ข่าวนี้ที่ 1

DTAC กอดคอ ADVANC ชิง 1800 กสทช.เล็งปรับเกณฑ์ 900

DTAC กอดคอ ADVANC ชิง 1800 กสทช.เล็งปรับเกณฑ์ 900

"โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น"  พร้อมเข้าประมูลคลื่น 1800 MHz  หลัง กสทช.ปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่น แต่พร้อมยืนยันไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz  เหตุกำหนดเงื่อนไขที่เป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจ  ด้าน " แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส" ขอร่วมชิงดำแค่คลื่น 1800 MHz เช่นกัน หวังใช้ในการต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ  ด้าน "ทรู คอร์ปอเรชั่น" ไม่สนใจประมูลทั้ง 2 คลื่น เหตุมีคลื่นเพียงพอรองรับการเติบโตของลูกค้าและการแข่งขันในอนาคต ด้าน กสทช. เล็งปรับเกณฑ์ประมูลคลื่น 900 MHz หลัง 3 ค่ายมือถือเมิน 

*** DTAC ขอชิง 1800 MHz เมิน 900 MHz
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC แจ้งว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะทำการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลและเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ต่อสำนักงาน กสทช. ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลและความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไป
     สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 890 -895 /935 -940 MHz ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นั้น บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในเครือ) จะไม่เข้าร่วมการประมูลและจะไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz
     นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  DTAC กล่าวว่า ดีแทคได้พิจารณากฎเกณฑ์การประมูลอย่างถี่ถ้วนและมีผลสรุปจะที่ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลและเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz หลังจากที่ กสทช ได้ประกาศปรับเงื่อนไขกฎเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เข้าประมูล และยังช่วยส่งเสริมการแข่งขันในการประมูลด้วย ดีแทคมีความพยายามที่จะจัดหาคลื่นความถี่ 1800 MHz มาใช้งานเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ดีแทคยังได้เตรียมมาตรการต่างๆ รวมถึง การบังคับใช้แผนความคุ้มครองลูกค้าในช่วงหลังสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน ดีแทคไม่เพียงแต่มีแผนที่จะนำคลื่น 1800 MHz ที่เราตัดสินใจเข้าประมูลครั้งนี้มาใช้ให้บริการ 2G อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่ ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังมุ่งมั่นที่จะนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายบริการ 4G ตอบสนองความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

*** ชี้เกณฑ์ประมูล 900 MHz เสี่ยง
    นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ระบุ การไม่เข้าร่วมการประมูลและจะไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะผู้บริหารได้เคยชี้แจงเกี่ยวกับข้อกังวลในเงื่อนไขที่ระบุเพิ่มในประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ (IM) อันจะส่งผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินงานและความไม่แน่นอนด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้ชนะประมูลโดยประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ระบุให้ผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 MHz จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่นความถี่และการรบกวนระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางทั้งหมดที่จะสร้างขึ้นต่อไปในอนาคตแต่เพียงผู้เดียว
     นอกจากนั้น กสทช. ยังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่เป็นช่วง 885-890/930-935 MHz ในกรณีที่จำเป็น โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ ซึ่งในกรณีจะต้องติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ(filter) ณ สถานีฐานของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เพิ่มเติมจากที่ต้องดำเนินการในกรณีแรก ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินงานของผู้ชนะใบอนุญาตคลื่น 900 MHz
     “ดีแทคยังคงเดินหน้าเจรจากับ กสทช เรื่องมาตรการคุ้มครองลูกค้าใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้าดีแทค หลังจากสิ้นสุดสัมปทานระหว่างดีแทค และ CAT ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ดีแทคได้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช อย่างเคร่งครัดที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าจำนวนมากที่ยังคงใช้งานอยู่บนคลื่น 850 MHz และ 1800 MHz เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างดีแทค และ กสทช ที่จะดำเนินตามแผนคุ้มครองลูกค้า ตามที่ กสทช ได้เคยดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นในช่วงสิ้นสุดสัมปทานที่ผ่านมา โดยตามหลักการนั้น มาตรการคุ้มครองลูกค้าให้ใช้งานบนคลื่นความถี่จะมีผลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการจัดสรรคลื่นให้ผู้บริการรายใหม่” นายลาร์ส กล่าว

*** ADVANC ขอร่วมแค่คลื่น 1800 MHz
     บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล และได้ตัดสินใจให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz  อย่างไรก็ตาม บริษัทตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz
      นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ADVANC  กล่าวว่า  การที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz เนื่องจากมองเห็นอนาคตการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม โดยบริษัทฯ จะมีโอกาสในการใช้คลื่นความถี่ไปพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆเพื่อให้บริการลูกค้า อันได้แก่ ประชาชนทั้งประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะมีนวัตกรรมไปพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีความก้าวหน้ามั่นคงและที่สำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

*** TRUE  ขอลอยตัว 
     นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ระบุว่า บริษัทฯ ได้ศึกษารายละเอียดกฎเกณฑ์และข้อกำหนดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz และ 1800MHz ประกอบกับพิจารณารายงานจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่ว่าจ้างมาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุนจากการประมูลคลื่นในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเอกสารถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของคณะผู้บริหารที่มีความเห็นว่า บริษัทฯไม่ควรเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900MHz และ 1800MHz ที่จะจัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
    บริษัทฯขอย้ำว่า การไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz และ 1800MHz ในครั้งนี้ จะไม่ทำให้บริษัทฯเสียโอกาสแต่อย่างใด รวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดของทรูมูฟ เอช เนื่องจากคลื่นความถี่ที่ทรูมูฟ เอช มีอยู่ในปัจจุบันมีถึง 55 MHz ยังมากเพียงพอที่จะรองรับจำนวนลูกค้าที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในอนาคต และยังคงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด รวมทั้งสามารถรักษาประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้าได้ต่อเนื่องอย่างแน่นอน

*** กสทช.เล็งปรับเกณฑ์ประมูล 900 MHz
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังวันที่ 19 ส.ค.นี้ จะเสนอคณะกรรมการ กสทช.พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz  เนื่องจากในการเปิดประมูลรอบนี้ไม่มีผู้สนใจ หลังจากมีแค่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)  และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เข้ามา ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz
    นอกจากนี้  DTAC ได้ทำหนังสือชี้แจ  กสทช. ถึงเหตุผลไม่สนใจคลื่น 900 MHz  เนื่องจากการทำระบบป้องกันการรบกวนที่ยังไม่มีความชัดเจน และกสทช.ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านนี้จำนวน 5 MHz ให้กับโครงการรถไฟความเร็วสูง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ขณะที่การเยียวยาคลื่น 900 MHz ตามมติที่ประชุม กสทช.ที่ผ่านมาได้ระบุไว้ว่าการเข้าสู่กระบวนการเยียวยา จะต้องเป็นผู้เข้าประมูลในคลื่นความถี่ 900 MHz เท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ทาง DTAC ยังไม่ได้ยื่นหนังสือให้มีการทบทวนมติที่ประชุม กสทช.ในเรื่องดังกล่าว
    ส่วนขั้นตอนการประมูลคลื่น 1800 MHz   ในวันที่ 9-13 ส.ค. นี้  จะพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล และในวันที่ 15 ส.ค.61 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ก่อนที่ 16-17 ส.ค.61 จะชี้แจงกระบวนการประมูล และ Mock Auction  และเคาะราคาประมูลในวันที่ 19 ส.ค.61 
     ด้านการเปิดประมูลคลื่น 5G ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา  ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการจะต้องมีคลื่นความถี่เพียงพอ คือไม่น้อยกว่า 100 MHz แต่ในปัจจุบันยังไม่มีรายใดถือครองคลื่นได้ตามกำหนด โดยมีผู้ถือคลื่นสูงสุดอยู่ที่ 55 MHz เท่านั้น 

*** โบรกฯ ชี้แย่งคลื่น 1800 หนุนกำไรกลุ่มสื่อสารดีขึ้น
    บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุ    มี 2 ค่ายมือถือที่ยื่นประมูลคลื่น 1800 MHz คือ DTAC ยื่นในนามดีแทค ไตรเน็ต และADVANC ที่ยื่นในนาม แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค โดยกสทช.กำหนดวันเคาะราคาประมูลในวันที่ 19 ส.ค.2561  ประเมินว่า เป็นบวกต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม และดีต่อ DTAC มากสุด เพราะช่วยให้ การเปลี่ยนผ่านช่วงสัมปทานสิ้นสุดราบรื่น เนื่องจากคลื่น 1800 MHz ให้บริการ 2G และ 4G ส่วน 3G มีคลื่น 2100 MHz รองรับอยู่แล้ว ขณะที่คลื่น 2300 MHz ที่ให้บริการ 4G มีจุดเด่นในพื้นที่กทม.และเขตหัวเมือง แต่การไม่ประมูล 900 MHz ทำให้เสียคลื่นสั้น ที่มีจุดเด่นทะลุทะลวงในอาคาร  ADVANC เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์รองลงมา โดยทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการดีขึ้น ส่วน TRUE นั้น การไม่ประมูล ช่วยประหยัดต้นทุนได้ แต่ก็แลกกับการลดลงของศักยภาพที่เคยอยู่เหนือคู่แข่ง
     ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าการประมูลคลื่น 1800 MHz ครั้งนี้  DATC-ADVANC ต้องการคลื่นรายละ 5-10 MHz หรือมูลค่าเท่ากับ 1.24-2.48 หมื่นล้านบาท เท่ากับสร้าง Upside ให้ประมาณการกำไรที่ฝ่ายวิจัยฯกำหนดทุกรายชนะประมูลรายละ 15 MHz ที่ราคา 3.7 หมื่นล้านบาท  กำไรของ ADVANC และ DTAC จะเพิ่มขึ้นมากน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz ที่จะประมูลกลับมา ขณะที่ TRUE การไม่ประมูล ช่วยประหยัดต้นทุนมากสุด ซึ่งดีต่อกำไร โดยฝ่ายวิจัยฯจะปรับเพิ่มประมาณการกำไร หลังทราบผลประมูลในวันที่ 19 ส.ค.2561
     หากประเมินจากประมาณการปัจจุบัน ที่คาดกำไรเติบโตตํ่ากว่าตลาด จึงยังให้น้ำหนักลงทุนเท่าตลาด ตัวเลือกลงทุน ก็คือ ผู้ได้ประโยชน์จากการประมูล คือ DTAC ซึ่งยังมี Valuation ที่ถูกสุด EV/EBITDA ที่ 5 เท่า ต่ำกว่า ADVANC และ TRUE ที่ซื้อขายเกิน 9 เท่า รองมาคือ ADVANC ที่มีความชัดเจนในการต่อยอดธุรกิจใหม่ๆข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด