ข่าวนี้ที่ 1

เจ้าหนี้ไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ THAI จ่อระดมเงินกู้อีก 5 หมื่นลบ.

เจ้าหนี้ไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ THAI จ่อระดมเงินกู้อีก 5 หมื่นลบ.

   "การบินไทย(THAI)" เผยเจ้าหนี้ 91.56% อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว เตรียมรวบรวมรายละเอียดยื่นศาลล้มละลายกลาง 28 พ.ค.นี้ พร้อมอนุมัติแต่งตั้ง 5 อรหันต์ นำโดย "ปิยสวัสดิ์-พรชัย-ศิริ-ไกรสร-ชาญศิลป์" เป็นผู้บริหารแผน ด้านแบงก์เจ้าหนี้-รัฐ เตรียมปล่อยกู้เพิ่มให้ THAI อีก 5 หมื่นลบ.

*** เจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูฯ THAI แล้ว เตรียมส่งศาลฯ 28 พ.ค.นี้

    นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทวานนี้(19 พ.ค.64) เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงรวมกัน 91.56% ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 และตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดยผู้ทำแผนและเจ้าหนี้อีก 2 ราย กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

    ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอแก้ไขแผนข้างต้นมีผู้บริหารแผน ดังนี้ 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2. นายพรชัย ฐีระเวช 3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 4. นายไกรสร บารมีอวยชัย 5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

    โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 28 พ.ค.64 ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

*** แบงก์เจ้าหนี้ THAI ยอมปล่อยเงินกู้ใหม่ 5 หมื่นลบ.

    ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ในที่ประชุมเจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ตกลงเห็นชอบแผนฟื้นฟูบริษัท ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวจะมีการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มอีกราว 5 หมื่นล้านบาท มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ สินเชื่อจากภาคเอกชน 25,000 ล้านบาท และสินเชื่อจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว เพื่อทำให้ THAI สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อเพิ่มเติมกับบริษัทจะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งจะมีกรรมการจากภาคเอกชน 2 ราย จากทั้งหมด 5 ราย ซึ่งจะมีการประชุมและหารือกันอีกครั้ง

    อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้มีเงื่อนไขที่สำคัญในการที่ให้เงินสินเชื่อเพิ่มเติมแก่การบินไทย ซึ่งจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ในการดำเนินตามแผนฟื้นฟูและป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการให้สินเชื่อเพิ่มเติม คือ การบินไทยจะต้องยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงยังได้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่น้อยไปกว่าก่อนการเข้าแผนฟื้นฟูฯ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะทำให้เจ้าหนี้ทั้งหมดมีความมั่นใจมากขึ้น

*** พนักงาน THAI พร้อมใจเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 97%

    รายงานข่าวจาก THAI เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา เพื่อให้มีตำแหน่งงานและสายบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบินได้ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการ จากเดิมที่บริษัทฯ มีจำนวนพลนักงานในประเทศไทยก่อนเข้ากระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 64 จำนวน 17,078 คน

    โดยมีพนักงานแสดงความจำนงเข้ากระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Seperation Plan - MSP) รวมคิดเป็น 97% ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อแผนฟื้นฟูกิจการฯ และผู้ทำแผนฯ ขณะที่ พนักงานที่ไม่ประสงค์เข้ากระบวนการกลั่นกรอง ซึ่งรวมพนักงานที่จะเกษียณอายุในเดือนต.ค. 64 จำนวน 510 คน หรือคิดเป็น 3% ของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการของบริษัทฯ

    ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 30,000 ล้านบาท รวมทั้งเจรจาปรับลดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้านข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด