ข่าวนี้ที่ 1

STI เคาะราคาไอพีโอ 6.30 บาทต่อหุ้น อิงพี/อี 29.76 เท่า

STI เคาะราคาไอพีโอ 6.30 บาทต่อหุ้น อิงพี/อี 29.76 เท่า

    "สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์" สรุปราคาไอพีโอที่ 6.30 บาท/หุ้น คิดเป็นค่า P/E ที่ 29.76 เท่า เปิดจองซื้อ 6-7 และ 11 ธ.ค. พร้อมเข้าเทรดเอ็ม เอ ไอ 19 ธ.ค.นี้ จ่อนำเงินระดมทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยี เผยงานในมือทะลัก 770 ลบ. หนุนการรับรู้รายได้ในระยะยาว ด้าน"เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ "-"แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้"-"อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์"-"รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ" ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นปีหน้า 

*** เคาะราคาไอพีโอ 6.30 บาท/หุ้น
    
    นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานวานิชธนกิจด้านตลาดทุน บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI  กล่าวว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น
    ราคาไอพีโอคิดเป็นอัตราส่วนต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 29.76 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 4/60 ถึงไตรมาส 3/61

*** เปิดจอง  6-7 และ 11 ธ.ค. เทรดเอ็ม เอ ไอ 19 ธ.ค. นี้
 
    โดยเปิดจองซื้อวันที่ 6-7 และ 11 ธ.ค. 61 พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 19 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประมาณ  51 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 10.20 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 6.80 ล้านหุ้น 

*** นำเงินระดมทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา

    นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กล่าวว่า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน 428.40 ล้านบาท จะนำไปลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา อบรมทักษะความรู้สำหรับพนักงานราว 40 ล้านบาท, ลงทุนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านการออกแบบ ควบคุมงาน และการเงิน-การบัญชี 30 ล้านบาท และลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 20 ล้านบาท ที่เหลือใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
    มีงานในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) อยู่ที่ 770.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 114 โครงการ สะท้อนการรับรู้รายได้ของกลุ่ม STI อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ  และสนับสนุนรายได้ในปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ หนึ่งในงานดังกล่าว คือ โครงการ One Bangkok โครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ เป็นโอกาสของกลุ่ม STI ให้ได้รับงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การประมูลงานใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้รายได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
    STI เป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตกแต่งภายใน และอนุรักษ์โบราณสถาน มีทุนจดทะเบียน 134 ล้านบาท พาร์ 0.50 บาท เตรียมขายไอพีโอ 68 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.37% ของทุนจดทะเบียน โดยมี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงิน และมี บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นแกนนำการจัดจำหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.เคที ซีมิโก้ และ บล.กรุงศรี
 

*** "อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 105 ล้านหุ้น เข้า SET
    
    บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 105 ล้านหุ้น คิดเป็น 20.79% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) มี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
    วัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจ ทั้งการขยายสาขาร้าน Index LivingMall,ขยายสาขาคอมมูนิตี้มอลล์,ขยายสาขาเทคโนโลยี Younique, ขยายร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก รวมทั้งโครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน และโครงการอื่น อีกทั้งจะใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
    บริษัทมีแผนขยายสาขาร้านค้า Index Living Mall เพิ่ม 2-3 สาขาต่อปี ซึ่งภายในเดือน ก.พ.62 จะเปิดร้าน Index Living Mall สาขาชัยพฤกษ์ พื้นที่ขาย 3,200 ตารางเมตร และส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เช่าสำหรับร้านค้าอื่น ๆ คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 233 ล้านบาท และในปี 62 ขยาย 3 สาขา คือ สาขาจันทบุรี พื้นที่ขาย 3,500 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 160 ล้านบาท เปิดบริการ ก.ค.62 สาขาสุขาภิบาล 3 พื้นที่ขาย 3,500 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 160 ล้านบาท เปิดบริการ พ.ย.62 และสาขารามอินทรา พื้นที่ขายและพื้นที่ให้เช่า 9,200 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 300 ล้านบาท เปิดบริการ ธ.ค.62
    ในปี 62 บริษัทมีแผนเปิดโครงการ Little Walk อย่างต่อเนื่องอีก 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนน 345 โดยอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงการคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 100 ล้านบาท เปิดบริการ ธ.ค.62 และจะขยาย Younique เพิ่มเติมในสาขาร้าน Index Living Mall ใช้เงินลงทุน 70 ล้านบาท เปิดให้บริการ ธ.ค.62
    บริษัทมีแผนจะขยายร้านค้าในรูปแบบดำเนินการและบริหารด้วยบริษัทฯ เอง (Company Owned Company Operated - COCO) ในรูปแบบ Standalone พื้นที่ขาย 1,000-1,700 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อร้าน "Winner Furniture Center"จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ WINNER ซึ่งเป็นสินค้าที่มุ่งเน้นในการตอบโจทย์ลูกค้าระดับ Mass เป็นหลัก อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบร้านและจัดหาพื้นที่ โดยในปี 62 คาดว่าจะสามารถเปิดร้านค้าดังกล่าว 5 สาขา ใช้เงินลงทุน 72 ล้านบาท
    
*** "เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ "ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 132 ล้านหุ้น เข้า mai

    นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LS ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของจากยางพาราธรรมชาติ 100% คุณภาพสูงยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอ 132,432,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หวังระดมทุน ชำระคืนเงินกู้ซื้อโรงงานหมอนในจ.ระยอง - ก่อสร้างโชว์รูม - เงินทุนสำหรับขยายธุรกิจ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่งตั้ง บมจ. บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย
    วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไป ชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อลงทุน ซื้อโรงงานในจังหวัดระยองเพื่อขยายกำลังการผลิตหมอน, ลงทุนในการก่อสร้างโชว์รูม , เงินทุนสำหรับขยายธุรกิจในอนาคต และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
    นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า LS ได้ยื่นเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 132.43 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 29.43% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จำนวนไม่ต่ำกว่า 10% แต่ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 26,486,457 หุ้น ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% แต่ไม่เกินร้อยละ 90% หรือไม่เกิน119,189,059 หุ้น ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้
    
*** "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 1.8 พันล้านหุ้น

    บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน ยื่น Filing ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,818 ล้านหุ้น พร้อมแต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หวังระดมทุนใช้ขยายโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
    นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ACE กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น
    ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความได้เปรียบในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 1,000 MW ภายในปี 2567
    นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 12 บริษัท โดยมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 209.45 เมกะวัตต์ (MW) และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา (PPA) รวม 166.5 MW ซึ่งแบ่งตามเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
    นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ 
    บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 4,578,999,980 บาท ส่วนในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและโครงการในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
 
***"รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ" ยื่นไฟลิ่งขายIPO 55 ล้านหุ้น เข้า mai

    บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 55 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.58% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.โกลเบล็ก  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
    วัตถุประสงค์ของการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
    บริษัทดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านทางสาขาจำนวน 5 แห่งได้แก่ ราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) สาขาปทุมธานี สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาชลบุรี และสาขาระยอง และนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศผ่านทางรถเอ็กซ์เรย์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด