ข่าวนี้ที่ 1

THG ได้ฤกษ์เทรดวันแรก "หมอบุญ"ส่งซิกวิ่งฉลุย

THG ได้ฤกษ์เทรดวันแรก

    "ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" พร้อมนำหุ้นเข้าเทรดวันแรก "หมอบุญ"เชื่อนักลงทุนตอบรับดี  เหตุนักลงทุนมั่นใจแผนขยายธุรกิจ ทั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โครงการขยายโรงพยาบาลธนบุรี 1-2 พร้อมร่วมทุนโรงพยาบาลในจีนและเมียนมา พร้อมเปิดงบ 9 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 396.04 ล้านบาท ทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 405.05 ล้านบาท

*** ตลท.รับ THG เทรดวันแรก
    ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการทางการแพทย์มากว่า 40 ปี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “THG” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นี้
    THG ให้บริการทางการแพทย์และดูแลสุขภาพครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1) กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลในประเทศ และ Welly Hospital ในประเทศจีน จำนวนรวม 1,066 เตียง และการรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์เฉพาะทาง และ 2) กลุ่มธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (healthcare solution provider) ได้แก่ การรักษาพยาบาลถึงบ้านแบบองค์รวม การบริการทางการแพทย์ครบวงจรในโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และร้านขายยา ภายใต้แบรนด์ Apex Health Care ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
    THG มีทุนชำระแล้ว 849.08 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 764.08 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 85 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 65.38 ล้านหุ้น และผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 19.62 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหุ้นละ 38 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 3,230 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 32,265.04 ล้านบาท โดยมี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บมจ. หลักทรัพย์ธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
    THG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัววนาสิน 28.80% กลุ่มครอบครัวอุนนะนันทน์ 7.09% และกลุ่มครอบครัวเมฆสวรรค์ 4.08% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) ที่ 62.48 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.61 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายที่กำหนด

*** มั่นใจหุ้นได้รับการตอบรับที่ดี
    น.พ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ จะใช้ชื่อย่อ ‘THG’ ในการซื้อขาย
    เชื่อว่าด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า 40 ปี จนเป็นที่เชื่อถือของประชาชนที่มาใช้บริการ ตลอดจนแผนงานขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร จะส่งผลให้หุ้น THG ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้นในช่วงก่อนหน้านี้ 

***เดินหน้าขยายธุรกิจรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
    นพ.บุญ กล่าวว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับบริษัทในการชำระคืนเงินกู้ โดยส่วนหนึ่งเป็นการกู้มาเพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการที่พักเพื่อผู้สูงอายุพร้อมบริการทางการแพทย์ครบวงจร Jin Wellbeing County ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา และลงทุนในโครงการในอนาคต ได้แก่ การขยายอาคารโรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 และโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยและการเติบโตในระยะยาว
    โดยหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความตั้งใจขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคง ด้วยจุดยืนในการเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดผู้มาใช้บริการ อีกทั้งมีบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรพร้อมให้การดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้มาใช้บริการทุกเพศทุกวัย 
    ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศหลายโครงการ โดยมีโครงการลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายหรือกายภาพบำบัด คาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการในปี 2561 (2) โครงการ Jin Wellbeing County บนที่ดินประมาณ 140 ไร่ในย่านรังสิต เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยและให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร คาดว่าโครงการเฟสแรกจะแล้วเสร็จในปี 2561-2562 (3) โครงการขยายโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี 2 ขณะเดียวกัน ได้ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ การร่วมทุนพัฒนาโรงพยาบาล Welly Hospital ในเมืองเวยไห่ ประเทศจีน โดยบริษัทฯ??ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 58 ปัจจุบันเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการแล้ว และการเข้าลงทุนใน Aryu International Health Care Company Limited ร่วมกับ Ga Mone Pwint Company Limited พันธมิตรท้องถิ่นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีแผนเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นร้อยละ 40 จากปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 10 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลAr Yu International Hospital ในเมืองย่างกุ้ง คาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการในไตรมาส 2/61

*** ชี้มีจุดแข่งเชิงการแข่งขัน
     นางสาววรดา ตั้งสืบกุล รองผู้จัดการใหญ่ Investment Banking Coverage ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า "ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป "ถือเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย โดยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยจากการมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในเชิงการแข่งขัน ที่ทำให้บริษัทฯ มีผู้มาเข้ารับการรักษาและดูแลสุขภาพเป็นจำนวนมากในแต่ละปี 
    ทั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร THG ได้มีการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือข่ายถึง 17 แห่ง และได้ขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล รวมถึงอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและนำเสนอบริการที่เป็นมิติใหม่แก่คนไข้ ส่งผลให้ THG เป็นเครือข่ายการให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร
    นายพายุพัด มหาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ THG ครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจที่อยู่ระหว่างการลงทุนหลายโครงการ โดย THG ถือว่ามีแบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่เชื่อถือของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษา เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและให้การรักษาพยาบาลมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี
    ขณะเดียวกัน จากการวางแผนงานขยายธุรกิจในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย เชื่อว่าจะได้รับผลดีจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนพฤติกรรมของคนไทยที่หันมาใส่ใจสุขภาพและพร้อมใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงยังมีการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการยกระดับสู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่จะส่งผลดีต่อโอกาสการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

*** เปิดงบ Q3/60 ทำกำไรโตต่อเนื่องแต่ 9 เดือน ทรงตัว
      THG   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3/60 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีกำไรสุทธิ 171.00 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันปีก่อนที่กำไรสุทธิ 156.05 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือนมีกำไรสุทธิ 396.04 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 405.05 ล้านบาทข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด