ข่าวนี้ที่ 1

5 หุ้นอสังหาฯเสี่ยงถูกเทกโอเวอร์ ผลงานดีแต่ราคาต่ำบุ๊คฯ

5 หุ้นอสังหาฯเสี่ยงถูกเทกโอเวอร์ ผลงานดีแต่ราคาต่ำบุ๊คฯ

โบรกเกอร์ มอง 5 หุ้นอสังหาฯเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายถูกซื้อกิจการ นำโดย RICHY- LPN-LALIN- NVD-NCH เหตุราคาหุ้นปรับตัวลงหนักจนต่ำกว่าบุ๊คแวลู ขณะที่ผลการดำเนินงานดีต่อเนื่อง 5 ปี ด้านผู้บริหาร"ริชี่ เพลซ 2002 " ยอมรับหุ้นราคาถูกจริง แต่ยังมีผู้ถือหุ้นใหญ่คุมเกม ไม่กลัวถูกเทกโอเวอร์ ส่วน "ลลิล พร็อพเพอร์ตี้" ยันไม่มีแนวคิดขายกิจการ

*** หุ้นอสังหาฯราคาถูก

    บริษัทหลักทรัพย์(บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยบทวิเคราะห์ว่า ราคาหุ้นอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลงแรงจากผลกระทบเชิงลบหลายปัจจัย ทำให้ราคาปัจจุบันซื้อขายบน P/BV2562 เฉลี่ยที่เพียงราว 0.55 เท่า ในเชิง Valuation จึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญต่อมูลค่าทางบัญชี(บุ๊คแวลู)ที่ต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

*** 5 หุ้นเสี่ยง ถูกซื้อกิจการ(M&A)

    บล.หยวนต้า(ประเทศไทย)  ระบุว่า ได้ Screen หุ้นถูกในสภาวะตลาดลดราคา โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัยหลัก  คือ 1) มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงหลังหักลบหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เปรียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Liquidity) 2) เสถียรภาพทางการเงินของบริษัท (Stability)  3) ความสามารถในการทำกำไรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (Performance) และ 4) มูลค่าทางบัญชีและสภาพคล่องในการซื้อ-ขายของหลักทรัพย์ (P/BV and Trading Liquidity)  

                โดยให้น้ำหนักการประเมินของ Liquidity, Stability, Performance และ P/BV and Trading Liquidity ที่ 50%, 15%, 15% และ 20% ตามลำดับ 

    ทั้งนี้ พบว่ามี  5 บริษัทที่เรามองว่ามีโอกาสในการเป็นเป้าหมายของการซื้อกิจการ(M&A )คือ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY  , บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN, บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD และ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  หรือ NCH  จากการมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตลาดและมีผลการดำเนินงานทีดีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

*** RICHY : Asset Play โดดเด่น
 
    บทวิเคราะห์ ระบุว่า RICHY  ณ สิ้นไตรมาส 1/63  บริษัทมีเงินสดและ Inventory มูลค่า 6.3 พันล้านบาท  เมื่อหักลบกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3.5 พันล้านบาท จะมีมูลค่าเท่ากับ 2.8 พันล้านบาท สูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) กว่า 3.2 เท่า ทำให้ RICHY มีประเด็น Asset Play ที่โดดเด่นเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่ม

*** LALIN : หนี้สินต่อทุนต่ำ
 
    จุดแข็งของบริษัทคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ และผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558-2562

***  LPN : มูลค่าสินทรัพย์สูงกว่ามาร์เก็ตแคป

    แม้ผลประกอบการของ LPN ในช่วงปี 58-62 ไม่โดดเด่น มูลค่าของเงินสดและ Inventory หลังหักหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาส 1/63  มีมูลค่าสูงกว่ามาร์เก็ตแคป ถึง 1.5 เท่า กอปรกับมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเพียง 0.67 เท่า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1.11 เท่า) และมี Free float ที่สูงถึง 91%

***  NCH : มูลค่าสินทรัพย์แน่น
 
    ถึงแม้ความสามารถในการทำกำไรในช่วงปี 59-62 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แต่มูลค่าของเงินสดและ Inventory หลังหักหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ  สิ้นไตรมาส 1/63  มีมูลค่าสูงกว่ามาร์เก็ตแคป กว่า 3.2 เท่า และมี P/BV2562 ที่ต่ำเพียง 0.32 เท่า

 *** NVD : หุ้นถูก แต่ฟรีโฟลตต่ำ
     
    NVD มีจุดเด่นคือการกระจายตัวของ Scorecard ที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่ม สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน และการเติบโตของผลประกอบการที่โดดเด่นกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ในกลุ่ม ขณะที่หุ้นซื้อ-ขายบน P/BV2562 ที่เพียง 0.40 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 0.53 เท่า แต่มีปัจจัยกดดันคือ Free float ในระดับต่ำที่ 33% (ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ที่ 45%)

  *** LPN รับหุ้นถูก เสี่ยงถูกซื้อกิจการ
 
    ก่อนหน้านี้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ LPN ได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ปฏิเสธกระแสข่าวว่า  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ที่จะเข้ามาถือหุ้นในลักษณะครอบงำกิจการ(เทคโอเวอร์)

     แต่ยอมรับว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯมีราคาต่่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (บุ๊คแวลู) ซึ่งอาจมีบริษัทอื่นที่เล็งเห็นคุณค่าและเข้ามาซื้อหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ และเนื่องจาก LPN เป็น บริษัทมหาชนเต็มรูปแบบ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ที่ร้อยละ 91.11 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) จึงอาจเป็นที่สนใจจากนักลงทุน

***  RICHY รับหุ้นถูก แต่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ดูแล

    น.ส.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร RICHY เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า ราคาหุ้น RICHY ที่ซื้อขาย ณ ปัจจุบัน อยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี แต่ยังไม่ส่งผลให้กิจการโดนซื้อ เนื่องจากตนเองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นกว่า 36% และไม่มีความคิดขายกิจการ 

     นอกจากนี้ยืนยันว่า ไม่มีใครทาบทาบ หรือแสดงความสนใจซื้อกิจการ RICHY ติดต่อเข้ามาแต่อย่างใด  โดยหากจะซื้อกิจการสำเร็จ ผู้ซื้อจำเป็นต้องซื้อหุ้นที่ตนเองถืออยู่ทั้งหมดเสียก่อน  

*** LALIN  ยันไม่คิดขายกิจการ    

    นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ  LALIN เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอซื้อกิจการจากผู้ที่สนใจรายใด  และหากมีผู้ติดต่อมาจริง  ตนเองก็ยังไม่มีความประสงค์ที่จะขายกิจการเช่นกัน ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด