ข่าวนี้ที่ 1

MINT ทุ่ม 8.5 หมื่นลบ. เทกโอเวอร์ "NH Hotel" ยันไม่เพิ่มทุน

MINT ทุ่ม 8.5 หมื่นลบ. เทกโอเวอร์

"ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ประกาศทุ่มงบกว่า 8.55 หมื่นล้านบาท หวังเทกโอเวอร์  "NH Hotel Group" ตั้งเป้าถือหุ้น 51-55%  ชี้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งการขยายเครือข่ายโรงแรมทั่วโลก - เพิ่มศักยภาพการบริหารร้านอาหาร เล็งระดมเงินจากการกู้แบงก์ และออกหุ้นกู้ มั่นใจไม่ต้องเพิ่มทุน-คุม D/E ไม่เกิน 1.3 เท่าในปี 62

*** ทุ่ม 8.5 หมื่นลบ.หวังเทคโอเวอร์ "NH Hotel"
     บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการซื้อหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. จาก Tangla Spain, S.L.U. จำนวน 65,850,000 หุ้น คิดเป็น 16.8% ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท) รวมเป็นเงิน 421,440,000 ยูโร (หรือประมาณ 15,921,371,040 บาท)    ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้น 
    ขณะที่ก่อนหน้านี้  MINT ถือหุ้นใน NH Hotel Group SA. 9.4% ดังนั้น หลังการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ กลุ่มบริษัทของ MINT จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายจำนวน 102,945,043 หุ้น คิดเป็น 26.2% ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis)
    นอกจากนี้  MINT จะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย (ซึ่งได้แก่ Tangla Spain, S.L.U.) จำนวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็น  8.4% ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท)
    และจะทำคำเสนอซื้อ (Takeover Bid) หุ้นทั้งหมดที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 256,642,825 หุ้น คิดเป็น 65.4% มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,642,514,080 ยูโร (หรือประมาณ 62,051,718,171 บาท) 

*** ตั้งเป้าถือหุ้น 51-55%
          นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวว่า  การเข้าลงทุนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ MINT ได้เข้าลงทุนถือหุ้นใน NH Hotel Group ในสัดส่วน 9.5% ขณะที่ MINT ตั้งเป้าที่จะถือหุ้นใน NH Hotel Group ในสัดส่วน 51-55%  และมีแผนที่จะให้ NH Hotel Group ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาดริด และรักษาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นตามเป้าหมายดังกล่าว 
          อย่างไรก็ตาม MINT ประกาศเจตนาในการดำเนินการตามกฎของประเทศสเปน เมื่อเข้าข่ายการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ NH Hotel Group  โดยราคาเสนอซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ MINT ได้ซื้อหุ้นของ NH Hotel Group  ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 6.40 ยูโรต่อหุ้น 
          การทำคำเสนอซื้อหุ้นใน NH Hotel Group  ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ MINT  และจาก National Securities Market Commission ของประเทศเสปน (CNMV) และ หน่วยงานที่ป้องกันการผูกขาดทางการค้าที่เกี่ยวข้อง โดยสัดส่วนหุ้นที่ MINT จะได้มาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของ NH Hotel Group  ที่จะขายหุ้นตามราคาเสนอซื้อของ MINT โดยคาดว่ากระบวนการเสนอซื้อหุ้นจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3-5 เดือน ภายหลังจากการยื่นคำเสนอซื้อตามข้อกำหนด 
        "การลงทุนดังกล่าวจะทำให้เรามีเครือข่ายโรงแรมมากกว่า 540 แห่ง ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย โอเชียนเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ซึ่งเป็นภูมิภาคที่สำคัญของธุรกิจโรงแรมในระดับโลก เครือข่ายทางธุรกิจนี้จะส่งผลให้ทั้ง 2 บริษัทได้ประโยชน์จากความเป็นผู้นำในตลาดที่มีการเติบโตสูง เครือข่ายโรงแรมและแบรนด์ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้กันและกัน ระบบเทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความสามารถ นอกจากนี้ MINT ยังสามารถช่วยสนับสนุน NH Hotel Group  ด้วยความรู้ความสามารถในการบริหารร้านอาหารเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและเพิ่มศักยภาพของรายได้ตามความเหมาะสม"นายดิลลิป กล่าว

*** เตรียมกู้เงินสถาบันเงิน-ออกหุ้นกู้ 
             MINT ระบุ  แหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งบริษัทอาจมีการรีไฟแนนซ์ในอนาคตตามความเหมาะสม ซึ่งเงินกู้จำนวนนี้ไม่มีผลกระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล
    นอกจากนี้จะจัดแหล่งเงินลงทุนจากการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการเสนอซื้อและการเข้าทำรายการซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าการเข้าทำรายการเสนอซื้อและการเข้าทำรายการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นภายในเดือน ก.ย.61
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งก่อนๆ จำนวน 45,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) 
    และเมื่อคำนวณ รวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) 
     นายดิลลิป  คาดว่าการลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะรักษาอัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 62 ให้อยู่ที่ 1.3 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมของบริษัท

*** หวัง Synergy ทางธุรกิจร่วมกัน
     การลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนด้านการเงิน รวมถึงเศรษฐกิจมหภาคในแถบยุโรปมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศที่ NH Hotel Group SA. ดำเนินธุรกิจอยู่ มีการควบคุมต้นทุนและแผนในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคณะผู้บริหารปัจจุบัน
    นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสสำหรับบริษัทในการขยายธุรกิจของบริษัทโดยการลงทุนในโรงแรมที่มีความแข็งแกร่ง มีตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมที่ดีทั่วยุโรป ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเข้าเป็นเจ้าของโรงแรมในเมืองใหญ่ๆ เช่น สเปน เบเนลักซ์ ยุโรปตอนกลางและอิตาลี
    เมื่อได้อำนาจควบคุมในบริษัทเป้าหมาย MINT มีความตั้งใจที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการร่วมกันประกอบธุรกิจ (Synergy) หลายด้านเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทเป้าหมายและ MINT มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น โดย MINT จะส่งคนเข้าไปเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายเพื่อเพิ่มความร่วมมือในลักษณะที่ MINT และบริษัทเป้าหมายมีความเท่าเทียมกัน (arms-length) เพื่อปรับปรุงรายได้จากการสร้างอุปสงค์ระหว่างกัน (cross-demand) และจากการดำเนินงานในหลายประเทศ (cross-geography)

*** เปิดงบ NH Hotel Group SA. 
    NH Hotel Group SA. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด (ชื่อย่อ NHH)  มีโรงแรม 382 โรงแรม หรือ 59,350 ห้องพัก  มีรายได้หลัก 26% จากสเปน , 25% จากยุโรปกลาง  , 22% จากเบเนลักซ์ , 18% จากอิตาลี , 9% จากอเมริกาใต้
    ในปี 60 บริษัทมีสินทรัพย์ 93,388 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 96,297 ล้านบาท ในไตรมาส 1/61   บริษัทมีหนี้สินปี 60 ที่ 49,868 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 51,681 ล้านบาทในไตรมาส 1/61 
    บริษัทมีรายได้ในปี 60 จำนวน 59,350 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิ 1,341 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 1/61 มีรายได้ 13,018 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 820 ล้านบาท

*** โบรกฯมองเป็นดีลบวก-ห่วงการขายหุ้นกู้
    บทวิเคราะห์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) คาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ MINT จะถือหุ้นเกิน 51% ทำให้ได้ Management Control และดีลนี้จะเพิ่มกำไรให้ MINT เพราะ NHH จะมีกำไรที่มากกว่าต้นทุนการกู้ยืมที่ระดับต่ำเพียง 1.5% โดยเราตั้งสมมติฐานว่า MINT ถือหุ้น 55% NHH จะทำให้ MINT มีกำไรเพิ่มขึ้น 852 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของกำไรสุทธิในปี 62  ขณะที่โอกาสเพิ่มทุนมีน้อยมาก เพราะหาก MINT เข้าถือเกิน 55% จะทำการออก perpetual bond ทั้งนี้ เราประเมินว่า ดีลนี้จะมี upside ต่อราคาเป้าหมายของเราอยู่ที่ 3.50 บาท โดยยังคงคำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมายที่ 37 บาท โดยยังไม่ได้รวมผลบวกจากดีลนี้ เพราะใช้เวลานานจนถึงต้นปี  62
    นายมงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน บล.คทีบี (ประเทศไทย) มอง MINT เทคโอเวอร์ NH Hotel Group หนุนกำไรโตระยะยาว แต่กังวลการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศจะได้รับความสนใจมากน้อยเพียงใด
    โดยแหล่งเงินทุนที่ MINT จะนำมาใช้เบื้องต้นแจ้งว่าจะไม่มีการเพิ่มทุน โดยส่วนที่จะต้องทำ Tender Offer จะใช้วงเงินหุ้นกู้ที่ได้ขอผู้ถือหุ้นไว้ 45,000 ล้านบาท ส่วนหากต้องใช้เงินที่มากกว่านั้น จะมีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่มีวันครบกำหนด ซึ่งจะบันทึกเข้ามาเป็นของส่วนทุน โดยปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.94 เท่า ซึ่งตามนโยบายของ MINT ตั้งเป้าให้ D/E อยู่ในระดับไม่เกิน 1.75 เท่า ซึ่งการออกหุ้นกู้ดังกล่าวยังอยู่ในกรอบที่วางไว้
     ประเด็นที่บริษัทให้ความกังวลคือ การออกหุ้นกู้ในต่างประเทศจะได้รับความสนใจมากน้อยเพียงใด รวมถึงแผนการลงทุนขนาดใหญ่ บริษัทอาจต้องมีการปรับปรุงโรงแรมในเครือหรือไม่ ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนมาก และใช้เวลานานกว่าจะรับรู้รายได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมของ MINT
     แนะนำนักลงทุน “ถือ” โดยเชื่อว่ากลุ่มโรงแรมของ MINT มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งการเข้าซื้อ NH HOTEL จะทำให้มีโรงแรมในเครือเพิ่ม 382 โรงแรมในยุโรป จำนวน 59,350 ห้อง ซึ่งจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังประเมินว่ากลุ่มอาหารเป็นตัวฉุดธุรกิจอยู่เป็นระยะ  ละในระยะสั้นคาดว่าปรับตัวได้ดีหลังจากบริษัทยืนยันว่าไม่ต้องเพิ่มทุน

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด