ข่าวนี้ที่ 1

7 ช่องทีวีดิจิทัลคืนไลเซนส์ - 3 ค่ายมือถือชิงคลื่น 700 MHz

7 ช่องทีวีดิจิทัลคืนไลเซนส์ - 3 ค่ายมือถือชิงคลื่น 700 MHz

     กสทช. เผยมี 7 ช่องทีวิดิจิทัล พาเหรดคืนไลเซนส์ หลังทนขาดทุนไม่ไหว คาดยุติออกอากาศได้ ส.ค.นี้ ย้ำต้องชดเชยพนักงานให้เกินกฎหมายแรงงานกำหนด พบกลุ่ม NEWS-เนชั่น ออกตัวเป็นรายแรก คืน 2 ช่อง ทั้ง "สปริงนิวส์19" และ "SPRING 26" ฟาก BEC ขอคืนช่อง "13Family - 28SD" รับสู้สื่อออนไลน์ไม่ได้  ส่วน MCOT คืนช่อง "14Family" ตามคาด พร้อมประกาศดันช่อง 9HD กลับมาผงาดติด TOP10 หาช่องเพิ่มรายได้อื่น ด้าน"วอยซ์ทีวี  - ไบร์ท ทีวี" ไปไม่รอดเช่นกัน  ฟาก 3 ค่ายพร้อมชิงคลื่น 700 MHz  ลุย 5G  

*** 7 ช่องตบเท้าคืนไลเซ่นส์ ย้ำต้องชดเชยพนักงานตามกฎหมาย            
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า    กสทช.ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลที่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต ยื่นความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 62   โดยมี 7 ช่องมาขอคืนใบอนุญาตดังนี้ ช่อง 3 Family 13  , MCOT family ช่อง 14  , สปริงนิวส์ ช่อง 19 , ไบร์ททีวี ช่อง 20 , ว๊อยซ์ ทีวี ช่อง 21    , สปริงนิวส์ ช่อง 26 (Now เดิม)  และ ช่อง 3 SD 28  ส่งผลให้เหลือช่องทีวีดิจิทัล จำนวน 15 ช่องจากเดิมที่มีอยู่ 22 ช่อง      
    โดยจากนี้ จะเข้าสู่ขั้นตอนการส่งเอกสารแจ้งกับทางกสทช. เพื่อพิจารณาก่อนกำหนดมาตรการ ให้คืนใบอนุญาต และยุติการออกอากาศ คาดว่ากระบวนการทั้งหมดไม่น่าจะเกินเดือนสิงหาคม ซึ่งเมื่อคณะกรรมการกสทช. เคาะวันยุติการออกอากาศแล้ว ต้องเข้าสู่มาตรการเยียวยาก่อนในช่วง 30-45 วัน นับจากวันที่กสทช.มีมติ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ และเมื่อถึงวันสุดท้ายของการออกอากาศ ก็จะมีการคืนเงินภายในวันถัดไป 
    “  บางช่องที่มี 2-3 ช่อง เท่าที่ฟังขาดทุนเป็นหมื่นล้าน เขาทนขาดทุนไม่ได้แล้ว แต่ละรายจะได้ค่าชดเชยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ว่าขาดทุนกำไรเท่าไร แต่อย่างน้อยจะได้รับเงิน 55%ของเงินที่จ่าค่าใบอนุญาตไปแล้ว โดย 7 ช่องที่ขอคืนใบอนุญาตมาอาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่ได้รับเงินช่วยเหลือกลับไปแล้ว ขอให้เยียวยากลับไปให้แก่พนักงานให้ดีกว่ากฏหมายแรงงาน” นายฐากรกล่าว       
    นักวิเคราะห์ประเมินไว้ว่าแต่ละช่องจะได้เงินชดเชยดังนี้ กลุ่มช่องเยาวชน  ช่อง 3 Family 13 ได้เงินชดเชย 241 ล้านบาท และ MCOT family ช่อง 14 ได้เงินชดเชย 238 ล้านบาท , กลุ่มช่องข่าว  สปริงนิวส์ ช่อง 19  ได้เงินชดเชย 520 ล้านบาท - ไบร์ททีวี ช่อง 20 ได้เงินชดเชย 512 ล้านบาท  และ ว๊อยซ์ ทีวี ช่อง 21  ส่วนกลุ่มช่องบันเทิง SD มีช่อง สปริงนิวส์ ช่อง 26 (Now เดิม) ได้เงินชดเชย 912 ล้านบาท และ ช่อง 3 SD 28 ได้เงินชดเชย 941 ล้านบาท 

*** NEWS- NMG ประกาศเจ้าแรก  คืนช่อง `สปริงนิวส์19  และ SPRING 26 `  
     บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (“SPTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คืนใบอนุญาต มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.70 ล้านบาท โดยปัจจุบันใบอนุญาตฯ คงเหลืออายุอีก 9 ปี 10 เดือน  
     โดยการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่ กสทช. มูลค่ารวม 949.70 ล้านบาท แบ่งย่อยเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เงินสดรับจาก กสทช. มูลค่า 730.10 ล้านบาท และ 2) ค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 ที่ SPTV ไม่ต้องชำระ มูลค่า 219.60 ล้านบาท ทั้งนี้ กสทช. จะจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ยุติการให้บริการตามที่ กสทช. กำหนด
    ด้าน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้บริษัท สปริง 26 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด หรือช่อง NOW 26 เดิม ) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่จำนวน 149,900,0002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9333 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
    
*** BEC แบกขาดทุนไม่ไหว  ยอมคืนช่อง 13Family - 28SD
      บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC ออกเอกสารเผยแพร่ว่า  จากมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามคำสั่งมาตรา 44 ให้เยียวยาผู้ประกอบการ และให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคืนในอนุญาตได้ เพราะรัฐบาลได้เล็งเห็นปญหาของการแข่งขันที่สูงในธุรกิจทีวีดิจิทัล จากจำนวนช่องที่มากเกินไป ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาไม่ได้โตขึ้นแต่กลับมีการหดตัวของเม็ดเงินโฆษณา อีกทั้งกิจการโทรทัศน์ ยังโดนผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมที่หันไปรับชมรายการต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลส่วนมากต้องแบกรับปัญหาการขาดทุน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายรายได้ตัดสินใจคืนใบอนุญาตตามที่คำสั่งคสช. ได้เปิดโอกาสไว้
      บริษัทบีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง 13 และช่อง 28 ต่อกสทช. ไปแล้ว 

***  MCOT ตั้งเป้ากลับมาติด TOP10 หลังคืนช่อง 14Family ให้กสทช.        
    นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT  เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอและมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ให้ บมจ. อสมท แจ้งความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตฯ ช่อง 14 MCOT Family หมายเลขช่อง 14 หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามคำสั่งฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ บมจ. อสมท และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง ของ บมจ. 
    สำหรับช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 บมจ. อสมท จะมุ่งสร้างสรรค์รายการด้วยสาระและความสนุกอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้รายการของช่อง 9 MCOT HD กลับมาครองความนิยมจากผู้บริโภคในอับดับ Top 10  อีกครั้ง ทั้งนี้ อสมท ยังคงเดินตาม Roadmap 3 ส่วน ในปี 2562-2565 โดยเน้นการพัฒนา Content, Informations และ Data และปรับปรุงกระบวนการภายใน รวมทั้งหารายได้      จากแหล่งอื่นๆ ทดแทนควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 เป็นต้น นับจากนี้ อสมท จะเปิดกว้างให้พันธมิตรภายนอกเข้ามาทำงานร่วมกับ อสมท มากขึ้น ทั้งในด้านการผลิตรายการ, การทำระบบ IT และเทคโนโลยี และการเปิดตลาดใหม่ๆ 
    
*** "วอยซ์ทีวี" หันลุยออนไลน์ - "ไบร์ท ทีวี" ขอคืนด้วย     
    นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวอยซ์ทีวี จำกัด เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า วอยซ์ทีวีได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลต่อ กสทช. ส่วน บริษัทวอยซ์ ทีวีจำกัด จะยังคงดำเนินงานต่อแต่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มในการนำเสนอมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์ ยูทูบ เฟซบุ๊กเพจ ไลน์ อินสตาแกรมและ ทวิตเตอร์
     โดยวอยซ์ทีวี 21 จะออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลจนถึงวันที่ 31 ก.ค. นี้ และในระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. จะดำเนินการออกอากาศคู่ขนานผ่านระบบดิจิทัล ดาวเทียม และแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก คือเฟซบุ๊กและยูทูบ 
    นอกจากช่อง "วอยซ์ทีวี" ที่อยู่ในกลุ่มช่องข่าวขอคืนใบอนุญาตแล้ว ทางช่อง ไบร์ททีวี20 ก็เป็นอีกหนึ่งช่องข่าวที่ของคืนใบอนุญาตเช่นกัน  

*** 3 ค่ายพร้อมชิงคลื่น 700 MHz 
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการค่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ครบทั้งสิ้น 3 รายแล้ว ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด (AWN), บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยผู้ประกอบทั้ง 3 ราย ได้ขอให้ กทสช.พิจารณาระดับราคาเริ่มต้นใหม่ เพราะว่าสูงเกินไป ซึ่งในการศึกษาทาง กสทช.ได้ตั้งราคาเริ่มต้นประมูลไว้ที่ 25,000 ล้านบาท
    อย่างไรก็ตาม กสทช.ไม่สามารถตามใจผู้ประกอบการได้ เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นไปตามผลการศึกษา ทั้งนี้ ในวันที่ 14 พ.ค. 62 กสทช.จะประกาศในเวปไซต์ของ กสทช. และในวันที่ 22 พ.ค.62 จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

*** DTAC - ADVANC  ขอยืดชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz
    นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า  ได้ยื่นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อแสดงความสนใจขอรับสิทธิ์ขยายระยะเวลาชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900MHz ตามมาตรา 44 ที่ออกคำสั่งมาช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคมให้สามารถขยายระยะเวลาการชำระจากการประมูลคลื่น 900MHz ในส่วนการเข้ารับการจัดสรรคลื่น 700MHz นั้น ดีแทคมีความเห็นว่าควรจะเลื่อนการจัดสรรออกไปจนกว่า กสทช. จะจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ดีแทคจะทำการศึกษาเงื่อนไขประกาศเชิญชวนและเผยแพร่เอกสารชี้ชวนการลงทุน (IM) ที่จะออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมอีกครั้ง
     “ดีแทคมีข้อเสนอแนะว่าควรจะเลื่อนการจัดสรรคลื่นออกไปจนกว่ากสทช. จะจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) ที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงกำหนดช่วงเวลาในการนำคลื่นมาจัดสรร และกำหนดมูลค่าคลื่นความถี่อย่างยุติธรรมให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการประมูลหรือจัดสรรคลื่นอีกครั้ง " นายราจีฟ  กล่าว  
    ด้านบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700MHz โดยบริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นเมื่อมีความชัดเจนและพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไปข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด