ข่าวนี้ที่ 1

AQ ปิดดีลขาย PP จับตาเจรจา KTB จบสัปดาห์หน้า

AQ ปิดดีลขาย PP จับตาเจรจา KTB จบสัปดาห์หน้า

    AQ ปิดดีลขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้นักลงทุน 21 ราย จำนวนรวม 7.26 หมื่นล้านหุ้น รับเงิน 3.6 พันล้านบาท เดินหน้าเจรจาธนาคารกรุงไทยคาดจบสัปดาห์หน้า ลุ้นหุ้นกลับมาเทรด ส.ค.นี้ จับตาโครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนมือ  Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd. ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่ พ่วงด้วยผู้บริหาร PLANB และกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ขณะะที่ยังเหลือหุ้นเพิ่มทุนอีกกว่า 1.8 แสนล้านหุ้น เตรียมขาย RO

** AQ ปิดดีลเพิ่มทุน PP
    บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงผลการขายหุ้นเพิ่มทุนสำหรับหุ้นให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 100,000 ล้านบาท ได้จัดสรรไปแล้ว 2 ครั้ง ให้กับนักลงทุน 21 ราย รวมจำนวน 7.26 หมื่นล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.05 บาท โดยได้รับเงินราว 3.6 พันล้านบาท 

** เจรจา KTB สัปดาห์หน้า 
    ทั้งนี้เพิ่มทุนส่วนที่เหลือ บริษัทจะยังไม่เรียกเพิ่มทุนอีกหากไม่จำเป็นเพราะคาดว่าการเจรจาจะจบปัญหากับธนาคารกรุงไทยได้ภายในสัปดาห์หน้า 
    อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้มีเพียง 3.6 พันล้านบาท ในขณะที่ AQ เป็นหนี้ธนาคารกรุงไทยราว 1 หมื่นล้านบาท จึงต้องจับตาว่าการเจรจาจะออกมาในรูปแบบใด 
    ในขณะที่ AQ เคยระบุในรายละเอียดและแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วน PP ปี 2560 คือ ชำระหนี้ตามคำพิพากษา 10,004.47 ล้านบาท พัฒนาโครงการ ESTET RATTANATHIBET 976.90 ล้านบาท พัฒนาโครงการ ชลบุรี บายพาสน์ 457.37 ล้านบาท พัฒนาโครงการ AQ Welle 81.93 ล้านบาท พัฒนาโครงการ AQ ARBOR 397.79 ล้านบาท พัฒนาโครงการ AQ ALIX 303.89 ล้านบาท ซื้อที่ดินหลักประกัน 1,500.00 ล้านบาท ปี 2561-2562 ลงทุนโครงการใหม่ 1500 ล้านบาท เงินลงทุนหมุนเวียน 500 ล้านบาท รวม 15,722.35 ล้านบาท
    ด้านบทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า KTB ได้แจ้งความคืบหน้าในความพยายามกู้คืนหนี้สูญจาก AQ จำนวน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งและอาจไม่สามารถทำได้ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ทางกฎหมายที่ซับซ้อน 
    ดังนั้น ในระหว่างนี้ KTB จะรักษาระดับสินเชื่อให้อยู่ในระดับสูงเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ในปีนี้และปีต่อไป ขณะที่อัตราความเสี่ยง / ผลตอบแทนไม่น่าสนใจ เรายังคงแนะนำ ถือ
    
** คาดกลับมาเทรดเดือน ส.ค. นี้
    AQ ระบุในเอกสารเผยแพร่ ถึงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็น 4,316,738,058 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.55  จากนั้นที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
    จากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณางบการเงินประจำปี 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้วแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,316,495,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.58 อีกทั้งพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 4,469,804,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.79
    โดยผู้ถือหุ้นมองเห็นสัญญาณดี เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมทั้งลงมติอย่างพร้อมเพรียง ตอบรับทุกวาระการประชุม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ค้างคาได้ และพร้อมกลับมาซื้อขายอีกครั้งภายในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากถูกขึ้นสัญลักษณ์ SP มาเป็นระยะเวลานาน หากบริษัทฯส่งงบการเงินไตรมาส 1/2560 
    ด้านนักลงทุน PP ทั้ง 21 รายย้ำว่า พร้อมลงทุนให้กับบริษัทฯในระยะยาวเนื่องจากได้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทฯอย่างดีแล้วก่อนตัดสินใจลงทุนและเล็งเห็นว่า บริษัทฯมีชื่อเสียงดี เห็นได้ชัดจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท อีกทั้งมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง หากมีการบริหารงานและแผนการดำเนินงานที่ดีจะทำให้บริษัทพัฒนาไปได้อย่างเต็มที่แน่นอน

** เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
    ทั้งนี้ AQ แจ้งผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้นักลงทุน 21 ราย ดังนี้ 
    การจัดสรรรอบแรก 15 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร PLANB นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ รับจัดสรรสูงสุด
1.นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์             จำนวน  4,000,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  200,000,000 บาท
2.นางสิริการย์  เจริญสหายานนท์       จำนวน  4,000,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  200,000,000 บาท
3.นายสมยศ  วงษ์ทองสาลี                  จำนวน  4,000,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  200,000,000 บาท
4.น.ส.ฐานุตรา  สื่อวีระชัย                    จำนวน  3,900,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  195,000,000 บาท
5.นายศุภลักษณ์  เศษธะพานิช           จำนวน  3,510,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  175,500,000 บาท
6.นายพิเชษฐ์  เพิ่มทรัพย์หิรัญ             จำนวน  2,400,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  120,000,000 บาท
7.นายสิทธิชัย  ศิริพัฒนสมชาย           จำนวน  2,240,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  112,000,000 บาท
8.นายสุสิชณ์ทักษ์  อัจฉริยะสมบัติ      จำนวน  2,000,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  100,000,000 บาท
9.นายวุฒิชัย  พงษ์ศักดิ์                        จำนวน  1,410,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  70,500,000 บาท
10.นายเอี่ยม  อาชวกุลเทพ                   จำนวน  1,400,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  70,000,000 บาท
11.Mr. Joseph Lee Boon Leng         จำนวน  1,300,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  65,000,000 บาท
12.นายสุวัฒน์ชัย  ปัญญจิรวุฒิ           จำนวน  1,040,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  52,000,000 บาท
13.นายปานเทพ  กุลพนาภินันท์          จำนวน  1,040,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  52,000,000 บาท
14.นางสุนทรีย์  ปิติ                               จำนวน  1,000,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน  50,000,000 บาท
15.นายเจนวิทย์ ว่องธนะวิโมกษ์         จำนวน  900,000,000 หุ้น                    เป็นเงิน  45,000,000 บาท

    การจัดสรรรอบที่ 2 พบว่ามีตระกูล "วัธนเวคิน" จากกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับจัดสรรด้วย ขณะที่  Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd. ได้รับจัดสรรมากที่สุดในการขายทั้ง 2 ครั้ง  
16 Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd.จำนวน 17,000,000,000 หุ้น                  เป็นเงิน  850,000,000.00 บาท 
17. นายณทศา เฉลิมเตียรณ              จำนวน 8,400,000,000 หุ้น                  เป็นเงิน 420,000,000.00 บาท 
18. นางจิรฐา วัธนเวคิน                       จำนวน 3,900,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน 195,000,000.00 บาท 
19. นายบวร รุ่งเรืองนวรัตน์                จำนวน 3,300,000,000 หุ้น                 เป็นเงิน 165,000,000.00 บาท 
20. นายชนน วังตาล                         จำนวน 3,300,000,000 หุ้น                    เป็นเงิน 165,000,000.00 บาท
21. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช            จำนวน 2,600,000,000 หุ้น                   เป็นเงิน 130,000,000.00 บาท 

** ยังเหลือหุ้นเพิ่มทุนอีก 1.8 แสนล้านหุ้นขาย RO
    ก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้น AQ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2.81 แสนล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหลังจากขาย PP จำนวน 1 แสนล้านหุ้นแล้ว ยังมีหุ้นเพิ่มทุนอีกกว่า 1.8 แสนล้านหุ้น แบ่งเป็น 1.25 แสนล้านหุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และ และอีก 5.63 แสนล้านหุ้นรองรับการแจก AQ-W4ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด