ข่าวนี้ที่ 1

ดีเดย์ใช้ "QR Code"สู่สังคมไร้เงินสด

ดีเดย์ใช้

"ธปท.จับมือสถาบันการเงินในและต่างประเทศ"  เดินหน้าร่วมใช้  QR Code ชำระเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เสริมต่อแนวทางการพัฒนาสู่สังคมไร้เงินสด พร้อมแจง 4 คุณประโยชน์การใช้  QR Code เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางชำระเงินที่สะดวก ตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลง และต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการเงินและการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น  ขณะที่สถาบันการเงินในประเทศทยอยพัฒนาระบบรองรับ เพิ่มความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการ  โดย SCB-KBANK นำร่องพร้อมให้บริการแล้ว

*** ธปท.ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรใน-ตปท.ใช้ QR Code ชำระเงิน
    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่าง ๆ ได้แก่ American Express, JCB International (Thailand), Mastercard, UnionPay International และ VISA พร้อมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท National ITMX จำกัด และบริษัท Thai Payment Network แถลงความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน  คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้ทั่วไปภายในไตรมาส 4 ปี 2560 นี้
    นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า การนำมาตรฐานสากล QR Code มาใช้ในการชำระเงินในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งแรกของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลกทั้ง 5 แห่ง กับผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ที่ตกลงใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ ลดความซ้ำซ้อนในการมี QR Code หลากหลายรูปแบบ ช่วยเสริมต่อแนวทางการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Payment ในมิติต่าง ๆ
    "QR Code เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงิน เจ้าของบัตรไม่ต้องให้บัตรหรือข้อมูลบัตรแก่ลูกค้าจึงมีความปลอดภัย และ สามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินอื่น ๆ เช่นพร้อมเพย์ และเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่องอีดีซี และเป็น ส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางการเงินของร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขอสินเชื่อ" 

*** 4 คุณประโยชน์ QR Code 
    การใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน มีหลักการและประโยชน์สำคัญใน 4 ด้าน คือ
    (1) เป็นมาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้ ทั้งรายการชำระเงินในประเทศและต่างประเทศ ร้านค้ามี QR Code เดียว สามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย        (2) เป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและมีต้นทุนต่ำให้แก่ประชาชนและร้านค้า ช่วยให้การจัดทำบัญชีและกระทบยอดเงินเข้าง่ายกว่าการทำธุรกรรมด้วยเงินสดมาก
    (3) เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงิน เจ้าของบัตรไม่ต้องให้บัตรหรือข้อมูลบนบัตรแก่ร้านค้า และระบบงานที่รองรับเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงมีความปลอดภัย   
    (4) สามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลายได้โดยง่าย เป็นรากฐานสำคัญของร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลการรับชำระเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านรวมถึงการขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินในหลายประเทศได้เริ่มให้สินเชื่อโดยใช้ข้อมูลชำระเงินเป็นข้อมูลอ้างอิง (Information based lending) แทนการใช้สินทรัพย์ถาวรเป็นหลักประกันแล้ว ช่วยให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคของการปล่อยสินเชื่อ SME จากเดิมที่ต้องใช้หลักประกันเพียงอย่างเดียว

***แบงก์ทยอยพัฒนาระบบรองรับ
     การพัฒนาระบบ QR Code เพื่อการชำระเงิน ธปท. เปิดให้ธนาคารและผู้ให้บริการเสนอโครงการเข้าพิจารณาใน Regulatory Sandbox เพื่อทดสอบความมั่นใจในความถูกต้องของการทำรายการ และผู้แลผู้ใช้บริการ ซึ่งมีธนาคาร 2 แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB และ ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK อยู่ระหว่างการทดสอบ และ มี 6 แห่ง ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอเข้าโครงการ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB ธนาคารธนชาต หรือ TBANK ธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY และ ธนาคารทหารไทย หรือ  TMB  คาดการใช้ QR Code ชำระเงิน จะดำเนินการได้ภายในไตรมาส 4/60 การให้บริการจริงจะทยอยเปิดตามความพร้อมต่อไป
    นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารมีความพร้อมในระบบ QR Code เพื่อการชำระเงิน โดยจะเริ่มต้นจากลูกค้าปัจจุบันก่อน และจะขยายไปสู่บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้ 11.67 ล้านคน โดยจะเชื่อมกับเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสวัสดิการจากรัฐบาล โดยในช่วงแรกต้องให้ความรู้เรื่องการใช้ Mobile Application และ QR Code กับผู้มีรายได้น้อย เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้เทคโนโลยี ซึ่งหลายคนยังไม่ค้นเคย ซึ่งการใช้ QR Code สำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นขั้นตอนเร่งด่วนที่กระทรวงการคลังย้ำว่าต้องการเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพราะเมื่อมีการใช้QR Code เพื่อการชำระเงินจะช่วยเศรษฐกิจเข้มแข็ง ลดต้นทุนการขนเงินสด และ เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง
     นายฉัตรชัย  ศิริไล  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานสภาสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย นำร่องทดลองระบบการชำระเงินด้วย QR Code  ไปแล้ว ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าจะสามารถทดสอบระบบได้สำเร็จภายในครึ่งแรกของปี 61 ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกันที่ทั้ง 4 ธนาคารที่จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นกลางเพื่อใช้สแกนชำระเงินกู้ของทั้ง 4 ธนาคารผ่านคิวอาร์โค้ด ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเชื่อมกับแอพพลิเคชัน และ ต้องนำเงินใส่ไว้ในบัญชีก่อนชำระ ส่วนความปลอดภัยของระบบก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.

***KBABNK เปิดตัว "K PLUS SHOP" รองรับ QR Code
    นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK กล่าวว่า ธนาคาร ได้เปิดให้บริการระบบการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดอย่างเต็มรูปแบบกับกลุ่มร้านค้าขนาดย่อม ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS SHOP ถือเป็นแอปฯ แรกที่รับจ่ายเงินด้วยคิวอาร์โค้ด ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ของระบบการชำระเงินของโลก มีกลไกสำคัญคือ การสแกนคิวอาร์โค้ด โดยในมุมร้านค้าคือ การใช้ระบบรับเงินของ K PLUS SHOP มีคิวอาร์โค้ดประจำตัวร้านค้า ซึ่งเป็นคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน คนจ่ายเงินแค่สแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้า กดจ่ายผ่านแอปฯ ธนาคารบนมือถือ K PLUS หรือใช้โมบายแบงกิ้งอื่นๆ ที่มีฟีเจอร์คิวอาร์โค้ด K PLUS SHOP พร้อมให้บริการทั้งร้านค้าหรือธุรกิจขนาดย่อม ทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสินค้าแฟชั่น และการเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายเพียงมีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยก็สมัครได้ทันที และเป็นบริการที่ไม่กำหนดยอดชำระขั้นต่ำ ทั้งผู้จ่ายและผู้รับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
      ขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ K PLUS SHOP นั้นสะดวกและง่าย โดยเจ้าของร้านค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS SHOP ได้ทันทีในกรณีมี K PLUS อยู่แล้ว โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครหรือการรับชำระเงินผ่าน K PLUS SHOP แต่อย่างใด ช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการเงินสด เช่น ไม่มีเงินทอนให้กับลูกค้า เงินเข้าบัญชีได้ทันทีพร้อมมีการแจ้งยอดรายการ โดยสรุปยอดขายได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ในขณะที่ลูกค้าสามารถใช้ฟีเจอร์อ่านคิวอาร์ โค้ด ที่อยู่บนแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ K PLUS หรือใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารใดก็ได้ ยิงที่คิวอาร์โค้ดของร้านก็สามารถชำระเงินให้กับร้านค้าได้ทันที
    ในช่วงปีแรกของการเปิดตัว K PLUS SHOP เน้นสร้างการรับรู้ให้กับร้านค้าและผู้บริโภคควบคู่กัน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด  ทั้งนี้ธนาคารตั้งเป้าหมายยอดดาวน์โหลดสำหรับร้านค้าไม่ต่ำกว่า 200,000 ร้านค้า และมีมูลค่าการทำธุรกรรม 800 ล้านบาทภายในสิ้นปี

***SCB ร่วมสร้างระบบนิเวศสังคมไร้เงินสด
    นายอารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB กล่าวว่า ธนาคารได้เปิดให้บริการชำระเงินด้วยระบบคิวอาร์โค้ด นวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการรับและจ่ายเงินที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ธนาคารฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมไร้เงินสด และพร้อมที่จะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง
    การนำระบบการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดมาใช้ จะเป็นการปฏิรูประบบการชำระเงินให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะมีขั้นตอนที่ง่าย สะดวก มีการกำหนดมาตรฐานเดียวกัน และเป็นความร่วมมือของทุกเครือข่ายเพื่อให้มีระบบการชำระเงินร่วมกัน ใช้ได้กับการใช้จ่ายทั่วไปแม้แต่ร้านค้าเล็ก ๆ หรืออาจจะไม่มีหน้าร้านก็ได้ เช่น มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ก็สามารถชำระด้วยคิวอาร์โค้ดได้ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นการช่วยลดต้นทุนระบบการชำระเงินของประเทศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีระบบที่มีความปลอดภัย ช่วยลดโอกาสในการทำธุรกรรมที่เกิดจากการใส่ตัวเลขที่ผิดพลาด หรือการถูกปลอมแปลงจากการใช้บัตร
     การรับชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ลดความยุ่งยากในการบริหารเงินสด ลูกค้าสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดได้ง่าย ๆ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารมีแผนในการอำนวยความสะดวกมากขึ้นโดยลูกค้าสามารถทำคิวอาร์โค้ดของตัวเองผ่าน SCB Easy App และ Internet Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ระบบคิวอาร์โค้ดโดยทั่วไปมี 2 ระบบ คือ Static QR Code คือลูกค้าจะกรอกจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ร้านค้า และอีกระบบคือ Dynamic QR Code คือร้านค้าจะใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่าย แล้วให้ลูกค้าเป็นคนสแกนเพื่อจ่ายเงิน และรับของจากร้านค้าได้ทันที
 
*** BAY-TBANK ขานรับนโยบาย QR Code
    นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY กล่าวว่า กรุงศรีพร้อมให้บริการ QR Payment รองรับโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ซึ่งปัจจุบันลูกค้าที่ใช้งาน KMA (Krungsri Mobile App) จะสามารถเลือกเมนูสแกน QR Code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันได้ทั่วประเทศ เพื่อเลือกชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ได้แล้ว
     “สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นร้านค้า กรุงศรีได้พัฒนา Merchant Application แอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วย QR Payment ซึ่งรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android พร้อมทั้งมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าได้อีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการรับชำระเงิน ซึ่งแอปดังกล่าวนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 นี้”
    ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข รองกรรมการผู้จัดการ สายงานดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK กล่าวว่า ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็น Main Bank ในใจลูกค้า การพัฒนาทุกด้านจึงยึดมั่นอยู่บนหลักการนี้ รวมถึงนวัตกรรม The Slimmest Bank อย่างเทคโนโลยี QR Code ที่เป็นนวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่บางที่สุด ซึ่งธนชาตพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบัน อำนวยความสะดวกให้จับจ่ายผ่านการสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งลูกค้าสามารถพกพาเทคโนโลยีนี้ไปได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงช่วยลดปัญหาการถือเงินสด ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นทั้งลูกค้าและร้านค้า โดยคาดว่าจะได้รับความนิยมและมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
    ด้านนายทวีศักดิ์ ทรงสิทธิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ TBANK  กล่าวว่า การชำระเงินและโอนเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code เพิ่มประสิทธิภาพจากกระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากช่วยลดข้อจำกัดทางเทคนิคในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดการและการบริหารเงินสด โดยเพียงแค่ลูกค้าใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code ที่ร้านค้าก็สามารถชำระเงินหรือโอนเงินได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับร้านค้าในการถือเงินสด จากการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า และยังใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บใน QR Code ได้อีกด้วย ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด