังจากที่ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 33.50-35 บาทต่อหุ้น

    บริษัทได้สำรวจความต้องการซื้อหุ้น IPO ของนักลงทุนสถาบัน (Book building) พบว่าได้รับการตอบรับดีเยี่ยม โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการซื้อที่ช่วงราคาเสนอขายสูงสุดคือ 35 บาทต่อหุ้น และมีความต้องการจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้น IPO ที่จัดสรรไว้ จึงกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) หุ้น IPO ที่ 35 บาทต่อหุ้น มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของ SCGP ที่เป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน 

    ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเสนอขายหุ้น IPO คาดว่าจะนำหุ้น SCGP เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ประมาณวันที่ 22 ตุลาคมนี้

*** รายย่อย-สถาบัน แห่จองซื้อมากกว่าจำนวนจัดสรร
    
    นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ SCGP ครั้งนี้ มีจำนวนไม่เกิน 1,127.6 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over Allotment) จำนวนไม่เกิน 169.1 ล้านหุ้น รวมคิดเป็นไม่เกิน 29.3% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

    โดยในการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุนรายย่อย และการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น IPO ของนักลงทุนสถาบันที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีมากและเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของ SCGP ที่เป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน และมีแผนงานขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

*** นำเงินขยายลงทุนในอาเซียน-ชำระเงินกู้
    
    นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCGP กล่าวว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ขยายธุรกิจ ชำระเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยวางแผนขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งนำเสนอบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งมุ่งคิดค้นและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

    ในด้านแผนงานขยายการลงทุนนั้น จะมีทั้งโครงการที่ SCGP ขยายการลงทุนเอง และเข้าควบรวมกิจการ (Merger & Partnership) โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เจรจาและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกรายใหญ่ในเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ 

    นอกจากนี้มีโครงการขยายกำลังการผลิตในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวม 4 โครงการ ใช้งบลงทุนรวมประมาณกว่า 8,200 ล้านบาท จะทยอยแล้วเสร็จในปี 2563-2564 และอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

*** ASPS ให้ราคาเหมาะสมปี 64 ที่ 41 บาท

    ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ระบุว่า SCGP เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีอัตราการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พร้อมเข้าระดมทุน เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ สร้างโอกาสการเติบโตของรายได้ขึ้นอีก 1 เท่าตัว ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยประเมินราคาเหมาะสมของปี 2564 อยู่ที่ 41 บาทต่อหุ้น

    SCGP มีกำลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์สูงถึง 4 ล้านตัน/ปี และบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 1.1 ล้านตัน/ปี สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลุกค้าได้ครอบคลุมครบวงจร รวมถึงมีแหล่งจัดหาวัตถุดิบได้เองโดยตรง ซึ่งช่วง 5 ปีที่ผ่านมา SCGP มีอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยปีละ 14.6%

    มองว่ากำไรที่เติบโตต่อเนื่อง เกิดจากการขยายกำลังกาผลิต ซึ่งมีทั้งรูปแบบของการเข้าซื้อกิจการและการลงทุนแบบ Brown Field การระดมทุน IPO ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ที่ยังมีศักยภาพการเติบโตได้อีกมาก โดยตั้งเป้าหมายจะมีรายได้เติบโตขึ้นอีก 1 เท่าตัวจากปัจจุบัน ภายในปี 2568

*** NRF พร้อมเทรด 9 ต.ค.นี้ มั่นใจนลท.ตอบรับดี

    นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกใน SET วันที่ 9 ต.ค.นี้ หลังจากปิดการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนทั้งสิ้น 340 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 25.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดข ที่ราคาเสนอขายยหุ้นละ 4.60 บาท และมั่นใจว่าจากศักยภาพในการสร้างความเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

    บริษัทฯ วางแผนขยายการลงทุนในปี 63-65 ใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,068 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Ethnic Food มูลค่าเงินลงทุนรวม 270 ล้านบาท ใช้ขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต ลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Plant-Based Food หรือผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช มูลค่าเงินลงทุนรวม 408 ล้านบาท ลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Functional Products เงินลงทุนรวมกว่า 90 ล้านบาท และลงทุนใน E-Commerce Platform มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 300 ล้านบาท แผนการลงทุนดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ คือมียอดขายเพิ่มขึ้นให้ได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 67

    นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า NRF นับเป็นหุ้นสาย Food Tech และเป็นหุ้นไทยตัวแรกในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนพืชแห่งอนาคต

    โดยในช่วงการจองซื้อหุ้น IPO ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีความต้องการจองซื้อมากถึง 8 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบัน เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และด้วยศักยภาพในการสร้างความเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

    ด้าน บริษัทหลักทรัพย์(บล.)บัวหลวง ให้ราคาเป้าหมาย NRF ที่ 8 บาทต่อหุ้นข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด