ข่าวนี้ที่ 1

BEAUTY เจียดงบ 950 ลบ.ซื้อหุ้นคืน-ตลท.ไม่พบความผิดปกติ

BEAUTY เจียดงบ 950 ลบ.ซื้อหุ้นคืน-ตลท.ไม่พบความผิดปกติ

    "บิวตี้ คอมมูนิตี้" ควักเงินเกือบพันล้านซื้อหุ้นคืน 64 ล้านหุ้น หรือ 2.13% ของทุนชำระแล้ว เริ่มซื้อระหว่างวันที่ 24 ก.ค.61- 23 ม.ค.62 ยันไม่กระทบกระแสเงินสดและการจ่ายปันผลในอนาคต ด้าน ตลท.เผย ยังไม่พบการซื้อขายผิดปกติของหุ้น BEAUTY ระบุติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 
*** ดึงกำไรสะสม 950 ลบ.ซื้อหุ้นคืน 64 ล้านหุ้น

    นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายใต้วงเงินไม่เกิน 950 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนทั้งหมดไม่เกิน 64 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.13% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งจะดำเนินการซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 24 ก.ค.2561- 23 ม.ค. 2562
    ขณะที่ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้ง บวกด้วยจำนวน 15% ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ตั้งแต่ 25 พ.ค.61-6 ก.ค.61 เท่ากับ 14.81 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง)

*** ยันไม่กระทบกระแสเงินสด-จ่ายปันผลในอนาคต

    บริษัทจะนำเงินจากกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 1,072.68 ล้านบาท และมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 1,241.43 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนข้างหน้า บริษัทประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 519.83 ล้านบาท
    ดังนั้น บริษัทจึงมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายเงินปันผล ภาษีจ่ายที่จะถึงกำหนดชำระในอีก 6 เดือนข้างหน้านับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทไม่มีหนี้สินเงินกู้ยืม และมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำมาซื้อหุ้นคืนตามโครงการ
    วัตถุประสงค์ของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) โดยปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดในมือกว่า 1,200 ล้านบาท ( ณ 31 มีนาคม 2561 ) ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้ในการลงทุนอื่นๆ รวมทั้งซื้อหุ้นคืน

*** ตลท.เผยยังไม่พบการซื้อขายหุ้น BEAUTY ผิดปกติ

    นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY ที่ผ่านมา ตลท.ได้มีการตรวจสอบแต่ยังไม่พบการซื้อขายที่ผิดปกติ ซึ่งต้องยอมรับว่าข้อมูลที่บริษัทชี้แจง สามารถส่งผลด้านราคาหุ้นได้ และที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงตามข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์หมดแล้ว

*** บล.เคทีบี หั่นราคาเหลือ 12.30 บ.
    
    นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ส่วนตัวประเมินราคาหุ้นของ BEAUTY ยังมีโอกาสผันผวนได้อีกหลายวัน เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายที่สูงถึง 10,000 ล้านบาทต่อวัน จากปกติที่เฉลี่ยหลัก 100 หรือ 1,000 ล้านบาทต่อวัน ทำให้สะท้อนว่าราคาหุ้นและความต้องการซื้อขายยังไม่มีเสถียรภาพมากนัก มีกลุ่มนักลงทุนที่มองเชิงลบต้องการขาย และมีผู้ที่ต้องการเข้าลงทุนเพราะคิดว่าการซื้อหุ้นคืนจะมีผลดีต่อราคาในช่วงสั้น
    โดยปัญหาสำคัญของ BEAUTY ขณะนี้คือเรื่องความไม่มั่นใจในราคาหุ้น ซึ่งก่อนหน้านี้นักลงทุนคาดหวังการเติบโตที่สูง แต่การขายในจีนทำได้ไม่เป็นไปตามคาด นอกจากนี้ ยังถูกประเด็นเรื่องการตรวจสอบ อย. เข้ามาเป็นแรงกดดัน ขณะที่การซื้อหุ้นคืนไม่ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ชัดเจน สะท้อนความผิดปกติ และความไม่เชื่อมั่นที่ยังไม่จบสิ้น
    ด้านปัจจัยพื้นฐานทางบริษัทได้ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิของ BEAUTY ลงเหลือ 1,300 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน จากเดิม 1,600 ล้านบาท ตามประเด็นการขายสินค้าในจีนที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาด
    บริษัทปรับลดเป้าหมายมูลค่าหุ้นจาก 25 บาท ลงมาอยู่ที่ 12.30 บาท อย่างไรก็ตาม แนะนำ"ซื้อ" เพราะกำไรสุทธิบริษัทยังถือว่ามีการเติบโต แม้อาจไม่เป็นไปตามคาดหวังไว้ ทั้งนี้ นักลงทุนควรเข้าลงทุนช่วงที่มีราคาหุ้นเสถียรภาพเป็นหลัก

*** บล.ฟินันเซีย ไซรัส คงแนะนำ"ขาย"เป้า 7 บ.

    บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุ บอร์ดมีมติซื้อหุ้นคืน วงเงิน 950 ลบ. จำนวน 64 ล้านหุ้น หรือ 2.1% ของทุนชำระแล้ว คิดเป็นราคาเฉลี่ยหุ้นละ 14.8 บาท  ระยะเวลาซื้อคืน 24 ก.ค. 18 - 23 ม.ค. 19 จำนวนซื้อคืนค่อนข้างน้อย ต่อให้ซื้อคืนแล้วไม่นำกลับมาขายก็ไม่กระทบกำไรต่อหุ้นและราคาเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ (เอามาจ่ายปันผลจะดีกว่า) ยังแนะนำขาย เป้า 7 บาท

*** บล.เมย์แบงก์ ไม่แนะนำให้เก็งกำไร 

    บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุ  BEAUTY แจ้งตลาดซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 64ล้านหุ้น (คิดเป็น2.13%) วงเงิน 950 ล้านบาท เริ่มวันที่ 24 ก.ค.61-23 ม.ค.62 (โดยราคาหุ้น 14.81บาท ไม่ใช่เป็นราคารับซื้อทั้งหมด) 
    เรามองการซื้อคืนหุ้นดังกล่างเป็นเพียง Sentiment ไม่ได้มีผลต่อปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกับวงเงินในการเข้าซื้อหุ้นไม่ได้สูง เราไม่แนะนำให้นักลงทุนเก็งกำไรกับประเด็นดังกล่าว
     ราคาหุ้น BEAUTY ปิดที่ 7.25 บาท ลดลง 0.75 บาท (-9.38%) บาท มูลค่าการซื้อขาย 4,228.03 ล้านบาท ราคาต่ำสุดที่ 7.20 บาท และสูงสุดที่ 8.45 บาท    ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด