ข่าวนี้ที่ 1

นายกฯงัด ม.44 อุ้มค่ายมือถือ-ทีวีดิจิทัล กูรูมอง BEC แจ่มสุด

นายกฯงัด ม.44 อุ้มค่ายมือถือ-ทีวีดิจิทัล กูรูมอง BEC แจ่มสุด

     นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่ง ม.44 ช่วยเหลือ 3 ค่ายมือถือ ยืดระยะเวลาจ่ายค่าคลื่นความถี่ 900MHz ออกไป 10 ปี ตั้งแต่ปี 63 แบ่งจ่าย 10 งวด พร้อมช่วยทีวีดิจิทัล 22 ช่อง เปิดทางคืนใบอนุญาตภายใน 30 วัน ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล 2 งวดที่เหลือ ด้านโบรกฯมองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มทีวีดิจิทัล ชี้ BEC รับประโยชน์มากสุด
    
*** คสช.ใช้ม.44 ช่วย 3 ค่ายมือถือ ยืดจ่ายคลื่น 900 ออกไป 10 ปี

    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยอำนาจตาม ม.44 ขยายเวลาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่น 900 MHz จ่ายเงินค่าใบอนุญาตเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 63 พร้อมเปิดทางให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาตได้ พร้อมรับค่าชดเชย
    โดยกรณีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม สำหรับคลื่น 890-915 MHz/ 935-960 MHz หากไม่สามารถชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามกำหนด ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน เพื่อขอแบ่งชำระเงินประมูลความถี่ โดย กสทช.พิจารณาแบ่งชำระเงินจากค่าคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลส่วนที่เหลือ และต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
    
*** ช่วยทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาตใน 30 วัน ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล 2 งวด
    
    ส่วนกรณีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช.ภายใน 30 วัน เพื่อที่ กสทช.จะกำหนดค่าชดเชยแก่ผู้รับใบอนุญาต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้มีการชำระแล้ว
    นอกจากนี้ ให้ กสทช.เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในช่วง 694-790 MHz จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอื่น เพื่อนำไปจัดสรรใหม่สำหรับกิจการโทรคมนาคม และกสทช. พิจารณากำหนดการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้ กับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว
    ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ให้ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช.กำหนด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่ต้องชำระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้น และสองงวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้น กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยให้ชำระภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง ส่วนผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมเกินไปจากงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน

*** บล.เอเซีย พลัส มองเป็นบวกทีวีดิจิทัล ชู BEC รับประโยชน์มากสุด
    
    บล.เอเซีย พลัส ระบุ การประกาศ ม.44 ดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีเงินลงทุนที่ใช้ประมูลคลื่นความถี่ใหม่ เพื่อรองรับ 5G ที่จะเปิดประมูลในปี 2562 ได้แก่ คลื่น 700 MHz และ คลื่น 2600 MHz และจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล เนื่องจากคลื่น 700 MHz เป็นการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ช่อง ทีวีดิจิตอล ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมาตราการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่น 700 MHz กำหนดว่า 1.ผู้ได้รับใบอนุญาต ทีวีดิจิตอล ทุกรายจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับ ค่าใบอนุญาต 1 งวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ และ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าขั้นต่ำ 2.ค่าใช้บริการโครงข่ายและค่า Must Carry ตลอดระยะเวลาการได้รับใบอนุญาตที่เหลืออยู่  
    ฝ่ายวิจัย มองว่าเป็นบวกผู้ประกอบการ ทีวีดิจิตอล ทุกรายที่จะได้รับประโยชน์จาก ม.44 ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าคลื่น 900 MHz ทำให้โอกาสสูงที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะร่วมประมูลคลื่นใหม่และได้ราคาตามที่ กสทช.คาดหวังไว้เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวี  
    ส่วนผู้ประกอบการ ทีวีดิจิตอล ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาต 3 ใบ และมีช่องความคมชัดสูง อย่าง BEC จะได้รับค่าตอบแทนอย่างเต็มที่ สูงถึง 1,965 ล้านบาท ขณะที่ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตช่อง SD 1 ใบ อย่าง RS WORK MONO จะได้ค่าตอบแทนราว 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยยังชอบ RS (FV@B22.10) คาดผลประกอบการ 1Q62 ออกมาดี 

*** บล.เคทีบี คาดทีวีดิจิทัลรับผลบวก
         
    บล.เคทีบี (ประเทศไทย) มีมุมมองต่อประเด็นข้างต้น หากมีการประกาศ ม.44 ตามที่คาดจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม ทีวีดิจิทัล  ในระยะสั้นเรามองว่าจะเห็นการเก็งกำไรจากมาตรการนี้ กรณีที่ไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตที่เหลือ หุ้นที่ได้ประโยชน์ เรียงตามลำดับจากค่าใบอนุญาตที่เหลือจากมากไปน้อย อิงสมมติฐานการแบ่งชำระที่ 9 งวด ดังนี้ BEC,  MCOT, WORK, RS และ MONO อย่างไรก็ตาม จากการทำ Sensitivity Analysis (Figure 1) เรามองว่า Value added จาก Cost saving ของ BEC อยู่ที่ 0.74 บาท โดย ราคาหุ้น BEC เมื่อ 10 เม.ย.52 ปรับตัวขึ้นมา +7.35% หรือ 0.50 บาท ได้สะท้อนผลบวกจากประเด็นข้างต้นไปพอสมควรแล้ว เราจึงคงคำแนะนำ "ถือ" BEC ที่ราคาเป้าหมาย 7.50 บาท  อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวภาวะอุตสาหกรรมทีวียังไม่ดี และเม็ดเงินโฆษณาจะไม่ได้เพิ่มมากนักจากรายที่คืนช่องเรายังคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มมีเดียที่ "เท่ากับตลาด" โดยมี Top picks ของกลุ่ม MEDIA คือ PLANB (Buy/ Bt. 8.30)
    เราได้ทำ Sensitivity analysis ตามสมมติฐาน 1) เว้นการจ่ายค่าใบอนุญาต 2 งวดสุดท้ายจากส่วนเกินมูลค่าตั้งต้น และ 1 งวดสุดท้ายของมูลค่าตั้งต้น, 2) ต่ออายุลดค่า MUX อีก 2 ปี และ 3) ลดค่า Must carry 50% 2 ปีข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด