ข่าวนี้ที่ 1

"เสี่ยเจริญ"ฮุบ TICON เบ็ดเสร็จ! ROJNAโกยเงิน 8.5พันลบ.

       ROJNA ขายหุ้น TICON หมดพอร์ต 26.10% ให้ FAS บริษัทในกลุ่ม"เสี่ยเจริญ"  ราคา 17.90 บ./หุ้น โกยเงิน 8.57 พันลบ. เตรียมใช้เป็นทุนหมุนเวียน - ใช้หนี้-รุกธุรกิจบริการทางการแพทย์ ด้าน FAS เตรียมตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น TICON ทั้งหมดในราคาเดียวกัน ขณะที่โบรกฯ ชี้ดีลนี้เป็นบวกต่อ ROJNA  หนุนมีกำไรหลังหักภาษี 1,390 ลบ.  - เล็งปรับประมาณการใหม่ เบื้องต้นให้ราคาเป้าหมาย ROJNA ที่ 7.92 บ. 

***    ROJNA ขายหุ้น TICON ทั้งหมด 26.10% ให้ `เฟรเซอร์` ราคา 17.90 บ./หุ้น 
    บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในบมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) จำนวน 478,699,619 หุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 26.10% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน ให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด (FAS) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท  หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 8.57 พันล้านบาท พร้อมอนุมัติเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Share Purchase Agreement) กับ FAS
    FAS เป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม เจริญ   และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด (FPHT) ในสัดส่วนถือหุ้น 51% และ 49% ตามลำดับ โดย FPHT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ TICON ในสัดส่วนถือหุ้น 40.07%

*** ชี้จะนำเงินเป็นทุนหมุนเวียน - ใช้หนี้   
    ROJNA ระบุว่าบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น TICON ไปใช้รองรับการขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท นอกจากนี้กำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหุ้นครั้งนี้ จะส่งผลให้กำไรสะสมในงบแสดงฐานะทางการเงินเพิ่มขึ้น และยังสามารถนำเงินไปชำระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น    

*** TICON เผย FAS จะทำเทนเดอร์ฯ ที่ราคา 17.90 บ./หุ้น  
    บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TICON แจ้งว่า บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท
    ในวันนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบว่า คณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (ROJNA) ได้มีมติอนุมัติให้โรจนะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัทฯ ดังรายการข้างต้น โดยการทำรายการขายดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของโรจนะก่อน (ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.)    
    ภายหลังจากนั้น บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ก็จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
*** นัดถกบอร์ดสัปดาห์หน้า ประเมินราคาทำเทนเดอร์เหมาะสมหรือไม่  
    นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TICON เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า  บริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในสัปดาห์หน้า เพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประเมินราคารับซื้อหุ้น (เทนเดอร์ฯ) ของ เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 17.90บาทต่อหุ้น เหมาะสมหรือไม่ เพื่อเสนอให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทพิจารณาว่าควรที่จะขายหุ้น หรือถือหุ้นต่อไป หลังจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดของบริษัท จำนวน 478.69 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.10 % ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท        
    ทั้งนี้บริษัทคาดว่าหากผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA อนุมัติขายหุ้นของบริษัท ในวันที่ 23 มี.ค.นั้น คาดว่าจะใช้เวลา ทำคำเสนอซื้อ 25- 45 วัน หรือจะเสร็จประมาณเดือนเม.ย.หรือ พ.ค. นี้

*** คงเป้ารายได้ปีนี้ 5 พันลบ. - แย้มแผนธุรกิจ 3-5 ปี อาจเปลี่ยนแปลงตามผถห.ใหม่  
    นายวีรพันธ์  เปิดเผยว่า ในปี 2561 ยังคงเป้าหมายเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ 5 พันล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากค่าเช่าคลังสินค้าและโรงงาน 1,500 ล้านบาท และการขายสินทรัพย์เข้ากอง TRIET จำนวน 3,500 ล้านบาท
    ส่วนกรณีเฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ เข้ามาถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นนั้น ธุรกิจของบริษัทจะเปลี่ยนไป หรือไม่ คงต้องติดตามรายละเอียดในคำเสนอซื้อหุ้น ที่จะแจ้งออกมาอีกครั้ง แต่เชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมาก เพราะ ปัจจุบันถือหุ้นใหญ่อยู่แล้ว
    ขณะที่แผนธุรกิจในช่วง 3-5 ปี ของบริษัท ซึ่งได้จัดทำเสร็จแล้ว แต่จาก ที่ เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ เข้าถือหุ้นเพิ่ม จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ต้องรอหารือกับ ฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ อีกครั้ง 
    
*** โบรกฯ คาดดีลนี้ทำ ROJNA  มีกำไร 1,390 ลบ.  - เล็งปรับประมาณการใหม่
     บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ประเมินว่า  ROJNA ขายหุ้นที่ถือใน TICON ทั้งหมด 478.7 ล้านหุ้น หรือ 26.1%  ที่ระดับ  17.90 บาท/หุ้น ให้กลุ่มเฟรเซอร์ส คาดบันทึกกำไรหลังภาษี 1,390 ล้านบาท คิดเป็น 0.69 บาท/หุ้น ซึ่งมองว่าดีลนี้เป็นบวกกับ ROJNA
    ซึ่งเดิม ROJNA รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก TICON งวด 9 เดือนปี 60 เข้ามา 64 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 7% ของกำไรสุทธิที่ 875 ล้านบาท
        ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับประมาณการ แต่จากการประมาณการก่อนหน้าคาดทิศทางผลการดำเนินงานในปี 61 ที่จะสดใสต่อเนื่อง โดยคาดว่ากำไรปกติในปี 61 ฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ 862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 เกือบ 9 เท่าตัว จากการโอนที่ดินนิคมอุตสาหกรรมได้ราว 400 ไร่ และจากการรับรู้รายได้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มเข้ามาเต็มปี โดยให้ราคาพื้นฐานที่ 7.92 บาท  ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด