ข่าวนี้ที่ 1

กลุ่มแบงก์ปี 60 กำไรวูบ 6.54% หนี้เน่าเล่นงานอ่วม!

กลุ่มแบงก์ปี 60 กำไรวูบ 6.54% หนี้เน่าเล่นงานอ่วม!

     กลุ่มแบงก์ประกาศงบปี 60 กำไรวูบ 6.54% หลังแบงก์ใหญ่ อย่าง KBANK - SCB  เจอเหตุตั้งสำรองพุ่งเล่นงาน ด้าน CIMBT กำไรโตสุดกว่า 160% จากที่ขาดทุนในปี 59 ส่วน BBL ยังประคองตัวได้ กำไรโต 3.8% ฟาก KTB  กำไรหายมากสุด ลดลง 30.59% เทียบปี 59 หลังตั้งสำรองสูงถึง 1.14 หมื่นลบ. ขณะที่ปี 61 ยังประเมินกำไรฟื้นเป็นส่วนใหญ่ เหตุศก.ในประเทศสดใส - ตั้งสำรองลดลง  

*** กำไรหาย  1.35 หมื่นลบ.ลดลง 6.54% เทียบปี 59-CIMBT กำไรโตสูงสุด กว่า 160%       
     ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้รวบรวมผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 ที่ประกาศออกมาครบทุกธนาคาร พบว่า ในปีที่ผ่านมา กำไรรวมทั้ง 11 ธนาคาร อยู่ที่ 1.93 แสนล้านบาท  ลดลง 1.35 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น -6.54% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรรวม  2.06 แสนล้านบาท  
    โดยธนาคารที่มีผลประกอบการเติบโตดีที่สุดเมื่อคิดเป็นร้อยละ ได้แก่  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT มีกำไรสุทธิ 384.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,014.4 ล้านบาท หรือ 161.1% จากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 629.53 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการการดำเนินงาน 1.8% และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 19.5% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2.6%
    
*** KTB  กำไรหายมากสุด ลดลง 30.59% เทียบปี 59 หลังตั้งสำรองสูงถึง 1.14 หมื่นลบ.
     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยผลประกอบการงวดปี 2560 เป็นธนาคารสุดท้าย ว่ามีกำไร 22,445.40 ล้านบาท หรือ 1.61 บาท/หุ้น ลดลง30.59% จากปี 2559 ที่มีกำไร 32,304.75 ล้านบาท หรือ 2.31 บาท/หุ้น 
    ในปี 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ และภาษีเงินได้) 73,746 ล้านบาท ใกล้เคียงกับผลประกอบการในปี ก่อน โดยลดลง 312 ล้านบาท (ร้อยละ 0.42)
      ธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) เท่ากับ ร้อยละ 121.71 ทั้งนี้ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ เพิ่มขึ้น จำนวน 11,404 ล้านบาท (ร้อยละ 34.11%) จากปี 2559 เพื่อทยอยเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ที่จะบังคับใช้ในอนาคต
     ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 1,938,082 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33,993 ล้านบาท (ร้อยละ 1.79) จากสิ้นปี 2559  ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ 103,020 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL Ratio-Gross) ร้อยละ 4.19 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.97 ณ 31ธันวาคม 2559
 
*** KBANK กำไรดิ่ง 14.53% หลังเจอพิษตั้งสำรองเล่นงาน   
    ด้านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เป็นธนาคารที่มีกำไรลดลงมากที่สุดในกลุ่ม   โดยปี 2560 มีกำไรสุทธิ 34,338 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14.53% จากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 40,174 ล้านบาท
    แม้ว่าปี 2560 มีอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) อยู่ที่ระดับ 3.44% สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 1,030 ล้านบาท หรือ 1.62% ส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 2,363 ล้านบาท หรือ 6.07% แต่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อดำรงสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 148.45% ขณะที่สิ้นปี 2559 อยู่ ที่ระดับ 130.92%
    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 257 บาท ในเชิงกลยุทธ์มองว่า ราคาหุ้นอ่อนตัวเป็นจังหวะซื้อ เพราะคาดว่ากำไรในปี 61 จะขยายตัวได้ดีขึ้นจากฐานต่ำ และการเติบโตของเศรษฐกิจช่วยหนุน
    
*** SCB กำไรหายเกือบ 10% เหตุตั้งสำรอง - ลงทุนด้านไอที    
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB รายงานผลดำเนินงานปี 60 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 43,152 ล้านบาท ลดลง 9.4% จากปี 59 ที่มีกำไรสุทธิ 47,612 ล้านบาท เป็นผลจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 11.6% ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการขยายฐานลูกค้าในช่องทางดิจิทัล
     ในปี 2560 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 2.83% เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่อยู่ 2.67% โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 25,067 ล้านบาท หรือ 1.26% ของสินเชื่อรวม ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ที่ 137.3% จากปี 2559 ที่อยู่ 134.3%
    บล.ทรีนีตี้ เปิดเผยว่า   สำหรับแนวโน้มผลประกอบการปี 61 คาดว่าในด้านรายได้ ทั้งรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จะมีการฟื้นตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อีกทั้งคาดว่าคุณภาพหนี้จะปรับตัวดีขึ้นซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ลดลง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง Digital Platform จะเป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่อง    
    ทั้งนี้ได้ปรับประมาณการกำไรขึ้นเล็กน้อย พร้อมให้ราคาเป้าหมายปี 61 ใหม่ที่ 172 บาท อิง PBV 1.5 เท่า ด้วยราคาหุ้นในช่วงปี 60 ที่ผ่านมาค่อนข้าง Underperform เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ่ ทำให้ Upside ยังน่าสนใจ จึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"  

*** BBL  กำไรโตเล็กน้อย 3.8%  
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยผลประกอบการงวดปี 2560 ว่ามีกำไร 33,008.71 ล้านบาท หรือ 17.29 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไร 31,814.84 ล้านบาท หรือ 16.67 บาท/หุ้น  หลังบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสำหรับปี 2560   เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เทียบกับปี 2559 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.32 ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 45,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและกำไรสุทธิจากเงินลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อ  
    บล.หยวนต้า คาดกำไรสุทธิ BBL ปี 2561 ที่ 3.7 หมื่นล้านบาท เติบโตเด่น 12% YoY จากปัจจัยสนับสนุน จากสินเชื่อขยายตัวดีขึ้นจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ รายได้ค่าธรรมเนียม Bancassurance ที่ดีขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตร่วมกับพันธมิตรหลักอย่าง AIA และ ภาระสำรองมีแนวโน้มลดลง
     โดยคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น BBL ด้วยราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2561 ที่ 225 บาท คิดเป็น implied PBV 1.0x เทียบเท่าระดับ -0.5SD ของค่าเฉลี่ย 10 ปีในอดีต อย่างไรก็ดีมีโอกาสปรับ PBV band ขึ้นสู่ระดับค่าเฉลี่ย หากความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์คลี่คลายลงต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลต่อประมาณการเราในส่วนของภาระการตั้งสำรอง

*** TISCO อู้ฟู่ รับดีลควบ "แสตนดาร์ด" หนุนกำไรโตพันลบ.  
    นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ หรือ TISCO  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO เปิดเผยผลประกอบการงวดปี 2560 ว่ามีกำไร 6,090.01 ล้านบาท หรือ 7.61 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 21.7% จากปี 2559 ที่มีกำไร 5,005.89 ล้านบาท หรือ 6.25 บาท/หุ้น โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มขึ้น 6.7%- และที่ไม่ใช้ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้น 18.3% ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญลดลงจากปีก่อน 20.9% รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจสินเชื่อที่รับโอนจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) รวมถึงรายได้นายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.7%  รายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้น 20.7% และรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น 
     นายสุทัศน์ คาดผลการดำเนินงานปีนี้ดีกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ กว่า 6 พันล้านบาท จากเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง และการลงทุนภาครัฐช่วยหนุน โดยตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 0-5% หลังปี 60 เติบโต 11% มองการเมืองยังเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมตั้งเป้าคุม NPL ไม่เกิน 2.3% ทรงตัวจากระดับปัจจุบัน ส่วนการตั้งสำรองคาดลดลง หลังประเมิน NPL ปีนี้จะลดลง ด้านาตรฐานบัญชีใหม่ยืนยันไม่มีผลกระทบ
    บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 4/60 ตอกย้ำว่าธุรกิจใหม่จาก SCBT จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับ TISCO ในปี 2561 อย่างที่ทำได้ในไตรมาส 4/60 พร้อมปรับประมาณการเล็กน้อยเพื่อสะท้อนข้อมูลผลประกอบการปี 2560 ยังคาดว่า TISCO จะมีผลกำไรดีที่สุดในปีนี้ คงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายอิง GGM เท่ากับ 105 บาท      
 
*** สรุปภาพรวม ผลประกอบการแบงก์ปี 60 
     ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ ได้รวบรวมผลประกอบการ ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 11 แห่ง ดังนี้       
        

ตารางผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ปี 2560 

ธนาคาร ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง
BAY     23,209.27       21,404.03 8.43
BBL     33,008.71      31,814.84 3.75
CIMBT         384.89         -629.52 161.14
KBANK     34,338.24         40,174.1 -14.53
KKP       5,736.86         5,546.72 3.43
KTB       22,445.4       32,304.75 -30.52
LHBANK            2,603.4           2,696.4 -3.45
SCB       43,151.9       47,612.22 -9.37
TCAP         1,3810           1,2838 7.57
TISCO       6,090.01         5,005.89 21.66
TMB       8,686.65         8,226.25 5.6
รวม    193,465.33     206,993.68 -6.54

    ที่มา : สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ 
 
 

  

 
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด