ข่าวนี้ที่ 1

ธปท.สกัดเก็งกำไรบ้าน บังคับดาวน์ 10-30% เริ่ม 1 เม.ย.62

ธปท.สกัดเก็งกำไรบ้าน บังคับดาวน์ 10-30% เริ่ม 1 เม.ย.62

    แบงก์ชาติสรุปเกณฑ์คุมสินเชื่ออสังหาฯ ระบุหากยังผ่อนบ้านหลังแรกไม่หมด แต่ต้องการซื้อบ้านหลังที่สอง ต้องวางเงินดาวน์ 10-20% ส่วนบ้านหลังที่สาม บังคับวางเงินดาวน์ 30% พร้อมเลื่อนการประกาศใช้ออกไปเป็นวันที่ 1 เม.ย. 62 จากเดิมกำหนดใช้ 1 ม.ค. 62 หวังให้เวลาสถาบันการเงินและประชนชนปรับตัว ยันไม่กระทบผู้กู้ซื้อบ้านหลังแรก

*** เลื่อนใช้เกณฑ์ดูแลสินเชื่ออีก 4 เดือน

    นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ หรือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 62 เป็นต้นไป เลื่อนจากเดิมที่กำหนดบังคับใช้ 1 มกราคม 62 เพื่อให้ระบบสถาบันการเงิน และประชาชนสามารถปรับตัวให้พร้อมกับหลักเกณฑ์ได้ทัน 

*** บังคับดาวน์ 10-30% สำหรับบ้านหลังที่ 2-3

    สำหรับหลักเกณฑ์ดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่นั้น กำหนดคือการซื้อผ่อนที่อยู่อาศัย 2 หลังขึ้นไป ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และได้ผ่อนชำระที่อยู่อาศัยหลังแรกไปแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะบังคับให้วางเงินดาวน์ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์ สำหรับกรณีซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 แต่ผ่อนชำระบ้านหลังแรกไม่ถึง 3 ปี หรือ กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องวางเงินดาวน์ 20% ขณะที่การผ่อนที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไป จะต้องวางเงินดาวน์ 30% ในทุกระดับราคา
    ทั้งนี้การซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 มูลค่าต่ำกว่า 10 ล้านบาท หลังจากผ่อนชำระหลังแรกหมดแล้วนั้น จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องวางเงินดาวน์เช่นกัน
    ซึ่งการนับรวมสินเชื่อ Top-Up ในวงเงินที่ขอกู้จะรวมสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่อ้างอิงหลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ขอกู้ด้วย แต่จะยกเว้นสินเชื่อที่ใช้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้และประกันวินาศภัย ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงของผู้กู้และสถาบันการเงิน และยกเว้นสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย

*** ยันไม่กระทบประชาชนที่ซื้อเพื่ออาศัย

    นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เกณฑ์ดูแลสินเชื่อนี้ จะไม่กระทบกับประชาชนที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และจะไม่บังคับใช้กับผู้ขอกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง รวมทั้งจะไม่กระทบการรีไฟแนนซ์สำหรับผู้กู้ที่มีภาระผ่อนเพียงหนึ่งหลัง และผู้กู้ที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือผ่อนดาวน์ก่อน 15 ตุลาคม 61
    เนื่องจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น เป็นไปเพื่อลดการเก็งกำไรที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ต้องการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยให้สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงเพิ่มมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน และเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ ซึ่งธปท.จะติดตามการปรับตัวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการตรวจสอบให้สถาบันการเงินมีนโยบายพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์

***เปิดสถิติปี 61 มีผู้กู้เข้าเกณฑ์เพียง 13.6%

    จากข้อมูลการปล่อยสินเชื่อใหม่ในระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งปี 61 มีจำนวน 100,000 บัญชี พบว่ามีผู้กู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากเป็นสินเชื่อบ้านหลังแรกและมีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทอยู่ถึง 86.4% ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์จากการซื้อบ้านหลังที่ 2 ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทมีอยู่ 7.6% ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์ซื้่อบ้านหลังที่ 3 หรือมีราคาเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปมีทั้งหมด 6%ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด