ข่าวนี้ที่ 1

VGI เพิ่มทุนแลกหุ้น Kerry ขยายธุรกิจ หนุนกำไรโต

VGI เพิ่มทุนแลกหุ้น Kerry ขยายธุรกิจ หนุนกำไรโต

    "วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย"เพิ่มทุน 2.29 พันล้านหุ้น แลกหุ้น Kerry ,รองรับวอร์แรนต์ , ขาย PP พร้อมขยายพื้นที่โฆษณาของ MACO ในอาเซียนเสริมแกร่ง ตั้งเป้าปี 61/62 รายได้โต 10-15% แตะ 4,400 - 4,600 ลบ.วางงบลงทุนอีก 1,000 ลบ. ส่วนปี 60/61 กำไรโต 2.4% โบรกฯ ให้เป้า 10.20 บ.มองเชิงบวกเข้าซื้อ Kerry 

*** เพิ่มทุน 2.29 พันล้านหุ้น แลกหุ้น Kerry-รองรับวอร์แรนต์ - ขาย PP
    
    นายมารุต อรรถไกวัลวที  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,290,558,547 หุ้น หรือ 31.74% ของทุนจดทะเบียนเดิม จัดสรร ดังนี้ จำนวน 121,578,525 หุ้น จัดสรร ให้แก่ กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.28 บาท ,จำนวน 1,808,296,751 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ขึ้น XW 14 ส.ค. 61?และจำนวน 360,683,271 หุ้น รองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
    สำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (Kerry) โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นเดิมจำนวน 276,000 หุ้น คิดเป็น 23% ของหุ้นทั้งหมดของ Kerry โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ขายได้รับชำระราคาซื้อหุ้น KERRY จากบริษัทแล้ว กลุ่มผู้ขายจะนำเงินดังกล่าว คิดเป็น 15% ของราคาซื้อหุ้น KERRY กลับมาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 121.58 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.28 บาท รวมมูลค่า 885.09 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (VGI-W2)
       
*** ขาย VGI Malaysia สัดส่วน 75% ให้ MACO เสริมแกร่งในมาเลย์

    อนุมัติการขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่บางส่วนใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (VGM) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของ VGM ที่มูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 360 ล้านบาท ให้แก่บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) โดย VGM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซีย ขณะที่ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ใน MACO สัดส่วนร้อยละ 30.38
    ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM จะทำให้ธุรกิจโฆษณาของกลุ่มบริษัทในประเทศมาเลเซียไปรวมศูนย์อยู่ที่ MACO ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซียแบบรวมศูนย์ โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อรวมธุรกิจสื่อโฆษณาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ที่ MACO
    นาย พุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) หรือ MACO กล่าวว่า การลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ MACO ซึ่งต่อจากนี้ MACO จะเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท VGI ในการขยายธุรกิจสื่อโษณานอกบ้านไปยังต่างประเทศ VGI Malaysia (VGM) มีเครือข่ายในประเทศมาเลเซียที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก เป็นผู้เล่นรายใหญ่ของสื่อในสนามบิน ครอบครองสิทธิบริหารสื่อในมาเลเซีย และยังมีเครือข่ายสื่อนอกบ้านอื่นภายใต้การดูแลอีกหลายจุด การเข้าลงทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมเครือข่ายสื่อโฆษณาของ MACO ในประเทศมาเลเซียให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

*** คาดปี 61/62 รายได้โต 10-15% แตะ 4.4-4.6 พันลบ.
    
    สำหรับปี 61/62 (สิ้นสุด มี.ค. 62) บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้รวมจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,400-4,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10-15% อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และอัตรากำไรสุทธิอยู่ในช่วง 40-45% และ 20-25% ตามลำดับ
    จาก ปี 60/61 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่งสำหรับ VGI โดยสามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และสามารถรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสื่อโฆษณา ในฐานะของผู้ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรที่สามารถเชื่อมต่อการให้บริการรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ หรือ โอทูโอ (O2O) โซลูชั่น รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

*** คาดปี 61/62 มีค่าใช้จ่ายด้านลงทุน 1 พันลบ.

    บริษัทฯ คาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท
    ในช่วงปีที่ผ่านมา Rabbit Group ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ AIS ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอันดับ 1 ของประเทศไทย การร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน Rabbit LinePay ระบบการชำระเงินดิจิทัลของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ VGI สามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคกว่า 40 ล้านคน ในทุกจุดของการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
*** งวดปี 60/61 กำไรเพิ่ม 2.4% เป็น 846.23 ลบ.-จ่ายปันผล 0.054 บ./หุ้น
    
    แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี 60/61 (สิ้นสุด 31 มี.ค.) มีกำไรสุทธิ 846.22 ลบ. เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน โดยมีรายได้สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการที่ 3,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.0% ตามการเติบโตของสื่อนอกบ้าน และสื่อในระบบขนส่งมวลชน จากการปรับเพิ่มขึ้นราคาสื่อโฆษณา บริษัทรับรู้รายได้จากสื่อโฆษณากลางแจ้ง จากการควบรวมงบเต็มปีของ MACO 
    คณะกรรมการมีมติ จ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 เป็นเงินสด 0.054 บาท/หุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 16 ก.ค. 2561 วันที่จ่ายปันผล 3 ส.ค. 2561

***บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะ"ซื้อ"เป้า 10.20 บ.
    
    ระบุ การทำสื่อแบบใหม่ big data พา VGI ไปหา S-Curve ตัวใหม่ พร้อมปรับราคาเหมาะสมปี 2561/62 ขึ้นจาก 7 บาท เป็น 10.20 บาท/ หุ้น จากกำไรปี 2560/61 ที่ออกมาดีกว่าคาด และมีสัญญาณที่ดีใน 4Q60/61 ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนกลยุทธ์ O2O เริ่มเห็นผล เช่นเดียวกับทุกหน่วยสื่อขยายตัวได้ดี 13%-80% YoY พร้อมกันนี้ VGI เริ่มกลับมาจ่ายปันผลในอัตราที่สูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ในเบื้องต้น การจะเข้าซื้อ Kerry คาดให้ส่วนเพิ่มจากราคาเหมาะสมอีกอย่างน้อย 0.70 บาท/ หุ้น 

***บล.ดีบีเอสฯแนะ"ซื้อ"เป้า 8.66 บ.
    
    บล.ดีบีเอสฯ ปรับเพิ่มคำแนะนำ เต็มมูลค่า (FV) เป็น ซื้อ เ เพราะเห็นว่าอัตราการเติบโตกำไรปี 61-62 และ 62-63 สดใสเป็น +31%/+18% ตามลำดับ การที่สื่อโฆษณาประเภทนอกบ้านมีแนวโน้มการเติบโตสูง และบริษัทมีส่วนครองตลาดถึง 50% จะได้รับประโยชน์เต็มที่ การที่ VGI พัฒนาตนเองจนสามารถให้บริการสื่อออนไลน์และออฟไลน์ หรือ O2O เป็นรายแรก จึงทำให้ลูกค้าอยากมาใช้บริการ เพราะตอบโจทย์และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลอดการเดินทาง ปรับเพิ่มราคาพื้นฐานใหม่ขึ้นเป็น 8.66 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 62-63 ที่ 50 เท่า เพราะสมควรได้ Premium
    พัฒนการที่สำคัญคือ มุ่งเน้นการนำฐานข้อมูลของ Rabbit Group มาใช้ประโยชน์ และล่าสุดซื้อหุ้น 23% ใน Kerry ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เราคาดว่าจะยิ่งทำให้บริษัทมีโอกาสเติบโตสูงทั้งระยะสั้นและระยะยาว   

*** บล.ทิสโก้ แนะ"ซื้อ"เป้า 8.50 บ.
     
    มีมุมมองในเชิงบวกต่อ VGI การรวมธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและการเพิ่มกำลังการผลิตสื่อโฆษณาจะสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และยังมี upside จากการลงทุนใน Kerry TH ที่เรายังไม่ได้รวมในประมาณการ ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 8.50 บาท อ้างอิงวิธี DCF (WACC 8%, Terminal growth 2%) โดยฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งคาด Net D/E ปี 2018F/19F อยู่ที่ 0.02Xข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด