จะปล่อยให้

โอกาส

นี้ผ่านไป
เป็นเพียงแค่

อากาศ

เหมือนทุกๆครั้ง
หรือจะเลิก
สร้างวิมานใน

อากาศ

แล้วมาเริ่มสร้าง

โอกาส

ในการลงทุน

BETTER TRADE

ร่วมสร้างโอกาสในการลงทุน พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอน

FREE ! หนังสือ จัดพอร์ตลงทุน ปี 62

DAYS

HOURS

MINUTES

SECONDS

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สยามภาวลัย, สยามพารากอน

ลงทะเบียน

10.00

Opening

10.30 – 11.00

สร้างโอกาสในอากาศ

11.00 - 12.00

โดย Master pop

ปรับทัศนคติก่อนการลงทุน เพื่อหาวิธีสร้างโอกาสและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

Break

12.00 – 13.30

โอกาสทองของกองทุน

13.30 - 14.30

โดย Finnomena

วิธีการเลือกลงทุนในกองทุนรวม พร้อม LTF-RMF แนะนำส่งท้ายปี

วิเคราะห์โอกาส

14.30 – 15.30

โดย คุณเผดิมภพ, คุณณัฐวัฒน์, คุณเทิดศักดิ์

ร่วมวิเคราะห์ตลาดหุ้นเพื่อหาโอกาสในการลงทุนจากนักวิเคราะห์ 3 คน 3 สไตล์

Break

15.30 – 16.00

ฉวยโอกาสจากนอกประเทศ

16.00 – 16.30

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

ติดตามทิศทาง Fundflow จะเป็นยังไงต่อ ไปฉวยโอกาสทำกำไรพร้อมกัน

กราฟสร้างโอกาส

16.30 – 17.00

โดย คุณวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

พบวิธีสร้างโอกาสการทำกำไรจากกราฟเทคนิค เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเทรดครั้งต่อไป

ทุกธุรกิจย่อมมีโอกาส

17.00 – 17.30

โดย ลงทุนศาสตร์

หุ้นคือธุรกิจ การหาหุ้นพื้นฐานดีย่อมเป็นโอกาสในการลงทุน

หุ้นเปลี่ยนชีวิต

17.30 – 18.30

โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

หุ้นที่จะเปลี่ยนชีวิตมีลักษณะอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะเจอหุ้นเปลี่ยนชีวิตตัวต่อไป

Copyright © 2018 Online Asset Company Limited All rights reserved. Contact Us : customerservice@eFinanceThai.com Tel : 02-022-6200 Customer Service Tel : 02-022-6200 Fax : 02-022-6255 Online Asset Co.,Ltd