ข่าวนี้ที่ 1

WPH ลั่นเทรดวันแรกยืนเหนือจอง กูรูให้เป้าพื้นฐาน4.66บ.

WPH ลั่นเทรดวันแรกยืนเหนือจอง กูรูให้เป้าพื้นฐาน4.66บ.

         "โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง" เดินหน้าเข้าเทรดใน SET เป็นวันแรก ผู้บริหาร-ที่ปรึกษาฯประสานเสียง มั่นใจหุ้นยืนเหนือจอง เหตุพื้นฐานแข็งแกร่ง นำเงินขยายธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมรุกนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ช่วงเปิดจองนักลงทุนต้องการหุ้นล้นหลาม ด้านโบรกฯมองกำไรปีหน้าโต 67% และเติบโตต่อเนื่องปีละ 25% จนถึงปี 65 ให้ราคาพื้นฐาน 4.66 บาท

*** ตลท.รับ WPH เข้าเทรดวันแรก
          ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WPH” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นี้
          WPH ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 120 เตียง ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง” ให้บริการรักษาพยาบาลแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าคู่สัญญา และกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากว่า 60 ปี โดยกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการในรูปแบบคลินิกในจังหวัดกระบี่ด้วย
          WPH มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2560 ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 585 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,340 ล้านบาท โดยมี บล. ธนชาต เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

*** มั่นใจหุ้นยืนเหนือจอง
        นายเชน เหล่าสุนทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง(WPH)เปิดเผยว่า มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อหุ้น WPH ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ (3 ตุลาคม 2560) จะได้รับการตอบรับที่ดีและน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นได้  เนื่องจากที่ผ่านมากระแสตอบรับในช่วงเปิดขายหุ้นไอพีโอระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล และมองเห็นแนวโน้มในอนาคตของ WPH จะขยายตัวได้อีกมาก หลังบริษัทฯ มีแผนก่อสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง  จังหวัดกระบี่ และขยายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  ซึ่งเมื่อบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวต่อไปได้มากขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นโอกาสสำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเติบโตในอนาคต
       “บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการไปยังพื้นที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก หากเราเปิด โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง  สำเร็จจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ในเรื่องการสาธารณสุขและความปลอดภัยอีกด้วย” นายเชน กล่าว
        ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจ มุ่งสู่การให้บริการที่ครบวงจร ทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์  เพื่อความพร้อมที่จะให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ ผลกำไร และสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป        
         “ขอให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นใน WPH ว่าคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ธุรกิจของ WPH เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง  และหลังจากที่ได้เงินจากการระดมทุนเข้ามา จะทำให้ WPH มีศักยภาพและความแข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงิน ซึ่งก็คงจะสะท้อนไปในราคาหุ้น และเมื่อหุ้นเข้าซื้อขาย เรามั่นใจว่า WPH จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได้” นายเชน กล่าวในที่สุด

*** ที่ปรึกษาลั่น พื้นฐานแกร่ง - เติบโตสูง 
    นางสาวสุวภา  เจริญยิ่ง กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน WPH กล่าวว่า คาดว่าเมื่อหุ้นของ WPH เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ จะประสบความสำเร็จและให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุนอย่างแน่นอน  เพราะช่วงที่เปิดขายหุ้นปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนดีมาก อีกทั้งราคาไอพีโอที่ 3.90 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงศักยภาพการเติบโตจากธุรกิจโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ที่มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอย่างเต็มรูปแบบ
    “WPH ถือเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตได้อีกมาก  และบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายฐานรายได้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  จึงได้มีนโยบายในการขยายโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง หรือการเปิดศูนย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ  ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง ใกล้จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ ในปี 2561 นี้  จะเป็นอีกทางเลือกใหม่ของคนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง อยู่เป็นประจำ ให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการใช้บริการโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว จากปัจจัยดังกล่าวทำให้เชื่อมั่นว่าหุ้น WPH จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน” นางสาวสุวภา   กล่าวในที่สุด

*** เตรียมนำเงินระดมทุนขยายธุรกิจโรงพยาบาล
    นางสาวสุวภา กล่าวว่า สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 585 ล้านบาท นอกจากจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  และโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง  ทางบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล  เช่น การสร้างโรงพยาบาลใหม่ และ/หรือลงทุนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตจังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร  เพื่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

*** โบรกฯให้เป้าหมาย 4.66 บาท
    บริษัทหลักทรัพย์(บล.)ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า  WPH ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรังและกระบี่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ทั้งสังคมผู้สูงอายุในไทยและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่โตต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนอาคารและโรงพยาบาลใหม่จะหนุนการเติบโตระยะยาว เราคาดกำไรสุทธิปี 2017 -44% Y-Y จากโรคระบาดและการบริโภคชะลอ สวนทางต้นทุนที่ปรับตัวขึ้นเพื่อเปิดโรงพยาบาลใหม่ แต่คาดจะกลับมาโต +67% Y-Y ในปี 2018 ประเมินราคาเหมาะสมที่ 4.50 บาท 
    ด้านบทวิเคราะห์บล.ธนชาต ระบุว่า จะเห็นฐานกำไรของ WPH เติบโตตั้งแต่ปี 2561 จากการเพิ่มศูนย์เฉพาะทางและการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจากโครงการใหม่ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 25% นับตั้งแต่ปี 2561-2565 และประเมินราคาเหมาะสมของ WPH ได้ที่ 2.8 พันล้านบาท หรือ 4.66 บาทต่อหุ้นข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด