ข่าวนี้ที่ 1

CMC ลั่นเทรดวันแรกเหนือจอง ชี้เติบโตสูง-แจกปันผลจูงใจ

CMC ลั่นเทรดวันแรกเหนือจอง ชี้เติบโตสูง-แจกปันผลจูงใจ

            "เจ้าพระยามหานคร" ลงสนามเทรด mai วันนี้ (19 พ.ย.) มั่นใจเทรดวันแรกยืนเหนือราคาจอง เหตุเป็น Value Stock ที่เติบโตสูง- ราคาต่ำกว่าบุ๊ค นักวิเคราะห์คาดกำไรโตกระโดด 3 ปีข้างหน้า  ล่าสุด 9 เดือนโชว์ฟอร์มกำไรพุ่ง 165% พร้อมปันผลหุ้นละ 7 สตางค์ ส่งซิกอนาคตแจ่มยอดขายปีนี้-ปีหน้าโตต่อเนื่อง 

***mai รับหุ้น CMC เข้าเทรด

 
            นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)เปิดเผยว่า maiยินดีต้อนรับ บมจ. เจ้าพระยามหานคร เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ด้วยเกณฑ์ Market Capitalization สังกัดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์  “CMC” มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 3,000 ล้านบาท
            CMC ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย คอนโดมีเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมเป็นหลักและส่วนใหญ่อยู่ในทำเลตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชื่อแบรนด์ “แบงค์คอก ฮอไรซอน” “แบงค์คอก เฟ’ลิซ” และ “ชาโตว์ อินทาวน์” ปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขายทั้งหมด 25 โครงการมูลค่าประมาณ 4,100 ล้านบาท โครงการระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการมูลค่าประมาณ 1,900 ล้านบาท และโครงการในอนาคต 10 โครงการที่คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในช่วง 3-4 ปีนี้ มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท
      CMC มีทุนชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 750 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) 250 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 12.30 ล้านหุ้น บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่เกิน 2 ล้านหุ้น พนักงานของกลุ่มบริษัทไม่เกิน 2.58 ล้านหุ้นและบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ ผู้ลงทุนสถาบันไม่เกิน 233.12 ล้านหุ้น มีกำหนดเสนอขายระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2561 ในราคาหุ้นละ 3 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 750 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,000 ล้านบาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและรับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมกันกับ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

*** นำเงินพัฒนา 10 โครงการ -ชำระหนี้

      นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ้าพระยามหานคร (CMC) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนพัฒนาโครงการในอนาคต ทั้ง 10 โครงการ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันต้นทุนทางการเงินเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับบริษัทฯ โดยคาดว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินและยกระดับผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
      CMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1.กลุ่มแพทยานันท์ ถือหุ้นรวม 75.43% 2.กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 3.77% และ 3.กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 1.94% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 3 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 15 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) ซึ่งเท่ากับ 196.32 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

*** มั่นใจเทรดวันแรกยืนเหนือจอง 

            นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CMCเชื่อมั่นว่าหุ้น CMC จะสามารถเทรดเหนือราคาจองที่ 3 บาทได้ไม่ยาก เพราะเป็นหุ้นคุณค่า (Value Stock) ที่ทั้งคุ้มค่าและเติบโตสูง ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมากตลอด 3 ปีข้างหน้า 
            ทั้งนี้ ณ 30 กันยายน 2561 CMC มีโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมโอนและโครงการระหว่างก่อสร้างสามารถรับรู้เป็นรายได้อีกกว่า 5,500 ล้านบาท ซึ่งหากโอนได้มาก รายได้และกำไรในปีหน้าจะเติบโตอย่างมาก และยังมีโครงการใหม่ที่มีศักยภาพและจุดเด่นรอเปิดตัวระหว่างปีหน้าอีก 10 โครงการ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตในอีก 2 ปีถัดไป 
            ราคาไอพีโอ 3.00 บาท คิดเป็นค่า P/E จากการคาดการณ์กำไรของนักวิเคราะห์ในปีหน้าเพียง 7 เท่า ในขณะที่ P/E ของตลาด MAI สูงกว่านี้ค่อนข้างมาก และเป็นราคาที่ตั้งไว้ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีหลังปรับปรุงราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์ที่ 4.68 บาทมาก คิดเป็นอัพไซด์กว่า 50%

            นอกจากนี้ หุ้น CMC ยังมีมูลค่าที่ซุกซ่อนอยู่ (Hidden Value) ในรูปของที่ดินเปล่ารอการพัฒนาในทำเลที่มีศักยภาพซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของแล้วอีก 7 แห่ง มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 1,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นประมาณ 1.30 บาท ยิ่งกว่านั้น ด้วยสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน และหนี้สินที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้บางส่วนจากเงินที่ระดมทุนได้ จะทำให้บริษัทลดต้นทุนทางการเงินไปได้มาก คาดปีหน้าแนวโน้มผลประกอบการน่าจะสดใสมาก

*** ลั่นยอดขายปีนี้-ปีหน้าโตต่อเนื่อง 

            นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMCกล่าวว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าในปีหน้า จะมีผลประกอบการที่เติบโตจากการรับรู้รายได้ของโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมโอนและโครงการระหว่างก่อสร้างมูลค่ากว่า 5,538 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ กำลังออกโปรโมชั่นกระตุ้นการขายอย่างแรง และคาดว่ายอดขายปีนี้และปีหน้าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
            นอกจากนี้ CMC ไม่ได้ผลกระทบจากนโยบาย LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง ซึ่งนักลงทุนหรือเก็งกำไรเป็นส่วนน้อย และราคาขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2-4 ล้านบาท ซึ่งลูกค้ามักจะซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังแรก ตรงกันข้าม จากกระแสดังกล่าวคาดว่า อาจทำให้ลูกค้ารีบทำการโอนคอนโดมีเนียมเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยภาพรวม CMC มีมูลค่าโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการระหว่างก่อสร้าง และโครงการที่มีแผนจะเปิดขายและพัฒนาใหม่ รวมประมาณ 16,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10 เท่าของรายได้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างสูงและต่อเนื่องใน 3 ปีข้างหน้า


*** กำไร 9 เดือนโต 165% อัตรากำไรสุทธิ 12.03%  


            นายแพทย์วิเชียร ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า ผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2561 มีรายได้รวม 1,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ 1,058 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 633 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงเท่ากับ 42% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ 439 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 165% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ 70 ล้านบาท 
            อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit margin) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ คือ เพิ่มกว่าเท่าตัวเป็น 12.03% จาก 5.83% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมาย 


*** ปันผลหุ้นละ 0.07 บาท ขึ้น XD 29 พ.ย.นี้  

            นายแพทย์วิเชียร กล่าวว่า เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับผู้ถือหุ้นใหม่ที่ ให้ความเชื่อมั่นลงทุนในหุ้นไอพีโอของ CMC คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการในรอบ 9 เดือนแรกและกำไรสะสม จำนวน 7 สตางค์ต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 29 พ.ย. 2561 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 ธ.ค.2561  

 

             

  


 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด