ข่าวนี้ที่ 1

SPCG ลุยโซลาร์ฯอีอีซี 2.3หมื่นลบ.-เพิ่มทุนควบกิจการ Mitsu

SPCG ลุยโซลาร์ฯอีอีซี 2.3หมื่นลบ.-เพิ่มทุนควบกิจการ Mitsu

       บอร์ด SPCG อนุมัติเพิ่มทุน 179.19 ล้านหุ้น จัดสรรหุ้นจำนวน 81.80 ล้านหุ้น เพื่อใช้แลกรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ส่วนที่เหลือ 97.39 ล้านหุ้น เล็งขายให้ PP ระดมเงินลงทุนโครงการใหม่พร้อมอนุมัติร่วมลงทุนโซลาร์ฟาร์ม EEC กำลังผลิต 500MW มูลค่า 2.3 หมื่นลบ. โดย SPCG ถือหุ้น 80% และบริษัทลูก กฟภ. ถือหุ้น 20%

***บอร์ด SPCG อนุมัติเพิ่มทุน 179.19 ล้านหุ้น


    บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 179.19 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นจำนวน 81.80 ล้านหุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัด(PP) คือ บริษัทมิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(Mitsu) ในราคาหุ้นละ 22 บาท เพื่อใช้ชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทจะรับโอนเข้ามารวมใน SPCG
 

    ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 97.39 ล้านหุ้น จะเป็นแบบมอบอำนาจ(General Mandate) ซึ่งบริษัทจะเสนอขายให้ PP เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์(MW)

***จ่อลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม 500 MW มูลค่า 23,000 ลบ.


    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ EEC กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 MW มูลค่าลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด (SET Energy) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งจัดตั้งโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ Mitsu โดยภายหลังบริษัทรับโอนกิจการ Mitsu แล้ว สัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy จะประกอบด้วย SPCG ถือหุ้น 80% และ PEA ENCOM ถือหุ้น 20%


    ขณะที่โครงการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 64 ตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ และพื้นที่ 5 ตำบล ในเขตอำเภอบางละมุง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการเชิงพาณิชย์รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ในปี 65 และพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ในปี 69


    โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การเข้าลงทุนในโครงการฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

***แหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์ม 


    สำหรับแหล่งเงินลงทุนในโครงการ คาดว่า SET Energy จะใช้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (Project Finance) ไม่เกิน 17,250 ล้านบาท ส่วน SPCG จะมีเงินทุนจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate กระแสเงินสด และการออกหุ้นกู้

***โบรกฯ คาดทุ่มงบ 10,000 ลบ.เพิ่มจำนวน MW - หาโครงการใหม่ๆ


    บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน เปิดเผยในบทวิเคราะห์ว่า SPCG เดินหน้าเพิ่มกำลังกำรผลิตเพื่อเพิ่มจำนวน MW และเร่งหาโครงการใหม่ๆเพื่อมาทดแทนกำไรที่จะเริ่มหายไปจาก Adder ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยที่จะทยอยหมดลงในปี2020 - 2024โดยปัจจุบันบริษัทได้ตั้งเป้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่จะเน้นนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 10,000 ลบ. และปัจจุบันมีโครงการ Ukujima Mega Solar Project ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะ COD ในปี 2023F (รวมในประมาณการแล้ว)

**คาดปี 63 – 65 กำไรหดตัวจาก Adder ที่ทยอยหมดลง แนะ“ถือ”

 
    ประเมินกำไรปี 63 อยู่ที่ 2,615 ลบ. (-2% y-y) ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากคาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง ประกอบกับธุรกิจ solar roof ยังชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี63– 65 บริษัทยังไม่มีโครงการใหม่เข้ามาเพิ่มกำไรและคาดกำไรจะค่อยๆหดตัวตาม Adder ที่ทยอยหมดลง ส่วนปี 66 เป็นต้นไปแม้ว่าจะมีกำไรจาก Ukujima มาเสริมราวปีละ 300 – 400 ล้านบาท แต่คาดกำไรจะหดตัวต่อเนื่องในปี66 - 68 เนื่องจากไม่สามารถชดเชย Adder ที่จะหมดในปี63 – 67 ได้

  
    ดังนั้นคงคำแนะนำ “ถือ” โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานปี64 อิง SOTP ที่ 20.60 บาท (มูลค่าของธุรกิจ solar farm อยู่ที่ 15.70 บาท และธุรกิจ solar roof อยู่ที่ 4.90 บาท) โดยในปัจจุบันบริษัทมี PER ปี63 ที่ 7.3 เท่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 12.7 เท่า) และคาด dividend yield 6% ต่อปี โดยคาดกำไรปี64 ที่ 2,455 ล้านบาท (-6% y-y) โดยประมาณการยังไม่รวมธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทตั้งเป้าลงทุนข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด